Profile cover photo
Profile photo
Aleksandra Orzechowska
About
Posts

Post has attachment
EPU: uzupełnianie pozwu po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej
Wprowadzenie elektronicznego
postępowania upominawczego (EPU) miało na celu uproszczenie i przyspieszenie
procedury wydawania nakazów zapłaty. W przeciwieństwie do innych postępowań
cywilnych tutaj powód nie musi wnosić pozwu w formie pisemnej, nie musi rów...
Add a comment...

Post has attachment
Skargi na czynności komornika wniesione do niewłaściwego sądu nie będą już odrzucane
Środkiem zaskarżenia, jaki
przysługuje wierzycielowi w toku postępowania egzekucyjnego, jest m.in. skarga
na czynności komornika. Zgodnie z art. 767 § 1 kpc do jej rozpoznania właściwy
jest sąd, przy którym działa komornik. Jeśli natomiast do prowadzenia eg...
Add a comment...

Post has attachment
Adres miejsca pracy nie zastąpi adresu zamieszkania pozwanego
Jednym z wymogów formalnych pozwu, w przypadku wytaczania powództwa przeciwko osobie fizycznej,  jest wskazanie miejsca i adresu jej zamieszkania.
 Natomiast doręczeń pism sądowych sąd
dokonuje w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zasta...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Wierzyciel nie ustali numeru księgi wieczystej dłużnika
Ustalanie posiadanych przez
dłużnika nieruchomości jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia egzekucji,
ale również postępowania zabezpieczającego. Pozwala bowiem ocenić czy i w jakim
stopniu wierzyciel zostanie zaspokojony i wybrać właściwe kierunki dz...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Koniec z zajmowaniem nadpłaty podatku?
27 marca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny
wydał wyrok dotyczący dopuszczalności zajmowania przez komornika nadpłat podatku
dochodowego (sygn. akt II FSK 979/12). Po wydaniu wyroku od razu pojawiły się artykuły
komentujące powyższe rozstrzygnięcie. Można...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Klauzula czy pozew przeciwko wspólnikom spółki jawnej
Ostatnio pisałam o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej . Nie jest to jednak
jedyny sposób dochodzenia od nich należności. Możliwe jest bowiem również
wytoczenie przeciwko nim powództwa. Zgodnie z art. 22 § 2 ksh wspólnicy
odpowi...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded