Profile cover photo
Profile photo
Sicebise Msengana
101 followers -
uNTU uXhosa, blood descendant of the oldest people on the planet: The San | Thinker| Writer| 100% Afrikan
uNTU uXhosa, blood descendant of the oldest people on the planet: The San | Thinker| Writer| 100% Afrikan

101 followers
About
Posts

Post has attachment
IsiXhosa, ulwimi lasekhaya lwamaXhosa. Abantu bakhala ngalo jikelele. Bathi lumnandi. Masilugcine ngokulithetha lwethu. Masilithetha ulwimi lwethu, sizingce ngalo. Xa ludume na phesheya.
Add a comment...

Amagama Okuhlonipha. Khawongeze nawe:
Isikotile - Isitya
Ukumunda - Ukutya
Imvotho - Amanzi
Ubuhlanti- Umguqukisa
Amadolo- Amakruqela
Amayalula - Amarhewu
Umzi - Umtyanti
Imelekenteshe- Idyasi
Ityhawushi- Ibhayi
Add a comment...

Post has attachment
"Ecaleni kwemvubu litshoba. Itshoba ke livela kumsila wenkomo
kwaye lixhaphake kakhulu kubantu abamhlophe, amagqirha,
ukutsho. Likwaphathwa yinkulu yekhaya xa iphethe umkhonto,
kodwa akunyanzelekanga. Lixhaphakile ke nakumakhwenkwe
axhentsayo. Alifane liphathwe ngabasetyhini kodwa ke ubani
unako ukuliphatha xa ehlahla indlela." ~ Sazi Xhosa #xhosa #africa #southafrica
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Here are the 3 ways why our people are subjugated MENTALLY by Europeans, Arabs and Asians.
3 Ways Africans are Destroyed
3 Ways Africans are Destroyed
diaryofafrika.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Although I don't agree with some of his speeches, peaceful marches and nonviolent stance, I still admire Martin Luther King Jr for embracing his African roots. When he visited Africa, he cried: “As we walked out, we noticed all over the polo grounds almost a half a million people. They had waited for this hour and this moment for years...“Before I knew it, I started weeping. I was crying for joy. And I knew about all of the struggles, and all of the pain, and all of the agony that these people had gone through for this moment” - Martin Luther King Jr #rip #mlk #martinlutherking #africa #martinlutherkingjr #ghana #africans #panafricanism #panafrican
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded