Profile

Cover photo
Bn Fb
Lived in ประเทศไทย
12 followers|252,950 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Bn Fb

Shared publicly  - 
 
 มัทธิว 7;1 อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานอันนั้น 3 เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง ท่านก็ไม่รู้สึก 4 หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่า `ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน' แต่ดูเถิด ไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Introduction
มองปัญหาในด้านบวก เพราะทุกปัญหามีทางแก้
เหมือนรถที่วิ่งอยู่ถนน เราไม่ได้ขับรถอยู่ที่ถนนเส้นเดียว
ถนนมีให้เลือกตรง-ซ้าย-ขวา
Bragging rights
ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน (ปัญญาจารย์ 9/11)
Links
YouTube
Other profiles
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
ประเทศไทย