برگزاری اولین دوره مسابقات سرگرم کننده مات استیشن با حضور فرشاد پیوس
اولین دوره مسابقات درون سازمانی پلی استیشن در مات، با عنوان مات استیشن و با حضور فرشاد پیوس برگزار شد. در این رقابت شاد و پرهیجان، 20 نفر از پرسنل مات، در قالب 4گروه 5نفره حضور داشتند که در نهایت نتیج ذیل حاصل شد:
1.علی محبی
2.سجاد عبداللهی
3.سعید تسبیحی
نکته جالب توجه این رقابت، حضور فرشاد پیوس، پیشکسوت و آقای گل سالهای دور فوتبال کشور، در این مسابقات در کنار مدیر عامل و پرسنل مات بود.
در این رقابت جوایر نفیسی به رسم یادبود به نفرات اول تا سوم اهدا گردید.
Shared publiclyView activity