Profile

Cover photo
புலவர் இராமாநுசம்
Lives in Chennai
551 followers|244,047 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
முகநூல் பதிவுகள் !
தென்னை மரத்தில் ஒருத்தன் ஏறி தேங்காய் பறிக்க முயல காவல்காரன் ஓடி
வருவதைக் கண்டு அவசரமாக  இறங்கினான், காவல்காரன் கேட்டான் ! ஏண்டா
மரத்திலே ஏறின ! திருடன் பதில் சொன்னான்! புல் பிடுங்க! என்றான்
காவல்காரன், ஏண்டா தென்னை மரத்திலா புல்லிருக்க...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
முகநூல் பதிவுகள்!
அன்பே! உன் பெயர்தான் அன்னையா!!!!? கூவத்தையும் காவிரியையும்
ஒன்றாக எண்ணி ஏற்றுக் கொள்ளும் கடல்போல, தன் ,மகனோ மகளோ நல்லவர்களோ
தீயவர்களோ என்று பாராமல் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனம் படைத்தவளே   உன்பெயர்தான்
அன்னையா!!!? ஓர் அரசு மக்களுக்குப் எப்போதும் ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ஓட்டுதனைக் குறிவைத்தே சாதி இங்கே – மனித உணர்வுகளை தூண்டிவிடின் ஒழிதல் எங்கே!?
உண்மையிலே சாதிதன்னை ஒழிக்கும் எண்ணம் –இங்கு உருவாக வில்லையெனில், ! அழிக்கும்! திண்ணம்! அண்மையிலே நடக்கின்ற நிகழ்வு எல்லாம்- அதற்கு ஆதார மானதென காட்டும் சொல்லாம்! புண்மைமிகு அரசியலே காரணம் ஆகும் –சாதிப் புற்றுநோய் பல்லுயிரைக் கொண்டே போகும்! வண்மை...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ஏனோ தெரிய வில்லை –என்ன எழுதுவது புரிய வில்லை!
ஏனோ தெரிய வில்லை –என்ன எழுதுவது புரிய வில்லை தானே ஓடி வரும் –கருத்து தடுமாற துன்பம் தரும் மானோ மருண்ட தென்றே – எந்தன் மனமின்று இருண்ட தின்றே கானோ அறியதே நானும் –நொந்து கலங்குவதை நீரறிய வேணும் புலவர்  சா  இராமாநுசம்
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
போட்டாச்சி போட்டாச்சி ஓட்டே -இனியார் கேட்டாலும் கிடக்காது ஒட்டே!
போட்டாச்சி போட்டாச்சி ஓட்டே -இனியார் கேட்டாலும் கிடக்காது ஒட்டே! வாட்டாது வாழ்விக்கும் அரசே-அடுத்து வருமென்று கொட்டுக முரசே! புலவர்  சா  இராமாநுசம்
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
இடையில் இருப்பது இருநாளே-மேலும் எண்ணில் தேர்தல் திருநாளே!
இடையில் இருப்பது இருநாளே-மேலும் எண்ணில் தேர்தல் திருநாளே தடையில் ஓட்டுப் போடுதலே- அன்றும் தவறின் பின்னர் வாடுதலே விடையில் கேள்வி ஆகிவிடும்-என்றும் வேதனை மிகுதியாய் நோகவிடும் படையுள் வீரரின் கைவாளாய் -வாக்கைப் பயன்தர ஆவன செய்வீரே! புலவர் சா ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
முகநூல் பதிவுகள்!
உறவுகளே! யார் குற்றவாளி !!? நாள் பார்த்து மண்டபம்
தேடி, முறைப்படி திருமணப்பதிவு செய்ய, பதிவு அலுவலகம் சென்றால்
ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கேட்பதும் தரவில்லை என்றால் அலைகழிக்க முயல்வது
நடைமுறையாகவும் பதி செய்ய வந்தவர்களும், உடனே முடிக்க தாங்களே
முன்...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
இருபத்து ஐந்தாண்டு ஓடின சிறையில் –தங்கள் இளமையை கழித்தனர் தனிமையாம் அறையில்!
இருபத்து ஐந்தாண்டு ஓடின சிறையில் –தங்கள் இளமையை கழித்தனர் தனிமையாம் அறையில் ஒருபத்து மாதமே சுமந்தநல் தாயே -சற்றும் ஓயாமல் நொந்து புலம்பிட வாயே தருமத்தில் வாழ்ந்தது நம்தமிழ் நாடே -இன்று தலைகீழாய் ஆனது யார்செய்த கேடே எழுவர்க்கு விடுதலை ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
அன்பின் இனிய உறவுகளே-நீவீர் அளித்த மறுமொழி ஆக்கங்களே!
அன்பின் இனிய உறவுகளே-நீவீர் அளித்த மறுமொழி ஆக்கங்களே! என்பின் தோலென என்நெஞ்சில்-நன்றே இணைந்திட ஓடின மனஅஞ்சல்! இன்பின் வழிவரு ஊக்கத்தால்-கவிதை எழுதுவேன் இயல்பென நோக்கத்தால்! துன்பின் தொடர்பினை அறுத்தீரே-இன்றே துவண்டிடா வண்ணம் தடுத்தீரே!   புலவர் ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
நடந்தது நடந்து போக –இனியே நடப்பது நலமாய் ஆக!
நடந்தது நடந்து போக –இனியே நடப்பது நலமாய் ஆக அடமது துளியும் இன்றே- புதிய ஆட்சியை நடத்திச் சென்றே விடமது ஏறல் போன்றே –நாளும் விலைவாசி உயரா ஒன்றே தடமது காண வேண்டும் –ஆட்சி தழைத்திட செய்வீர் ஈண்டும் எதிர்கட்சி என்றால் எதையும் -உடனே எதிர்ப்பது...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
வள்ளுவர் வாக்கு!
உறவுகளே!          வள்ளுவர் வாக்கு!        கெடுதல் இரண்டு வகையில்
வரும்! செய்யாத் தகாத செயலை செய்வதனாலும் வரும்! செய்ய வேண்டிய செயலைத்
செய்யவேண்டிய நேரத்தில் செய்யாது விட்டாலும் வரும்                                எனவே         இச் செ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
நடக்காத வாக்குறுதி பலவற்றைத் தருவார் –இன்றே நடக்கின்ற தேர்தலிலே வீடுதேடி வருவார் !
நடக்காத வாக்குறுதி பலவற்றைத் தருவார் –இன்றே நடக்கின்ற தேர்தலிலே வீடுதேடி வருவார் நடக்கின்ற வாக்குறுதி அதிலேசில உண்டே –அதையே நன்றாக சிந்தித்து, செய்தக்கார் கண்டே விடையாக யாரென்று நீர்காண வேண்டும் –அன்னார் வெற்றிக்கு வழிதன்னை உள்ளத்தில் பூ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Male
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Chennai