Profile cover photo
Profile photo
Kritsda Kunlachart
24 followers
24 followers
About
Posts

Post has attachment
หน่วยการเรียนรู้ PBL เรื่องก้าวไกลไปอาเซียน
เป้าหมายการร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 ผลักดันให้เราต้องสนใจในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกและเราในฐานะพลเมืองภายในประชาคม ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติสมาชิก และเราจะปรับต...
Add a comment...

Post has attachment
"เอนิเมชั่นสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด"การเรีย­นรู้ที่เป็นผลจากการแก้ปัญหา
Post by Lamplaimat Pattana School .
Add a comment...

Post has attachment
โรงเรียนบ้านสุขเกษม กับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL ในเทอมแรก
Post by โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ .
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
Post by โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย PBL .
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมจิตศึกษา "ภาระกิจขนไข่มด" โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 16
Post by PBL Project Paklangschool .
Add a comment...

Post has attachment
โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 16 ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
Post by PBL Project Paklangschool .
Add a comment...

Post has attachment
เทคนิคการแทรกเอกสาร PDF ลงใน Blogger
ในการเขียนแผน PBL ลงใน Blogger ถ้ามีเอกสารประเภท PDF แล้วต้องการนำมาแสดงใน Blogger มีคำถามว่าจะทำได้อย่างไร? ปรกติ Blogger เราสามารถแทรกรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอได้ แต่การแทรกเอกสาร PDF นั้นต้องอาศัย Google Drive ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น PDF Viewer และมีโค้ด HTML ...
Add a comment...

Post has attachment
คณะครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสองอบรมการใช้งาน Blogger เพื่อการเขียนแผน PBL
Post by PBL Project Nanoonsongschool .
Add a comment...

Post has attachment
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
Post by PBL Project Paklangschool .
Add a comment...

Post has attachment
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ขอบคุณสำหรับสื่อการเรียนรู้ PBL
Post by PBL Project Paklangschool .
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded