Profile

Cover photo
Bn Fb
Lived in ประเทศไทย
14 followers|173,253 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Bn Fb

Shared publicly  - 
 
 มัทธิว 7;1 อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานอันนั้น 3 เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง ท่านก็ไม่รู้สึก 4 หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่า `ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน' แต่ดูเถิด ไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
14 people
Chaiporn Choochuay's profile photo
cat inchan's profile photo
Ruengsil Saenlao's profile photo
อมรรัตน์ โคตรทุม's profile photo
Lovelyday Popo's profile photo
Ernst Frei's profile photo
ใจ ไม่หาร's profile photo
Rika Healthy and Beauty's profile photo
Ronny Eberlein's profile photo
People
Have them in circles
14 people
Chaiporn Choochuay's profile photo
cat inchan's profile photo
Ruengsil Saenlao's profile photo
อมรรัตน์ โคตรทุม's profile photo
Lovelyday Popo's profile photo
Ernst Frei's profile photo
ใจ ไม่หาร's profile photo
Rika Healthy and Beauty's profile photo
Ronny Eberlein's profile photo
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
ประเทศไทย
Story
Introduction
มองปัญหาในด้านบวก เพราะทุกปัญหามีทางแก้
เหมือนรถที่วิ่งอยู่ถนน เราไม่ได้ขับรถอยู่ที่ถนนเส้นเดียว
ถนนมีให้เลือกตรง-ซ้าย-ขวา
Bragging rights
ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน (ปัญญาจารย์ 9/11)
Links
YouTube
Other profiles