Profile

Cover photo
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น (อปท.)
29 followers|321,991 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
ส่วนราชการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการอย่างจริงจัง กรกฏาคม 2555 - มีนาคม 2556
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ประกาศชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบการจัดทำเว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ขึ้นใหม่คือ www.auditgrouplocal.com ซึ่งจะใช้แทนเว็ปไซต์เดิม www.auditgroup.ob.tc โดยจะเริ่มใช้วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแจ้งมายังสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นได้รับทราบทั่วกัน อนึ่ง เว็ปไซต์ใหม่อยู่ในช่วงปรับปรุง หากสมาชิกชมรมท่านใดจะเสนอแนะสิ่งใดเกี่ยวกับเว็ปไซต์ใหม่ กรุณาแจ้งทางเลขานุการชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น (คุณเลิฟ) นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์
 ·  Translate
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น.
1
Add a comment...
Story
Tagline
แนะนำเว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น