Profile

Cover photo
புலவர் இராமாநுசம்
Lives in Chennai
425 followers|217,359 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
மெத்தனம் வேண்டாமே ஆய வேண்டும்-இந்நிலை மேலும் தொடராது ஓய ஈண்டும்!
காந்திய வாதியாய் மதுவை நீக்க-வாழ்ந்த காலமெலாம் போராடி உயிரைப் போக்க! வாந்தியாய் இரத்தமே சிந்தி விட்டார்-செய்தி வந்திட நல்லோரும் கண்ணீர் விட்டார்! சாந்தமே உருவான சசிபெருமாள் இன்றே-மறவா சரித்திர நாயகன் ஆனார் நன்றே! ஏந்திய கொள்கையில் மாற்ற மில்லை- அதில் எ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
இந்திய நாட்டின் தலைமகன் ஆனார் சிந்தனைச் சிற்பியேன் செப்பாது போனார்!
அந்தோ மறைந்தார் அப்துல் கலாமே நொந்தார் அனைவரும் நோகார் இலமே! இந்திய நாட்டின் தலைமகன் ஆனார் சிந்தனைச் சிற்பியேன் செப்பாது போனார்! கனவும் மெய்படக் காணாது ஏக நினவாய் என்றும் நிலையென ஆக! மனமெனும் திரையில் மறையா ஓவியம் இனமது தமிழரின் இதய காவியம்! வாழ்கநீர்...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
நடவாது முடங்கிட நாடாளும் மன்றம்- இப்படி, நடந்திட வழிகாட்டி ! பா .ஜ .கா அன்றும்!
நடவாது முடங்கிட நாடாளும் மன்றம்- இப்படி, நடந்திட வழிகாட்டி ! பா .ஜ .கா அன்றும்! கோடான கோடிபணம் வீண்செலவு ஆக –அந்த கொடுமையே இன்றிங்கே தொடராகிப் போக! ஓடாகி ஏழைகளே தருகின்ற வரியும்- நாளும் உதவாது பாழானால் வயிறன்றோ எரியும்! வாடாது வசதியாய் வாழ்கின்ற இவ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
வருகின்ற தேர்தலிலே முக்கியப் பங்கே வகித்திடுமாம் மதுவிலக்கு அதனை இங்கே!
வருகின்ற தேர்தலிலே முக்கியப் பங்கே வகித்திடுமாம் மதுவிலக்கு அதனை இங்கே! தருகின்ற கட்சிக்கே எங்கள் ஓட்டே தருவோமென ஒன்றாகி மக்கள் கேட்டே! பெறுகின்ற நிலைதன்னை செய்ய இன்றே பெரும்பான்மை அவருக்கே தருதல் என்றே! நெறிநின்றே ஓரணியாய் பாடு படுவோம் நீங்காது இல்ல...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
மதுவே மதுவே மயக்கும் மதுவே –இன்று மக்களை அழிக்கும் கூற்றாம் எதுவே!
மதுவே மதுவே மயக்கும் மதுவே –இன்று மக்களை அழிக்கும் கூற்றாம் எதுவே! அதுவே அதுவே டாஸ்மாக் அதுவே-ஐயம் அணுவும் இல்லை உண்மை இதுவே! குடியை ஒழிக்கும் கொள்கை ஒன்றே-பலரும் குறிக்கோள் ஆமென சொல்வார் இன்றே! விடிவே வருமா! தேர்தல் வருதே –மதுவினை விலக்கிட சட்டம் மீண்...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
இசையுலகின் முடிசூடா மன்னராக –எம் எஸ் இருந்தாரே !மறைந்தாரே மின்னலாக!
இசையுலகின் முடிசூடா மன்னராக –எம் எஸ் இருந்தாரே !மறைந்தாரே மின்னலாக! அசைந்தாடும் செடிகொடிகள் மயங்கிப்போக-அவர் அமைத்திட்ட இசையாலே அமைதியாக! திசைஎட்டும் கொடிகட்டி பரவபுகழே –காது தித்திக்க தெவிட்டாது என்றும் திகழ! வசையேதும் இல்லாது புனிதரவரே-இசை வரலாற்றில் நி...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
உலகம் போற்றும் மாமேதை –இன்றவர் உடலை அடக்கம் செய்கின்றார்!
