Profile cover photo
Profile photo
Δημήτριος Δεσποτάκης
48 followers -
Εἶμαι τὸ τρίτον τοῦ Νικόλα καὶ τῆς Μαριέττας παιδί, τῆς Ἀλεξανδρείας σπλάχνον, πατέρας μιᾶς ὡραίας Αὐγῆς 16 ἐτῶν, τῆς Μαριέττας. Μεγάλωσα εἰς τὶς γειτονιὲς τοῦ μπαρουτάδικου εἰς τὸ Αἰγάλεω, ὁποὺ ὁ θάνατος ἔκανε τὴν βόλτα του εἰς τὰ παιδικά μας μάτια, πότες μὲ νάρκες ξεχασμένες καὶ πότες μὲ χειρομβοβίδες παγιδευμένες ἀπὸ τὸν κατοχικὸν γερμανικὸν στρατόν...Κατοικῶ μόνιμα εἰς τὴν ἀγαπημένην μου τῆς Ἀθηνᾶς ὡραίαν πόλιν. Ὡς ἀνήσυχον πνεῦμα, ἀσχολήθηκα μὲ τὸν γραπτὴν λόγον ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνῃ τρόπος ζωῆς μου· κάθε ἔρωτας καὶ κάθε εἰκόνα ἔμπνευσις, ταξίδι μὲ πλοῖον τὸ μόλύβι...Διάφορα ἔντυπα, τοπικὰ καὶ μή, ἔχουν κατὰ καιροὺς φιλοξενήσει τὴν ποίησίν μου καθὼς καὶ οἱ 2ος καὶ 3ος τόμος «Σύγχρονοι Ἕλληνες Ποιητές». Ἔχω βραβευθεῖ σὲ Πανελληνίους Διαγωνισμοὺς Λογοτεχνίας καὶ τὸ 2011 μὲ τίμησε ἡ «ΝΟΣΤΟΣ», ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων τῶν Πέντε Ἠπείρων καὶ τὸ Diasporic Literature Spot τῆς Αὐστραλίας, ἀπονέμοντάς μου τὸ τρίτον βραβεῖον τοῦ Διεθνοῦς Διαγωνισμοῦ Λογοτεχνίας μὲ τίτλον:«Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα:Ἱστορία μιᾶς κλοπῆς ἤ ἡ κλοπὴ τῆς Ἱστορίας», εἰς τὸ ἀμφιθέατρον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως. Αἰσθάνομαι ὑπερηφάνεια, διότι ὁ γραπτός μου λόγος, εἶναι ἡ μόνη κληρονομιὰ ποὺ καλεῖται νὰ μεταφέρῃ ἡ μικρή μου ὡραία αὐγή...
Εἶμαι τὸ τρίτον τοῦ Νικόλα καὶ τῆς Μαριέττας παιδί, τῆς Ἀλεξανδρείας σπλάχνον, πατέρας μιᾶς ὡραίας Αὐγῆς 16 ἐτῶν, τῆς Μαριέττας. Μεγάλωσα εἰς τὶς γειτονιὲς τοῦ μπαρουτάδικου εἰς τὸ Αἰγάλεω, ὁποὺ ὁ θάνατος ἔκανε τὴν βόλτα του εἰς τὰ παιδικά μας μάτια, πότες μὲ νάρκες ξεχασμένες καὶ πότες μὲ χειρομβοβίδες παγιδευμένες ἀπὸ τὸν κατοχικὸν γερμανικὸν στρατόν...Κατοικῶ μόνιμα εἰς τὴν ἀγαπημένην μου τῆς Ἀθηνᾶς ὡραίαν πόλιν. Ὡς ἀνήσυχον πνεῦμα, ἀσχολήθηκα μὲ τὸν γραπτὴν λόγον ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνῃ τρόπος ζωῆς μου· κάθε ἔρωτας καὶ κάθε εἰκόνα ἔμπνευσις, ταξίδι μὲ πλοῖον τὸ μόλύβι...Διάφορα ἔντυπα, τοπικὰ καὶ μή, ἔχουν κατὰ καιροὺς φιλοξενήσει τὴν ποίησίν μου καθὼς καὶ οἱ 2ος καὶ 3ος τόμος «Σύγχρονοι Ἕλληνες Ποιητές». Ἔχω βραβευθεῖ σὲ Πανελληνίους Διαγωνισμοὺς Λογοτεχνίας καὶ τὸ 2011 μὲ τίμησε ἡ «ΝΟΣΤΟΣ», ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων τῶν Πέντε Ἠπείρων καὶ τὸ Diasporic Literature Spot τῆς Αὐστραλίας, ἀπονέμοντάς μου τὸ τρίτον βραβεῖον τοῦ Διεθνοῦς Διαγωνισμοῦ Λογοτεχνίας μὲ τίτλον:«Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα:Ἱστορία μιᾶς κλοπῆς ἤ ἡ κλοπὴ τῆς Ἱστορίας», εἰς τὸ ἀμφιθέατρον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως. Αἰσθάνομαι ὑπερηφάνεια, διότι ὁ γραπτός μου λόγος, εἶναι ἡ μόνη κληρονομιὰ ποὺ καλεῖται νὰ μεταφέρῃ ἡ μικρή μου ὡραία αὐγή...

48 followers
About
Δημήτριος's posts

Post has attachment
Γῆς ὀρφανὴ
Γῆς ὀρφανὴ Εἰς τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα, περπατώντας μὲ δροσούλα, ἐσυνάντησα μίαν κόρη, ὅμοιαν μὲ τὴν αὐγούλα. Τραγουδοῦσε εἰς τὸν δρόμο, κι ἔλεγε γιὰ τὴν ζωήν, πὼς τὴν ξέχασεν ὁ κόσμος, πὼς δὲν ἄκουε φωνήν. Ἦλθεν δίπλα εἰς τὸ αὐτί μου, νὰ μοῦ ψιθυρίσῃ μυστικό...

Post has attachment
Ὄνειρον
Ὄνειρον Σ ὰν
πειρατὴς πιὰς γερασμένος, σ’ ἕνα γεμάτον λάφυρα
νησί, γέρνω ν’ ἀποκάμω ἐρωτευμένος, πότες μὲ ἥλιον, συνεφιά,
βροχὴ κι ὅσον ἀπέμεινε γλυκὸν
κρασί. Κερνᾶ με σὰν πατῶ τὴν
γῆς ῥοῦμι ὁ λοστρόμος καὶ πίνω το σὲ κοῦπα
καρυδένια· ἡ θάλασσα ἐμπρός μου
σ...

Post has attachment
Ὁ λόγος ζωή
Ὁ λόγος ζωή Ἦταν μισὴ σκοτεινιὰ ποὺ τὸν
ἥλιον ἐπάλευε· νὰ καταπιῇ ζητοῦσε τὴν ἄλλην φωτεινὴν καὶ γκρίζον ἀντίκρυ ἦλθεν ὁπλισμένον, στρατιὲς τὰ μῶβ, τὰ πορφυρὰ  τὰ κίτρινα, πόλεμος… Νίκην ἐζητοῦσε ἡ σκοτεινιά, νίκην καὶ μὲ βροχὴν εἰς τὰ πέλαγα
τρόμον ἔφερε· ...

Post has attachment
Γαλάζια νἆναι ἡ Λευτεριὰ
Γαλάζια νἆναι
ἡ Λευτεριὰ Ἔλα
ἀητέ μου εἰς τὴν φωλιὰ τῶν
ἀποκρήμνων βράχων, τῆς
ἄγριας ὀμορφιᾶς τῶν δειλινῶν, ὅπου
τὴν εἶχαν ἀγκαλιὰ τὰ
λεύτερα πουλιά. Μικρὸν
ἀετόπουλον κρύβει εἰς τὴν ζεστασιά της, μὲ
πάθος ἀνημέρωτον καὶ τρομερὴν λαχτάρα· γυμνάζει
τὶς φτερ...

Post has attachment
Δημήτριος Δεσποτάκης commented on a post on Blogger.
Τὸ ἔργον του ἐὰν κάποιος θέλει νὰ τὸ στείλῃ,
σὲ ἕνα μόνον ἀντίτυπον θὰ τὸ ταχυδρομήσῃ;

Post has attachment
Αὐγῆς ἱσταμένης τοῦ Νοέμβρη
Αὐγῆς ἱσταμένης τοῦ Νοέμβρη Κομψὴ κι ἀέρινη Λυδία ἐσὺ
θαλασσινὴ καὶ αἷμα μου ἐσύ, σπέρμα,
μῆτρα κι ἀδελφή, ψυχὲς γεμάτη ἐσὺ καὶ ὄνειρα
κι ἀπελπισιὰ καὶ θλῖψιν, δάκρυα κι
αὐτὸ ποὺ λένε προσφυγιά, εἰς τὰ πέλαγα ἅπλωσες,
εἰς τὰ γύρω καὶ τὰ μακρινά, καθὼς τῆς Ἀ...

Post has attachment
Πόλεμος
 Πίνακας τῆς Ἀσπασίας Χαϊκάλη. Π ό λεμος Π ό λεμος,
π ό λεμος· ξυπν ᾶ τε ἄ νθη  κι ἐ σε ῖ ς λουλο ύ δια καμαρωτ ὰ ἁ ρματωθε ῖ τε. Ὦ ,
π ό λεμος κα ὶ π ῶ ς ν ὰ πολεμ ή σ ῃ ς; Λ ί γα
μον ά χα δ έ νδρα, γ ῆ σο ῦ ἔ μειναν γερ ὰ κα ὶ ὅ λοι ο ἱ βλαστο ὶ ε ἶ ναι
γ...

Post has attachment
Λεμεσὸς
Λεμεσὸς Λ ένε πὼς εἶναι τὸ χρῶμα της
ξανθόν, μὲ αἷμα ἡρώων θηλασμένον, πὼς ἐπάνω του πέφτει δειλά, μὲ ντροπὴ τὴν νύκτα ἡ βροχή, νὰ δροσίσῃ τῆς Κύπρου αὐτὴν τὴν γῆ. Ἔ χει  γλυκόπιοτον λένε ἡ Κουμανταριά, κρασὶ ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου τοὺς
χρόνους, ἐξαγνισμένου λιαστο...

Post has attachment
**
Ἐξεκίνησα τὴν ἀναρρίχησιν χειροκροτώντας ὁλημερίς. Κάπου εἰς τὰ μέσα τῆς διαδρομῆς μὲ ἐμίσησαν τὰ χέρια μου. Ἄμεσα ἐπέστρεψα εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ τότες οἶδα πὼς ἐκεῖ ἦταν ἡ γαλήνη μου· ἔστεκε μονάχη καὶ ἀξιοπρεπής… Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς Ἕλλην 7-6-2016

Post has attachment
Ἐπώνυμη καταγγελία.
Ἐ π ώ νυμη καταγγελ ί α.      Καταφ έ ρομαι περ ὶ το ῦ ο ὐ δετ έ ρου ἄ ρθρου «Τ ό », καθ ὼ ς ἐ π ί σης κα ὶ το ῦ ἀ ρσενικο ῦ τ ῆ ς α ἰ τιατικ ῆ ς πτ ώ σεως «Τ ό ν». Παρακαλ ῶ ν ὰ ἐ π έ μβ ῃ ἄ μεσα ἡ Γραμματικ ὴ Ἀ στυνομ ί α κα ὶ ν ὰ τ ὰ συλλ ά β ῃ ! Πολλ ά ...
Wait while more posts are being loaded