Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Nowy artykuł już na naszym blogu!

W artykule przeczytają Państwo o nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącej okresów przedawnienia oraz zasad domagania się roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie postępowania rejestrowego. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy zasad składania sprawozdań finansowych spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 15 marca 2018 r. dokumenty finansowe za rok 2017 należy składać w KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast za rok 2018 w postaci elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule.

Serdecznie pozdrawiamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Od 1 stycznia 2018 roku zostanie uruchomiony Rejestr Należności Publicznoprawnych, który będzie udostępniał informacje zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i obejmie informacje dotyczące podmiotów posiadających zadłużenie publicznoprawne przekraczające wraz z odsetkami kwotę 5 tys. złotych.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule.

Serdecznie zapraszamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Nowy artykuł już na naszym blogu!

W artykule przeczytają Państwo o wymogach formalnych zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
W dniu 27 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa, która ma ułatwić dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców w przypadku powstania szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na naszym blogu!

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Z dniem 1 czerwca 2017 r. przedsiębiorcy składający do KRS wniosek o wpis lub zmianę wpisu obejmujący nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków muszą pamiętać o nowym obowiązku informacyjnym.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule na blogu.

Serdecznie pozdrawiamy!
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na naszym blogu.

Życzymy miłego dnia,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy zobowiązani są do ujawniania określonych informacji o swojej firmie we wszelkich oficjalnych pismach kierowanych do kontrahentów, klientów czy urzędów.

O tym jakie dane rejestrowe przedsiębiorca jest zobowiązany ujawnić w pismach firmowych dowiedzą się Państwo z naszego najnowszego artykułu.

Serdecznie zapraszamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...

Post has attachment
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją, zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą uprawnieni do minimalnego wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule.

Serdecznie zapraszamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded