Profile cover photo
Profile photo
Տէր Արմէն քհն. Մելքոնեան (Father Armen Melkonian)
32 followers
32 followers
About
Տէր Արմէն քհն.'s posts

Post has attachment
http://www.fatherarmen.com
Քանի որ կատարյալ խոնարհությունը մեծ դժվարությամբ ձեռք բերվող առաքինություն է, ապա որքանով մարդ խոնարհ է, այնքանով էլ արժանի է դառնում Երկնքի Արքայության երջանկությանը։

Post has attachment
http://www.fatherarmen.com/hogevor-karozner-2/
Մարդկությունը նախիր չէ, այլ բաղկացած է գիտակից, ինքնուրույն, ինքնավար անհատներից, որոնց մեջ պետք է հիմնավորել ինքնակատարելագործման ձեռներեցությունը:

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Գուշակության եւ կախարդության մասին. հոգևոր քարոզներ
Պե՞տք է արդյոք իրեն քրիստոնյա կոչի նա, ով հնազանդվում է դեւերի կամքին, ով հեռացել է Քրիստոսից և սատանային է ծառայում եւ մշտապես նրա հրամաններն է կատարում գուշակություններով և կախարդություններով:

Post has attachment
Սուրբ Հռիփսիմյանց
Եթե դու կարող ես գնալ եկեղեցի առանց վախի և բանտարկության կամ մահվան սպառնալիքի, ապա դու ավելի երջանիկ ես, քան նրանք, որ նահատակվեցին քրիստոնեության համար:

Post has attachment
Սուրբ Գիրք չընթերցողների մասին:
Արդյոք մաքո՞ւր եք դուք, արդյոք սուրբ և կատարյա՞լ եք առանց Ավետարանն ընթերցելու և այս հայելու մեջ նայելու կարիքը չունե՞ք։

Post has attachment
http://www.fatherarmen.com
Առաքինություններ և պեսպես ախտեր - Հայ առաքելական / հոգևոր քարոզներ / hogevor karozner
http://www.fatherarmen.com

Post has attachment

Post has attachment
Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ / Հայ առաքելական / հոգևոր երգեր / hogevor yerger / hogevor erqer
Wait while more posts are being loaded