Profile

Cover photo
Sahajji Chimlin
Works at KPM
Attends Open Universiti Malaysia
Lived in Rumahku Syurgaku
37 followers|23,035 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Siapa yang meratapi masalah mereka?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Final Exam 4 Sem Mei and Submit Draf Proposal Kajian Tindakan... 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Contoh Proposal Kajian Tindakan Bahasa Melayu

Proposal kajian tindakan bahasa malaysia

Document Transcript
SJK ( C ) BAN FOO, JOHOR BAHRU,
KG. BARU BAN FOO,
81800 ULU TIRAM,JOHOR BAHRU,
JOHOR

KOD SEKOLAH : JBC 1029

”SEKOLAHKU KEBANGGAANKU’
KERTAS CADANGANKAJIAN TINDAKAN 2009
PROPOSOLKAJIAN TINDAKAN

NAMA SEKOLAH : SJK ( C ) BAN FOO
ALAMAT : 81800 ULU TIRAM,
JOHOR
PENYELARAS : EN. KAMARUL AMIR RAZAIZAT BIN KAMALUDIN
TAJUK KAJIAN : TEKNIK MEMBINA LIMA AYAT BERDASARKAN
GAMBAR DALAM BAHAGIA A (KERTAS 2)

1. REFLEKSI MASALAH.Saya di SJKC Ban Foo Masalah utama saya ialah kelemahan muriddalam membina ayat. Situasi ini berlaku kerana murid tidak dapat membina ayatseperti yang diinginkan oleh guru. Hasil ayat yang dibina melalui latihan danujian yang diberikan amat tidak memuaskan. Terdapat banyak kesalahan yangdilakukan oleh murid apabila membuat latihan membina ayat dan semasamenjawab soalan ujian Bahasa Malaysia Bahagian A, kertas 2. Murid tidak dapatmemperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagi menjawabsoalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Senario ini menyebabkanhasil jawapan murid tidak menarik dan kurang tepat. Kesukaran murid untukmembina ayat adalah disebabkan kurangnya imaginasi murid, kurangpembacaan bahan Bahasa Malaysia serta pengaruh bahasa ibunda murid yangkuat. Selain itu, murid juga tidak mengetahui teknik-teknik yang betul untukmengetengahkan idea mereka dalam bentuk rangka ayat terlebih dahulusebelum membina ayat yang lengkap. Justeru itu, murid ketandusan idea ketikamembina ayat. Pertautan idea diantara ayat juga sukar dilakukan kerana muridtidak dapat berfkir dalam ruang lingkup yang lebih besar. Idea mereka hanyaterbatas kepada contoh yang diberikan oleh guru.Melalui pemerhatian yang dijalankan sepanjang proses pengajaran danpembelajaran, murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis untuk membina ayatyang menarik dan gramatis. Justeru itu, melalui kemahiran yang akandicadangkan oleh saya, diharap dapat membantu mengurangkan dan seterusnyamengatasi masalah murid ini.

2. FOKUS KAJIAN.Berdasarkan refleksi diatas, didapati bahawa , murid tidak berfikir secarakreatif dan kritis untuk membina ayat yang menarik dan gramatis dan murid tidakdapat memperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagimenjawab soalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Masalah iniberlaku dalam kalangan 10 orang murid dari kelas 5M. suatu langkah yangsewajarnya perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Justeru itu, kajian yangakan dijalankan nanti menekankan kepada aspek membina ayat. Hal ini adalahpenting kerana dapat melatih murid dari peringkat awal supaya mereka dapatmembina ayat yang menarik dan bermutu.Fokus kajian yang akan dijalankan ini menekankan supaya murid dapatmenguasai lima ayat berpandukan gambar. Hal ini penting kerana membina limaayat berpandukan gambar merupakan komponen penting daripada soalan kertas2 dan sekiranya murid menguasai kemahiran ini maka peratusan murid untuklulus dengan baik Bahagian A adalah tinggi khususnya dan dapatmempertingkatkan peratusan murid yang lulus kertas 2 Bahasa Malaysia amnya.

3. OBJEKTIF KAJIAN

3.1 OBJEKTIF AM
Kajian yang akan dijalankan ini bertujuan untuk memberikanpengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakaanpelbagai kaedah dan pendekatan agar dapat mengatasi permasalahankelemahan murid dalam membina ayat dan seterusnya dapatmeningkatkan peratus kecemerlangan murid dalam matapelajaranBahasa Malaysia.

3.2 OBJEKTIF KHUSUS
Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk;
3.2.1. Meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran BahasaMalaysia
3.2.2. Meningkatkan pengguasaan murid ketika membina ayat
3.2.3 Memantapkan kreativiti murid ketika membina ayat denganperkataan yang sesuai dan bermutu
3.2.4 Meningkatkan peratusan murid yang lulus dalam mata pelajaranBahasa Malaysia Kertas 2, Bahagian A.
3.2.5 Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran.
3.2.6 Guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebihseronok.

4. KUMPULAN SASARAN.
Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 10 orang murid dari kelas5M. Murid-murid ini disasarkan kerana kelemahan mereka dalam membina ayatdan sekiranya mereka dapat menguasai kemahiran yang diberikan makaperatusan untuk murid mendapat markah yang baik pada Bahagian A, Kertas 2mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah tinggi.

5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN
Melalui pemerhatian yang telah dijalankan maka beberapa cadangantelah dikenalpasti bagi meenjalankan kajian tindakan ini, iaitu;

A) Tinjauan masalahMengesan masalah daripada latihan yang diberi semasa pengajarandan pembelajaran, latihan kerja rumah dan juga ujian bulanan.Keputusan UPPM 1 Kertas 2 Bahasa Malaysia

BIL NAMA
KERTAS 2A B C % GRED1.
SIAK YAWJOE 1% 11% 1%22.0%
 D2.TYE ZHIYONG 1% 0% 1%3.0%
E3. LING KAH YI 3% 11% 4% 30.0%
D4.CHONG SHIQI 3% 10% 1%23.0%
D5. LOOI ZI QING 3% 11% 8% 37.0%
D6.NEO YONGTING 4% 5% 4%22.0%
D7. POH WEN LI 3% 11% 1% 25.0%
D8POON KAHYEE 2% 10% 1%22.0%
D9.SAW CHINGCHUAN 2% 16% 4%37.0%
D10.SOH QIAOSHI 1% 10% 1%20.0% D

B) Ujian pra (pre test)Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid danjumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilanganayat adalah lima.Keputusan Ujian Pra Bahagian ABIL

NAMAKERTAS 2A
1.SIAK YAWJOE 2%
2.TYE ZHIYONG 1%
3. LING KAH YI 2%
4.CHONG SHIQI 2%
5. LOOI ZI QING 3%
6.NEO YONGTING 3%
7. POH WEN LI 3%
8POON KAHYEE 2%
9.SAW CHINGCHUAN 3%
10.SOH QIAOSHI 1%

C) Ujian pra (pre test)Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid danjumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilangan ayat adalah lima.

D) Teknik menjawabTeknik membina lima ayat akan diajar kepada murid. Setiap muridakan menerima satu soalan untuk membina ayat. Guru meminta muridmeneliti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Murid akanmengenalpasti aktiviti-aktiviti dan kata kerja serta nilai murni yang sesuai.Murid juga akan diminta membulatkan dan menomborkan aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam gambar tersebut. Seterusnya semasa murid menulis,mereka akan menulis ayat berdasarkan nombor dan aktiviti-aktivi angtelah bertanda. Justeru itu, murid akan mendapat idea untuk menulis.Akhir sekali sebagai galakan dan untuk menimbulkan keseronokankepada murid mereka diminta mewarnakan gambar tersebut.

E) Ujian (post test)Satu ujian sebenar akan dijalankan semula untuk menilai kefahamandan penguasaan murid berdasarkan teknik pengajaran dan pembelajaranyang dicadangkan. Sekiranya 80 peratus murid pada kumpulan sasarandapat menjawab dengan baik, maka jelaslah bahawa keberkesanan teknikyang akan diperkenalkan. Justeru itu, teknik ini akan dapatdiaplikasikandan diperluaskan kepada kumpulan lain.

7. JADUAL PERLAKSANAAN UJIAN

BIL. AKTIVITI TEMPOHPERLAKSANAAN

1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 minggu2. Menulis proposol awal kajian tindakan 1 minggu3. Merancang tindakan individu/kumpulan 1 hari4. Melaksanakan aktiviti 3 hari5. Membincangkan masalah yang wujud dalam tindakanyang dilaksanakan3 hari6. Ujian penapaian untuk mengesan perubahan klien 1 hari7. Refleksi kajian 2 hari8. Menulis laporan kajian 1 minggu9. Pembentangan dapatan kajian di sekolah 1 hari8.

ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN PEMBELANJAAN KAJIAN

Bil. Perkara Jumlah Kos
1. Kertas A4 3 x RM 9.50 RM 28.502.
Kertas warna 20 x RM 0.50 RM 10.003.
 Fotostat bahan dan laporan kajian RM 30.004.
kad manila 20 x RM 5.00 RM 10.005.
Pen marker 1 kotak x RM 18 RM 18.006.
CD 3 x RM 2.00 RM 6.007.
 Buku Catatan 1 x RM 5.00 RM 5.00
JUMLAH RM 117.50
 ·  Translate
1
Dayang Noorasmah's profile photoSahajji Chimlin's profile photo
2 comments
 
banyak bah di internet google saja bah
 ·  Translate
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Dapatkah ia menerangi kegelapan lautan kasih sayang.....
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
37 people
mohd shahmazar abd jamal's profile photo
Dayang Noorasmah's profile photo
Norliani Mohamad's profile photo
Farzaana Nazilah's profile photo
Zu- Wan's profile photo
saidun malek's profile photo
irene lee's profile photo
Merah Hatiku's profile photo
Hafizah Abd Rahim's profile photo

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Alhamdulillah dah settel booking flight for Mac TRAVEL... Langkawi and Keyel
1
Sahajji Chimlin's profile photo
 
Your booking has been confirmed, thank you for choosing AirAsia.

Please print out the attached itinerary for your own records.
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Pejam Celik Pejam Celik Tinggal Setahun Lagi Rupanya....  OUM..
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Selamat Menjalani Peperiksaan Semester Akhir 2014... Gudluck My Friends
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Selamat Hari Raya AidilFitri Maaf Zahir dan Batin
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Selamat Berpuasa dan Berkuliah pada semua rakan OUM
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sahajji Chimlin

Shared publicly  - 
 
Alhamdulillah dah settel booking tiket flight untuk JUNE Travel.... :)
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
37 people
mohd shahmazar abd jamal's profile photo
Dayang Noorasmah's profile photo
Norliani Mohamad's profile photo
Farzaana Nazilah's profile photo
Zu- Wan's profile photo
saidun malek's profile photo
irene lee's profile photo
Merah Hatiku's profile photo
Hafizah Abd Rahim's profile photo
Work
Occupation
Education
Skills
DGA34... COMING SOON DG41 (2016)
Employment
  • KPM
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Rumahku Syurgaku
Contact Information
Work
Phone
0168469738
Email
Address
Kota Kinabalu
Story
Tagline
Tiada Kejayaan Tanpa Usaha
Introduction
Bidang Kemahiran: Teknologi Maklumat & Komunikasi, Perniagaan, Pembangunan Multimedia, Matematik & Bahasa
Strategi Fokus :Membekalkan Ilmu dan Kemahiran Terlatih untuk anak bangsa Malaysia
Tayangan Wayang Diminati : Penerokaan Masa Depan, Pengembaraan, Strategi dan Teknik Perniagaan Percintaan Persaingan dan Peperangan.
Warna Pilihan :Biru (bersatu) Hitam (Seksi) Hijau (Harmonis) Putih (Bersih) Merah (Berani) dan Oren (keamanan)
Motto: Belajarlah menyintai orang lain sebelum ingin diri anda dicintai (dunia) Cinta No Satu Hanya Pada Illahi (fiddunya walakhirat)
Bragging rights
Intitusi Pendidikan, UNIMAS dan OUM
Education
  • Open Universiti Malaysia
    present
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Friends, A relationship, Networking
Birthday
February 6
Relationship
Single
Other names
SaChi, ShafiqShazwan and Other (Wechat, Whatsapps, Facebook, SkOuT, Instagram)
Links