Profile cover photo
Profile photo
Prakash Singh
About
Posts

Post has shared content
*تولدی دوباره..*

من عاشق امروزم..
دیروزراکه نمی توانم جان دوباره ببخشم ؛
برای همیشه دیروزم گذشته است...

همه ناکامیها،شادیها،پیروزیهای دیروزم ؛
ازبین رفته اند..
چه ناتوانم که نمی توانم به دیروزم برگردم ،

رفت که رفت،همه ی گذشته ام...
اما،امیدی هست،ازدیروزم درس می گیرم...
تاامروزم رابسازم...

من عاشق امروزم...امروز؛همین حالا؛این لحظه...
نمی گذارم،فردانگرانم کند..
شایدهیچوقت فردایی نداشته باشم..

شادی ها،موفقیت ها،لبخندهای فردا،
نبایدذوق زده ام کنند...

مشکلات،ناامیدی ها،واشک های فرداکه ازراه نرسیده
تانگرانشان شوم...

من عاشق امروزم..تنها،هدیه خداوند

امروز،بهترین لباسم رامی پوشم؛
بهترین عطرم رامی زنم؛

تا"فرصت"دارم...هرچه "دوستت دارم"نگفته دارم،خرج می کنم...
حتمابرای عزیزانم گل می خرم،
کتابهای زیبایی رامیخوانم،
برای دیدن رنگین کمان عجله می کنم،

ازبوییدن گلها،خودراسرمست می کنم..
بهترین"خویشتن"راعرضه میکنم..

"والاترین اخلاقم،استعدادم،شکوهم.."

تقدیم می کنم باعشق..
به خانواده ام..به دوستانم...همکارانم..
من عاشق "امروزم"

چقدرکاربرای امروزدارم...
بایدامروزرا"زندگی"کنم..

دوباره متولدومتبلورشدم...
Photo
Add a comment...

Post has attachment
I am browsing [Comments]. Have a look at it! https://m.facebook.com/100008324101158/posts/1374752256145565/?fs=4
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded