Profile cover photo
Profile photo
Hồng Vỹ Nguyễn Lê
317 followers -
Nguyễn Lê Hồng Vỹ- Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng- Trường Đại học Công nghiệp TPHCM- Đã từng làm công tác tín dụng, thẩm định tại các ngân hàng trước khi chuyển sang công tác giảng dạy đại học- Website: https://sites.google.com/site/nguyenlehongvy/
Nguyễn Lê Hồng Vỹ- Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng- Trường Đại học Công nghiệp TPHCM- Đã từng làm công tác tín dụng, thẩm định tại các ngân hàng trước khi chuyển sang công tác giảng dạy đại học- Website: https://sites.google.com/site/nguyenlehongvy/

317 followers
About
Hồng Vỹ's posts
Wait while more posts are being loaded