Profile

Cover photo
Gheorghe Cornel Ardelean
Worked at S.C.Alelco best srl
1,815 followers|43,158 views
AboutPosts+1's

Stream

 
Trebuie sa sustinem cit maiu multe persoane proiectul.
Va rog pe toti cei ce cititi acest mesaj sa spuneti da 
 ·  Translate
Roşia Montană are nevoie de locuri de muncă ACUM!
4
Add a comment...
 
Mutual aid given to each friend in 
need strengthens friendship. 
20) The knowledge given in schools to 
the people who attend them should include 
the achievements of science to day, not 
knowledge morally outdated. 
21) The man must compliment the 
woman with whom he is not with whom 
 
The man when he complements his 
wife with lies is treacherous. 
 The man when he complements his 
wife with lies harms both himself and his 
wife. 
Incorrect behavior of the husband 
towards his wife leads to decreased 
confidence of the wife in the husband.  
3
Add a comment...

Gheorghe Cornel Ardelean

Beautiful Pictures  - 
 
Thanks for invitation see www.ardeleancornel.eu and writ me your opinion
ACG (Ardelean Cornel Gheorghe) - experienta din viata
1
Add a comment...
 
Success
1
Add a comment...
 
Succes
 ·  Translate
3
Add a comment...

Gheorghe Cornel Ardelean

Ebony Women Archive 1  - 
 
Successe very.,very nice women
1
Add a comment...
In their circles
4,780 people
Have them in circles
1,815 people
Kad Riya's profile photo
Mike Passignano's profile photo
GIULIETT M's profile photo
Loredana Gamba's profile photo
Lime&Tonic London's profile photo
GA Technocare Technology's profile photo
Liebes-Kummer.net's profile photo
Roman Potov's profile photo
Vitaliy Kulikov's profile photo

Gheorghe Cornel Ardelean

Discutii generale  - 
 
Îndemn pentru a citi, analiza şi  
aplica cugetările 
Citind, analizând cugetările AGC 
şi aplicând una sau mai multe cugetări 
vom găsi solutii care ne vor ajuta:  
I. Să ne descoperim: 
1. calităŃile; 
2. defectele; 
3. capacităŃile; 
4. aptitudinile; 
5. anumite oportunităŃi de a 
reuşi în viaŃă; 
6. să ne găsim partenerul 
de viaŃă; 
7. să ne menŃinem căsnicia; 
8. să ne descoperim 
sentimentele; 
9. să ne descoperim 
greşelile;  
10. etc. 
II. Să prevenim unele: 
1. greşeli; 
2. accidente; 
3. divorŃuri; 
4. necazuri; 
5. falimente; 
6. eşecuri; 
7. conflicte; 
8. etc. 
III. Să devenim: 
1. mai eficienŃi; 
2. mai fericiŃi; 
3. mai iubiŃi; 
4. mai stimaŃi; 
5. mai apreciaŃi; 
6. mai respectaŃi; 
7. mai iubitori;  
8. mai organizaŃi; 
9. mai optimişti; 
10. mai planificaŃi; 
11. mai activi; 
12. mai buni; 
13. mai corecŃi; 
14. umanişti; 
15. mai altruişti; 
16. mai populari; 
17. mai celebri; 
18. etc. 
IV. Să ieşim: 
1. din starea de 
deznădejde; 
2. din starea de pesimism; 
3. din starea de disperare; 
4. din starea de pasivitate; 
5. din starea de inactivitate 
6. etc.  
V. Să participăm la: 
1. viaŃa socială; 
2. viaŃa politică; 
3. la activitatea 
organizaŃiei non-profit 
4. etc. 
VI. Să găsim mai multe şanse 
să întâlnim situaŃii 
favorabile, sau mai 
favorabile. 
VII. Să ne schimbăm viaŃa mai 
mult în bine, să o facem 
mai frumoasă. 
VIII. Să ne mărim şansele să 
găsim partenerul potrivit 
de viaŃă.  
IX. Să ne realizăm şi să ne 
menŃinem o căsnicie 
fericită. 
X. Să ne creştem şi să ne 
educăm copii mai bine, să 
avem mai multă grijă de ei. 
Scriu şi adun aceste cugetări în 
cărŃi, alte publicaŃii şi  internet, etc., 
deoarece ne sunt necesare şi utile în 
fiecare zi şi este necesar să le aplicăm 
pentru a ne realiza fiecare ceea ce ne 
dorim: o viaŃă mai frumoasă, mai 
prosperă mai fericită. Aceste cugetări 
reflectă o infimă parte a realităŃii, a 
ceea ce ar fi bine să fie realitate şi 
relaŃiile umane. 
Aştept de la dumneavoastră veşti 
bune, fapte bune pe care le-aŃi realizat  
influenŃaŃi din faptul că aŃi citit şi 
aplicat una sau mai multe idei, pentru a 
vă face viaŃa mai frumoasă, mai 
prosperă, mai fericită şi a fii modele 
pozitive  vii pentru alŃii. 
Fiecare dintre noi putem deveni 
modele noi pozitive pentru cei din 
jurul nostru participând astfel la 
crearea unei societăŃi umane mai bune, 
mai prospere, mai fericite. 
Aş fi foarte fericit şi bucuros 
dacă una sau mai multe idei citite v-au 
ajutat într-un fel sau altul v-au făcut 
bine mai fericiŃi, mai prosperi, etc. 
Vă doresc tuturor sănătate, 
fericire şi realizarea a tot ce vă doriŃi. 
Aştept veştile dumneavoastră, 
ideile, opiniile, necazurile şi bucuriile, 
etc.  
 Cu stimă, drag şi multă bucurie. 
Vă invit să  vizitaŃi site-ul 
www.ardeleancornel.eu şi să îmi scrieti 
pe e-mail: agc.arad@yahoo.com 
“Ardelean Gheorghe Cornel”  
(AGC)  
 ·  Translate
ACG (Ardelean Cornel Gheorghe) - experienta din viata
4
Add a comment...

Gheorghe Cornel Ardelean

Discutii generale  - 
 
1) Pentru ca o  căsnicie să reziste
pe termen lung este necesar ca soţii
să facă tot ce este posibil uman şi
normal să-şi menţină şi întreţină
dragostea reciprocă.
2) Atunci când se rupe o relaţie de
dragoste nu trebuie să căutăm ca
vinovat numai pe celălalt.
3) O relaţie de  dragoste o
menţinem mai mult şi dacă suntem
corecţi unul cu celălalt.
4) Dragostea adevărată ne dă
puteri.
5) Dragostea reciprocă ne face
mai optimişti.
6) Dragostea reciprocă ne face
fericiţi.
7) Dragostea reciprocă este o
condiţie pentru a fi o familie fericită.
8) Dragoste reciprocă de cele mai
multe ori previne divorţul.
9) De cele mai multe ori dragostea
reciprocă menţine căsnicia.
10) Dragostea matură ne lungeşte
viaţa.
11) Dragostea matură ne creează
multă fericire.
12) Fără dăruire, nu putem
menţine o dragoste matură.
13) Respectarea principiilor ne
ajută să realizăm dragostea matură.
14) Viaţa ne va fi mult mai
frumoasă dacă ştim să ne menţinem
dragostea matură.
15) Persoanele sociabile au şanse
mai mari să-şi realizeze o  dragoste
matură.
16) Persoanele sociabile au şanse
mai mari să-şi realizeze o  dragoste
matură.
17) Răbdarea cu celălalt ne ajută şi
contribuie foarte mult la menţinerea
dragostei adevărate.
18) Dragostea este un proces
dinamic, în continuă transformare.
19) Dragostea ne ajută să evităm
singurătatea.
20) Dragostea ne ajută şi
contribuie la dezvoltarea
personalităţii.
21) Sunt situaţii când  dragostea se
realizează la prima vedere.
22) Dragostea matură măreşte
eficienţa personală a celor doi iubiţi.
23) Mărimea capacităţii de creaţie
este influenţată de mai mulţi factori
şi mai multe situaţii. Printre acestea
o influenţă mare are şi  dragostea
matură.
24) Dragostea adevărată reciprocă
ne creează foarte multe bucurii.
25) Vrem să avem multă fericire?
O putem avea prin realizarea şi
menţinerea unei  dragoste adevărate
reciproce.
26) Dragostea reciprocă adevărată,
completată, cu cât mai multe valori
comune esenţiale realizării şi
menţinerii unei  căsnicii fericite,
crează şi menţin împreună o căsnicie
cu adevărat fericită pe vecie.
27) Ceea ce ne oferă o  dragoste
reciprocă adevărată, numai ea ne
poate oferi.
28) Dragostea adevărată reciprocă
face ca iubiţii să-şi dorească să se
unească, să se contopească.
 ·  Translate
2
1
Gheorghe Cornel Ardelean's profile photo
Add a comment...

