Profile cover photo
Profile photo
V-share
About
Posts

ตลาดจะทดสอบขีดความอดทนของคนหมู่มาก
และมักจะทำให้คนส่วนใหญ่ทนไม่ได้ จึงต้องออกจากตลาดไป...
ก่อนที่จะลากเป็นขาขึ้นของจริง
ถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อย คุณต้องมีความอดทนให้ได้มากว่าคนส่วนใหญ่
Add a comment...

Post has attachment
Trading Journal
Trading Journal
tradingrec.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
จุดหมาย
"จุดหมาย"
"จุดหมาย"
tradingrec.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded