Profile

Cover photo
புலவர் இராமாநுசம்
Lives in Chennai
533 followers|241,329 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
இன்றெந்தன் மனைவியவள் இறந்த நாளே-என் இதயத்தை கூறுபோட்டு அறுக்கும் வாளே!
இன்றெந்தன் மனைவியவள் இறந்த நாளே-என்    இதயத்தை கூறுபோட்டு அறுக்கும் வாளே! அன்றேநான் அவள்பிரிய இறந்தோன் ஆனேன்-நல்    அன்னையவள் தாரமவள் மறந்தா?   போனேன்! குன்றன்ன துயர்தன்னை நெஞ்சில்   உற்றேன்-ஆனால்     குறைதீர இருமகவை நானும் பெற்றேன்! நன்றென்னைக் காக்கின்றார...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
மேதினி போற்றிடும் மேதினமே –உந்தன் மேன்மைக்கே ஈடில்லை ஒருதினமே
மேதினி போற்றிடும் மேதினமே –உந்தன் மேன்மைக்கே ஈடில்லை ஒருதினமே நாதியில் உழைபார்க்கே என்றநிலை- என்றே நவின்றிட்ட துயரமோ இன்றுயிலை வீதியில் ஊர்வலம் வந்தபடி ஒன்றாய் விண்முட்டும் ஒலியோடு ஏந்தகொடி மேதின வாழ்த்தோடு பேதமின்றி உலகம் மெச்சிட தம்முள்ளே சே...
 ·  Translate
2
Ela elangovan Ela's profile photo
 
மேதின வாழ்த்துக்கள்
 ·  Translate
Add a comment...
 
வேண்டுவன் தினமும் கதிரோனே-இவ் வேதனை தாங்காயிம் முதியோனே!
ஆண்டுக்கு ஆண்டு இவ்வாறே –அனலை அள்ளித் தந்தால் எவ்வாறே!? ஈண்டே நாங்கள் வாழ்ந்திடவா –இல்லை இன்னல் பட்டே மாயந்திடவா! பூண்டும் கருகிப் போனதுவே –எரியும் புகையில் நெருப்பென ஆனதுவே! வேண்டுவன் தினமும் கதிரோனே-இவ் வேதனை தாங்காயிம் முதியோனே! புலவர் சா இரா...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
நீயா நானா விளையாட்டே-தேர்தல் நெருங்க நெருங்கத் தமிழ்நாட்டில்!
நீயா நானா விளையாட்டே-தேர்தல் நெருங்க நெருங்கத் தமிழ்நாட்டில்! காயா பழமா விளையாட்டே-அந்தோ கண்கிறோ மிந்த தமிழ்நாட்டில்! தாயா பிள்ளையா இருந்தாரும்-இங்கே தனியாய் தனியாய்ப் பிரிந்தாரும்! வாயா போயா விளையாட்டும் -மேலும் வளர்ந்து நாளும் களைகட்டும் புலவர் சா இராமா...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
வாழ்வதும் வீழ்வதும் நம்செயலால்-அறிந்து வாழ்ந்தால் வருந்தோம் துயர்புயலால்ச
வாழ்வதும் வீழ்வதும் நம்செயலால்-அறிந்து வாழ்ந்தால் வருந்தோம் துயர்புயலால் தாழ்வதும் உயர்வதும் அதுபோன்றே-ஆய்ந்து தணிவதும் பணிவதும் மிகநன்றே ஊழ்வினை என்றென எதுவுமிலை-எனவே ஊக்கமாய் முயன்றால் ஏதமிலை சூழ்வது எதுவும் இவ்வாறாம் – எடுத்துச் சொல்வதென்! வாழ...
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
கூட்டணிக் குழப்பங்கள் ஓய்ந்தனவே – கட்சி கொள்கைகள் முற்றும் மாய்ந்தனவே!
கூட்டணிக் குழப்பங்கள் ஓய்ந்தனவே – கட்சி கொள்கைகள் முற்றும் மாய்ந்தனவே! ஓட்டினி கேட்டவர் வந்திடுவார் –மேலும் ஒருசிலர் நோட்டினைத் தந்திடுவார்! ஆட்டமே களைகட்டும்! பாருமிங்கே- நடக்கும் அரசியல் வேடிக்கை! ஊதசங்கே! நாட்டையே மேலும் நாசமாக்கும் –நாளும் நஞ்சென விலைவா...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ஒன்னாரை நீரேதான் உணர வேண்டும் – அதுவே உம்முடைய ,உரிமையென சொல்வேன் மீண்டும்!
கற்றாரோ கல்லாரோ கவலை! இல்லை-மிகவே கவனமுடன் வாக்களிப்பின் தீரும் தொல்லை! உற்றாரா உறவினரா எண்ணல் வேண்டாம்-நம்மின் உரிமைதனை ஆய்தேதான் அளிப்பீர் ஈண்டாம்! கடந்திட்ட காலமதை எண்ணிப் பாரிர்-அதிலே கண்டபலன் என்னவென ,நன்கு ஓரிர்! நடந்திட்ட தீமைபல! காரணம் யாரே! –மேலும்...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
ஓட்டென்றால் நம்முடைய உரிமைச் சீட்டே –அதை உணராது பலவகையில் வீணாய்ப் போட்டே!
ஓட்டென்றால் நம்முடைய உரிமைச் சீட்டே –அதை உணராது பலவகையில் வீணாய்ப் போட்டே! நாட்டைத்தான் கெடுத்தவர்கள் நாமே ஆகும் –தேர்தல் நாடகத்தில் இன்றுவரை! துயரா போகும்! கோட்டைதான் குறிக்கோளாய் கொள்கை என்றே-ஆட்சிக் கோலோச்ச கட்சிகளும் கூடி நின்றே! காட்டைத்தான் வீடாக்கி வ...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
பத்து மணிக்கே பகல் தன்னில் -நம் பாதம் பட்டால் சுடும் மண்ணில் !
கோடைக் காலம் வந்து துவே எங்கும் கொளுத்திட  வெய்யில்  தந்த துவே ! ஆடை முழுதும் நனைந் திடவே -உடல் ஆனதே குளித்த தாய் ஆகிடவே ! ஓடை போல நிலமெல் லாம் காண உருவம் பெற்று வெடித் தனவே ! வீ(ட்)டை விட்டே வெளி வரவே -மனம் விரும்பா நிலையை அனல் தரவே ! பச்சைப் பயிரும்...
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
செய்வீரா ! நீங்கள் செய்வீரா! -செய்து உய்வீரா நீங்கள் உய்வீரா!
செய்வீரா ! நீங்கள் செய்வீரா! -செய்து உய்வீரா நீங்கள் உய்வீரா! வருகின்ற தேர்தலில் தருகின்ற வாக்கினை-ஆய்ந்து தருவீரா நீங்கள் தருவீரா! புரிவீரா நீங்கள் புரிவீரா -இனி செய்வீரா ! நீங்கள் செய்வீரா!-செய்து உய்வீரா நீங்கள் உய்வீரா! ஏமாற்ற இலவசம் என்பதே! உணர்ந்துடன்...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
தனிமைமிகு இருள்தன்னில் தவிக்க லானேன் –முதுமை தளர்வுதர அதனாலே முடங்கிப் போனேன்!
தனிமைமிகு இருள்தன்னில் தவிக்க லானேன் –முதுமை தளர்வுதர அதனாலே முடங்கிப் போனேன்! இனிமைமிகு உறவுகளே நீங்கள் வந்தீர் – நானும் இளமைபெற மறுமொழிகள் வாரித் தந்தீர்! பனிவிலக வெம்மைதரும் கதிரோன் போன்றே –எனைப் பற்றிநின்ற துயர்படலம் விலகித் தோன்ற! நனியென...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
சித்திரைத் திருநாள் வாழ்த்து
இத்தரை மீதினில் சித்திரைப் பெண்ணே எத்தனை முறையம்மா வந்தாய்-நீ என்னென்ன புதுமைகள் தந்தாய் எண்ணிப் பதினொரு இன்னுயிர் தோழியர் நண்ணிப் புடைசூழப் பின்னே-நீ நடந்து வருவதும் என்னே ஆண்டுக் கொருமுறை மீண்டும் வருமுன்னை வேண்டுவார் பற்பல நன்மை-அது ஈண்டுள மக்களின் தன்மை...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Male
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Chennai