Profile cover photo
Profile photo
Biuro CeDIZ
8 followers
8 followers
About
Posts

Zakończyliśmy audyt bezpieczeństwa platformy e-usług wdrażanej w sądach powszechnych (Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Krakowie).
Usługa obejmowała kontrolę spójności i zgodności z przepisami prawa, audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Add a comment...

Nasza firma podpisała nowy kontrakt doradczy z Głównym Instytutem Górnictwa (GIG), jednostką badawczo-rozwojową zatrudniającą ponad 500 pracowników, na przeprowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem GIG do wyboru i wdrożenia systemu ERP dostosowanego do specyfiki instytutu.
Add a comment...

CeDIZ wspiera Miasto Będzin w realizacji projektu "e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych" - w ramach realizowanych usług analitycznych i doradczych przygotowywana jest dokumentacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu cyfrowych usług publicznych oraz przeszkolenie kadry UM Będzin. Projekt realizowany będzie do roku 2018.
Add a comment...

CeDIZ wraz z Partnerami pomyślnie zakończył realizację usługi konsultingowej dla Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. polegającej na wdrożeniu polityki bezpieczeństwa i opracowaniu dokumentów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i metodologii zarządzania IT.
Add a comment...

Miło nam poinformować, że nasz Klient - Urząd Miasta Legnica - otrzymał dofinansowanie na projekt "Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1 556 144,12 zł.
Add a comment...

Z prawdziwą satysfakcją informujemy o realizacji zadania na rzecz Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia dot. wsparcia eksperckiego w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej pod kątem technologicznym.
Add a comment...

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu usługi wsparcia Województwa Małopolskiego w trakcie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji mobilnej, zmianę systemu informatycznego, stworzenie planera podróży oraz wdrożenie technologii beacon.
Add a comment...

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na obsługę projektu „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej” w zakresie opracowania analiz, studium wykonalności, przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz obsługi prezentacji publicznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, II oś priorytetowa – E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Add a comment...

Sukcesem zakończyliśmy realizację kolejnych usług w ramach umowy z Miastem Legnica. Pierwszą z nich był audyt informatyczny jednostek Gminy, drugą - strategia informatyzacji Gminy Legnica.
Add a comment...

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy opracowuje koncepcje modeli biznesowych dla rozwiązania udostępniania infrastruktury i danych projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach RPO WM 2014-2020.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded