Profile cover photo
Profile photo
ສາມາດ ສິດທິນະລົງສີ
59 followers
59 followers
About
ສາມາດ's posts

Post has attachment
ທີມທີ 1 ຂອງພາກວິຊາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

Post has attachment

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
125 Photos - View album

Post has attachment
ไปทัดสะนะ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
70 Photos - View album

Post has attachment
ລົງສຳຫຼວດປ່າສະຫງວນດົງນາຕາ ວັນທີ 31/05/2014
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-05-31
13 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ໄປເອາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຢູ່ຂະແໜງປູກຝັງ ມາປະກອບໃສ່ບົດລາຍງານ ວິຊາ ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ2 ວິນທີລົງໄປເອາ 14/11/2013
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ໄປເອາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວ ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້
21 Photos - View album

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded