EM ĐI HÁI CHÈ
Thơ : Nguyễn Thắng

Hôm qua em đi hái chè
Đúng ngày phụ nữ nên về bị  la
Mấy thằng bạn đến tặng hoa
Em thì đi vắng nên cha nhận dùm
Em về cha chửi um xùm
Hôm nay ngày lễ ai cần mày đi
Rủi như mày có chuyện chi
Giữa đồi chè vắng có gì thì sao
Cha ơi đừng nói con đau
Cái thằng phải gió biến đâu mất hình
Hôm trước con bị nó rình
Hôm nay con đến con tìm mất tiêu.
Photo
Shared publiclyView activity