با اخلالگران نظم و آرامش انتخابات برخورد قاطع می‌شود

http://jonbesh.mihanblog.com/post/508
Shared publiclyView activity