Profile cover photo
Profile photo
Petr Grulich
Pracuji (vy)trvale v Církvi bratrské :-)
Pracuji (vy)trvale v Církvi bratrské :-)
About
Petr's posts

Post has attachment
zájem
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Post has attachment
chudoba
Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10

Post has attachment
stezky
Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Přísloví 2,20

Post has attachment
Biblický enneagram
Jednička – perfekcionalista (reformátor, kritik) Puntičkář, člověk všímající si detailů, který je nejvíce
motivován okamžitými impulsy k tomu, aby udělal správnou věc. Může být kritický
k sobě i k jiným a má velký smysl pro odpovědnost. Často potlačuje zlos...

Post has attachment
Jděte
Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Lukáš 10,3

Post has attachment
kapuce
O tom, co dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

Post has attachment
hledání
Bloudím jako zatoulané jehně... Žalm 119,176

Post has attachment
Biblický enneagram - úvod
Tunelovaný Ježíš Bylo to v jednom "nejmenovaném" křesťanském sboru. Lidé se v něm mezi sebou přeli. A ne jednou. Jedni chtěli budovat společenství zevnitř. Mysleli především na jeho zdravé základy, na způsob biblického vyučování, na výchovu dětí a mluvili t...

Post has attachment
život
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu... Žalm 139,5

Post has attachment
starosti
Nedělejte si sstarosti o svůj život, o to, co budete jíst, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Matouš 6,25
Wait while more posts are being loaded