Profile cover photo
Profile photo
VÕ MẠNH
431 followers -
http://bietthugreenstar.net
http://bietthugreenstar.net

431 followers
About
Posts

Post has attachment
The Grand Manhattan
The Grand Manhattan
ductailand.com

Post has attachment
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has attachment
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has attachment
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has shared content
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has shared content
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has shared content
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has shared content
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has attachment
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.

Post has attachment
DỰ ÁN CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN QUẬN 1
CĂN HỘ THE GRAND MANHATTAN NOVALAND SIÊU SANG
NƠI KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU


Một đẳng cấp Manhattan – New York giữa 100 Cô Giang Quận 1
– Manhattan – Nơi tinh hoa hội tụ
– Manhattan – Biểu tượng lớn mạnh của nước Mỹ
– Manhattan – Trung tâm tài chính, kinh tế toàn cầuCHÍNH SÁCH MỞ BÁN HẤP DẨN:

Cam kết mua lại và bảo toàn 100% vốn cho nhà đầu tư…
Thanh toán chỉ 1%/tháng đến tháng 10/2021
Ưu đãi thanh toán nhanh thỏa thuận chiết khấu lên đến 17%.
Ngân hàng cho vay ân hạn gốc 12 tháng, Công ty hỗ trợ Lãi Suất 10%/năm & tối đa 2% phí phạt trước hạn.
Cam kết mua lại hợp đồng từ CĐT = giá HĐ + …%/năm
Cam kết tiến độ bàn giao nhà, tiêu chuẩn như Khách Sạn 5 sao.
Giá trị khai thác AIRBNB hấp dẫn 9% -10%/năm
Tập đoàn Novaland và tập đoàn Minor ( đã có mặt trên 26 Quốc gia) đồng hành phát triển, vận hành và khai thác dịch vụ.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded