یه کار خوب

ابراهیم نبوی (طنز پرداز)٬ رضا اصلان (پژوهشگر ادیان)٬ نیکزاد نجومی (نقاش)٬ حمید دباشی (استاد دانشگاه)٬ رامین جهانبگلو (فیلسوف)٬ ماز جبرانی (کمدین)٬ بیتا مستوفی (وکیل حقوق بشر)٬ تورج دریایی (تاریخ دان)٬ نیما بهنود (طراح مد)٬ علی اکبر مهدی (استاد دانشگاه)٬ شاهرخ مشکین قلم (بازیگر)٬ یحیی الخنسا (نوازنده): «ما مخالف تحریم های همه جانبه علیه ایران هستیم.»

[خسته نباشید به بچه هایی که این ویدئو رو تهیه کردند.]
Shared publiclyView activity