Profile cover photo
Profile photo
Elderie Claassen
27 followers
27 followers
About
Posts

Post has attachment
Die beste manier om te verseker dat jy voorbereid is vir jou eksamen, is deur selfassessering.
Wees verseker dat jy jou
studiemateriaal ken en goed voorbereid is vir die eksamen. Het jy al ooit
hard gestudeer vir 'n toets, maar dan op die dag van die toets is jou geheue skoon
weg. Dit laat ons soms moedeloos voel omdat ons gedink het ons het al die
a...

Post has attachment
The best way to know that you are prepared for your exam is through self-assessment.
Be certain that you know
your study material and are well prepared for the exams. Have
you ever studied really hard for a test, but then the day of the test you
suddenly hit a blank. Sometimes we can simply feel discouraged because we thought
we knew all th...

Post has attachment
Leer slim met hierdie 6 effektiewe studie riglyne.
Om te leer is nie ’n maklike taak nie. Vir sommige leerlinge is dit ’n prestasie net om agter ’n boek te gaan sit. Jy wil egter die meeste baat uit elke leersessie. Leer om slimmer te werk, nie harder nie. Dit is een van die belangrikste lesse wat jy ooit s...
Leer slim met hierdie 6 effektiewe studie riglyne.
Leer slim met hierdie 6 effektiewe studie riglyne.
afrikaanseskoolprojekte.blogspot.com

Post has attachment
Study smart with these 6 effective study guidelines.
Learning isn’t an easy task. For some pupils, just to sit down facing a book is already an accomplishment. However, you want to get the most out of your study sessions. Learn to work smarter, not harder. This is one of the most important lessons you will ev...

Post has attachment
8 Stappe om jou kind se leesvaardigheid te verbeter.
Kinders moet kan lees en verstaan wat hulle lees, aangesien dit die fondasie van skoolonderrig vorm. In ons vorige blog artikel “ Byna 80% van Suid-Afrikaanse Graad 4 leerlinge kan nie lees nie ”, het ons die problematiese geletterdheidskoers in Suid-Afrika...
8 Stappe om jou kind se leesvaardigheid te verbeter.
8 Stappe om jou kind se leesvaardigheid te verbeter.
afrikaanseskoolprojekte.blogspot.com

Post has attachment
8 Steps to improve your child’s reading skills.
Children should be able to read and comprehend what they read as it is the foundation of education. In our previous blog article “ Almost 80% of South African Grade 4 pupils cannot read ”, we discussed the problematic literacy rate in South Africa. We encou...

Post has attachment
Almost 80% of South African Grade 4 pupils cannot read.
The importance of reading and how to find the time to practise this skill. Recent findings of a global assessment conducted by the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) reveal that 78% of South African Grade 4 learners’ level of reading l...

Post has attachment
Byna 80% van Suid-Afrikaanse Graad 4 leerlinge kan nie lees nie.
Die belangrikheid van lees en hoe om tyd te maak om hierdie vaardigheid te beoefen. Onlangse bevindings van ’n globale assessering wat deur die Vordering in Internasionale Lees-geletterdheid-Studie (PIRLS) gedoen is, toon dat 78% van Suid-Afrikaanse Graad 4...

Post has attachment
Do you need some motivation after the school recess?
10 Ways to stay motivated and determined to make this year a success. The new term has started. Some might have been a bit idle during the school holidays and lost a little bit of their determination to work hard. We have tried to help you out with great id...

Post has attachment
Het jy motivering nodig na die skoolvakansie?
10 Maniere hoe jy gemotiveerd en vasberade kan bly om hierdie jaar 'n sukses te maak.   Die nuwe kwartaal het begin. Sommige was dalk gedurende die skoolvakansie ’n bietjie onaktief gewees en het ’n bietjie van hul vasberadenheid om hard te werk verloor. On...
Het jy motivering nodig na die skoolvakansie?
Het jy motivering nodig na die skoolvakansie?
afrikaanseskoolprojekte.blogspot.com
Wait while more posts are being loaded