.
عرضه کتاب من دیگر ما اثر استاد #محسن_عباسی_ولدی در نمایشگاه کتاب تهران با تخفیف ویژه

غرفه کتاب فردا: سالن٢ - راهرو۶ - غرفه٣
منِ دیگرِ ما در پنج جلد به همراه یک ضمیمه مخصوص بازی #کودکان تلاش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت های #تربیت_فرزند در دنیای امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.

در تلگرام به ما بپیوندید:
@bookroom

#نمایشگاه_کتاب_تهران
#نمایشگاه_کتاب
#کتابخوانی
Photo
Shared publiclyView activity