Gheorghe Cornel Ardelean

Black Babes Archive 1  - 
 
Succes,Nice women
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Very,very nice women
1
Add a comment...
People
In their circles
4,780 people
Have them in circles
1,815 people
Kad Riya's profile photo
Mike Passignano's profile photo
GIULIETT M's profile photo
Loredana Gamba's profile photo
Lime&Tonic London's profile photo
GA Technocare Technology's profile photo
Liebes-Kummer.net's profile photo
Roman Potov's profile photo
Vitaliy Kulikov's profile photo
Basic Information
Looking for
Friends, Dating, A relationship, Networking
Birthday
March 11, 1954
Story
Tagline
Making records in forex transactions,24732 transactions in approximately 80 days in 2013,thinking positive, optimistic, humanistic, constructive, flexible, compassionate, long-term
Introduction
TRADER IN FOREX ,24732 transactions in approximately 80 days in 2013;Are author ,  168  books,writer,ghostwriter,writer. Seewww.ardeleancornel.eu
see  also www.amazon.com   search Ardelean Gheorghe Cornel
see  my blog in www.ardeleancornel.eu
We have a huge capacity to create ideas
Ideas can be about unlimited topics: success, happiness, love, positive thinking, future, marriage, personal development etc,
Can create books on topics.
Can create hundreds of books in a year if only create.
The collaboration can be achieved efficiently and achieve very good results a lot of money.
You can make a big brand with a global business potential of producing my books in as many languages ​​in the world ..
My ideas are very useful by all people in the world regardless of occupation, training, sex, age, etc..
By reading and analyzing the
meditations of AGC, by applying one
or more thoughts we will find solutions
that will help us:
I. Discover:
1. qualities;
2. defects;
3. capabilities;
4. skills;
5. some opportunities
to succeed in life;
6. finding a partner for life;
7. keeping our marriage;
8. discovering our feelings;
9. discovering our
mistakes;
10. etc..
II. To prevent some:
1. mistakes;
2. accidents;
3. divorces;
4. trouble;
5. bankruptcies;
6. failures;
7. conflicts;
8. etc..
III. Become:
1. more efficient;
2. happier;
3. more loved;
4. more honorable;
5. appreciated;
6. more respected;
7. more loved;
8. more organized;
9. more optimistic;
10. more plan;
11. most active;
12. best;
13. fairer;
14. more humane;
15. more unselfish;
16. popular;
17. more famous;
18. etc..
IV. Come out of:
1. the state of lost hope;
2. the state of pessimism;
3. the state of despair;
4. the state of passivity;
5. the state of inactivity
6. etc..
V. Participate at:
1. social life;
2. political life;
3. the activity of nonprofit organization
4. etc..
VI. Find more
opportunities to meet
favorable or more
favorable conditions.
VII. To let us change our
lives more in better, to
make it more beautiful.
VIII. To expand our
chances to find the right
partner for life.
IX. To let us realize and to
maintain a happy marriage.
X. To let us raise and
educate our children better,
to take more care of them.
I am writing these meditations
and adding these books, other
publications and on the Internet, etc..
because we need them every day and it
is necessary to apply them so that we
each achieve what we want: a more
beautiful life, a more prosperous and
happy one. These meditations reflect a
tiny part of reality, of what would be
good to be present in real life and in
human relations.
I expect good news from you,
good deeds that you have done
influenced by the fact that you have
read and applied one or more ideas to
make your life more beautiful, more
prosperous, more happy and to be
positive lively models for others.
Each of us can become a positive
new model for those around us thus
participating in the creation of a better
human society, of a more prosperous
one, and a happier one.
I would be very happy and
excited if one or more ideas that you
have read, help you in one way or
another or make you happier, more
prosperous, etc..
I wish you all health, happiness
and the achieving of all things that you
want.
I expect your news, ideas,
opinions, troubles and joys, etc..
Sincerely, love and with much joy,
I invite you to visit my site
www.ardeleancornel.eu and to write to
me at: agc.arad@yahoo.com
“Ardelean Gheorghe Cornel”
Thank
Ardlean Gheorghe Cornel,

Work
Occupation
Trader in forex,Writer,author 157 books
Employment
  • S.C.Alelco best srl
    consultant in afacerisi management, 2010
    Trader in forex
Gheorghe Cornel Ardelean's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
plus.google.com

His Highness Sheikh Mohammed is Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

DA pentru Roşia Montană
darosiamontana.ro

Roşia Montană are nevoie de locuri de muncă ACUM!

WordPress
plus.google.com

The world's most elegant and flexible way to make a blog or website.

Go4it
plus.google.com

Locul de intalnire al pasionatilor de tehnologie: go4it.ro

AddThis - Share & Bookmark (old)
chrome.google.com

Share, translate, bookmark, print, and more; supports over 300 services with custom personalization.

vCita Team - vCita Support
www.vcita.com

Please feel free to contact us with any question about our product and services. You can send a message, set time to talk to us or call our

Improve your Brain Health - Lumosity
www.lumosity.com

Improve your brain health and performance. Build your Personalized Training Program. Enhance memory and attention; Web-based personalized tr

Invata Rapid Acasa!
www.eurocor.ro

alege cursul, Administrator de Retea, Administrator Pensiune Turistica, Agent de Turism, Agent de Vanzari, Arhitectura Gradinii, Arta Culina

Superblog
zambesccaamdece.blogspot.com

SUPERBLOG ..here I come ! Ma inscriu si eu, ma inscriu pentru ca : - am inspiratie -imi place sa scriu - am ambitie - sper ca o sa am sufici

- Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
crash-sebastian.arq.ro

Este al doilea articol din cele trei pe care le voi publica. Face parte dintr-un manuscris numit „Jurnal de lucru” pe care intenţionez să-l

Inspiratie, unde mi-ai fugit?
zambesccaamdece.blogspot.com

Ultimele incercari de-a ma juca cu un pix si o foaie, au fost mici esecuri...de fiecare data cand pixul se apropia de foaia alba ce astepta

Part 2
truetellall.blogspot.com

tell all, revealing what happened after holding back for so long. Part 2

Leapsa
zambesccaamdece.blogspot.com

Desi nu sunt o adepta a lepselor intre bloggerite, am fost nominalizata de Nicoleta ( http://fashionandcity.wordpress.com/ ) la o leapsa car

Avensis, marca celor remarcabili
zambesccaamdece.blogspot.com

Industria producatoare de autovehicule a evoluat intr-un mod spectaculos.De la masina cu aburi pana la masinile cele mai performante a fost

2013-nu fac urari de bine
zambesccaamdece.blogspot.com

In fata oricarui inceput luam o pauza in care reflectam la ce a fost, ce am realizat, ce ne-am dorit sa realizam si nu am reusit. O pauza in

Povestea-din viata fiecaruia
zambesccaamdece.blogspot.com

"A fost o data ca niciodata, ca de n-ar fi nu s-ar povesti, intr-un regat indepartat si putin cam poluat, un falnic print cu plete blonde si

Manipulare, prezenta in viata ta!
zambesccaamdece.blogspot.com

De ce sa imi citesti articolul? In primul rand atitudinea manipulativa este prezenta aproape peste tot: in familie, la scoala, la slujba, in

De ce esuam?
zambesccaamdece.blogspot.com

Timpul in care traim are multe lipsuri, desi nu toate sunt observate una din lipsuri care provoaca mari probleme este : lipsa curajului.Nu i

Opriti-va, nu mai deteriorati viata!
zambesccaamdece.blogspot.com

Am si eu aceste defecte, si totusi cand le vad savarsite de alti mi se pare inadmisibil.Defecte ce deterioareaza calitatea vietii, defecte d