உலகம் போற்றும் மாமேதை –இன்றவர் உடலை அடக்கம் செய்கின்றார்! திலகம் இந்திய நாட்டுக்கவர் –மக்கள் தேம்பியே கண்ணீர் பெய்கின்றர்! கலமாம் அப்துல் பெயரென்றும்-காலக் கல்லில் பொறித்த நிலைநின்றும்! வலமாய் வருவார் உலகெங்கும்-அவரால் வளர்ந்த அறிவியல் வளம்பொங்கும்! த...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
சின்னப் பையன் வருவானே-தினமும் செய்தித் தாளும் தருவானே!
சின்னப் பையன் வருவானே-தினமும் செய்தித் தாளும் தருவானே! சன்னல் வழியும் எறிவானே –கதவு சாத்திட குரலும் தருவானே! இன்னல் ஏழையாய் பிறந்ததுவா-பிஞ்சு இளமைக்கு அந்தோ சிறப்பிதுவா! என்னை மறந்து சிந்தித்தேன்-படைத்த இறைவனை எண்ணி நிந்தித்தேன்! பள்ளிச் செல்லும் வயதன்றோ-தி...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
குடிநீரைத் தருகின்ற ஏரியைக் கூட-மண்ணை கொட்டியதை மேடாக்கி மனையாய்ப் போட!
குடிநீரைத் தருகின்ற ஏரியைக் கூட-மண்ணை கொட்டியதை மேடாக்கி மனையாய்ப் போட! இடியாக ஒருசெய்தி ஏடுகளில் வருதே-மக்கள் இதயத்தில் தாங்காத துயரத்தைத் தருதே! விடியாத இரவாக இச்செயலும் போமோ -அரசு விரைவாக செயல்பட்டு தடுக்காமல் ஆமோ! கடிவாளம் இல்லாத குதிரையென தி...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
தியாகம் தியாகமென -காந்தி தினமும் செய்தார் யாகமென!
தியாகம் தியாகமென -காந்தி தினமும் செய்தார் யாகமென! யோகம் சிலருக் கதனாலே -அதனை சொல்ல வந்தேன் இதனாலே! போகம் கருதி சுகம்தேடி-அவர் புகுந்தார் அரசியியல் தனைநாடி! தாகம் இன்னும் தணியவில்லை-தினம் தந்திடும் துயருகே ஏதுயெல்லை! பெற்ற விடுதலைப் பறிபோகும்-அதைப் பேணிக் க...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
உழவர் கைகள் மடங்கிவிடின்-இந்த உலக வாழ்வே முடங்கிவிடும்!
ஆடிப் பட்டம் தேடிவிதை-என்ற ஆன்றோர் பழமொழி என்மனதை! நாடி வந்திட இக்கவிதை-ஐயா நவின்றேன் இங்கே காணுமிதை! தேடி நல்ல நாள்பார்த்தே-அதற்கு தேவை அளவே நீர்சேர்த்தே! பாடிப் பயிரிட எழுவாரே-உழவர் படையல் இட்டுத் தொழுவாரே! இன்றே ஆடிப் பிறப்பாகும்-போற்றி எழுதுதல் மிகவும்...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ஆதாரம் ஆனது வலையே ஆகும் – எந்தன் ஆயுளை வளர்ப்பதும் உண்மையாகும்!
ஏதேதோ எண்ணங்கள் இரவு முழுதும்-நெஞ்சில் எழுந்துவர உறக்கமில்லை! விடிய! பொழுதும்! தீதேதும் இல்லாமல் நாளும் கழிய –இறையைத் தொழுதபடி எழுந்துவர இருளும் அழிய! மாதேதும் இல்லாத மனையைப் போன்றே-எந்தன் மனந்தனில் வெறுமையாம் உணர்வுத் தோன்ற ஆதாரம் அற்றுப்போய் நிற்கு...
 ·  Translate
1
Add a comment...