Profile cover photo
Profile photo
Seng-hian Lau
341 followers -
Tī Tâi-pak tshut-sì ê Tâi-pak-sông. Bô siàu-liân--ah tsóng--sī bô beh jīn-hūn, kìnn-nā uáh--leh, tióh-ài uáh hõo kàu-giáh!
Tī Tâi-pak tshut-sì ê Tâi-pak-sông. Bô siàu-liân--ah tsóng--sī bô beh jīn-hūn, kìnn-nā uáh--leh, tióh-ài uáh hõo kàu-giáh!

341 followers
About
Seng-hian's posts

Post has attachment
煞有這款人!

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Seng-hian Lau commented on a post on Blogger.
我感覺Pangcah的詞綴意思無單純,佮無仝詞結合,出來的意思差真濟,有的詞綴,極加予咱歸納做兩三个基本意思,結合的時,臆袂著是用著佗一个。

我進前就是死佇遮...

尾仔問Pangcah的朋友,伊講:莫管詞綴,共結合詞綴了後的產物當做單詞去記。 我聽一下強欲昏去,本底derived affixes組合的規律佮媠終其尾是幻夢,單詞量做一睏變做幾若倍...Orz

Post has attachment
打賭...你不知道台灣歷史上的第一份報紙...

Post has attachment
『側睡』的台語怎麼說?呃...別被考倒啦 XD

Post has attachment
可愛的Pokémon們....可以像取法語名、德語名一樣,也取台語名嗎?

Post has attachment
手指頭的台語....來複習吧!

Post has attachment
(華) 會說話很了不起嗎?

Post has attachment
講台語,誠歹勢?
Wait while more posts are being loaded