Profile cover photo
Profile photo
Damian Jędryka
36 followers -
" I mówi do mnie jeden ze Starców: "Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, OdrΦśl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci." - Objawienia 5:5
" I mówi do mnie jeden ze Starców: "Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, OdrΦśl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci." - Objawienia 5:5

36 followers
About
Damian's posts

Post has attachment
,, «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej,
i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
ten również będzie pić wino zapalczywości Boga
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
(...) A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi
i nie mają spoczynku we dnie i w nocy
czciciele Bestii i jej obrazu''
Obj14:10-11


🕊
,, I pochwycono Bestię,
a z nią Fałszywego Proroka,
co czynił wobec niej znaki,
którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
i oddawali pokłon jej obrazowi.
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,
gorejącego siarką.
A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,
[mieczem], który wyszedł z ust JegΦ 🔵

https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/BLHSsc7sk2i

Obj19:20-21,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się Φdrośl z jego korzeni

https://plus.google.com/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599386621242578

I spocznie na niej Duch Pański J16:13-16

https://plus.google.com/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599411154899634

duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa,

,, Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone'' Mt 21:31

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju

https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/dUNcY7nAi9f

wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 🔵

,, Ostrym mieczem uczynił me usta,
w cieniu swej ręki Mnie ukrył.
Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną,
utaił mnie w swoim kołczanie.'' Iz49:2

tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego 🔵

,, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa,
i o godzinie, której nie zna.
Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.'' Mt24:50-51

Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,

,, Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.'' Mt25:33

a wierność przepasaniem lędźwi.

,, Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam:
Postawi go nad całym swoim mieniem.'' Mt24:46-47

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,’’

https://plus.google.com/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599427271733954

Iz 11:1-6


https://youtu.be/vz-eZo5SmOA

Post has attachment
,, (...) III wojna światowa zostanie rozpoczęta przez użycie konfliktu, jaki rozniecą Iluminaci pomiędzy „politycznymi syjonistami” i liderami świata muzuł­mańskiego. Wojna będzie kierowana w taki sposób, że islam (świat arabski włączając mahometa­nizm) i polityczny syjonizm (włączając państwo Izrael) zniszczą się nawzajem, podczas gdy w tym samym czasie pozostałe narody jeszcze raz podzielone między sobą w tej sprawie, zostaną zmu­szone do wzajemnej walki do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego. Czy ktokolwiek bezstronny i rozsądny może zaprzeczyć, że wypadki, jakie roz­gry­wają się teraz na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie nie są zaprojektowane po to, by osią­gnąć ten diabelski cel?” (fragment listu Alberta Pike, z książki Pionki w grze, William Guy Carr, 1955 rok).

(...) Na zakończenie
Syjon może posiadać swój Plan Trzech Wojen oraz swoje Protokoły, jednak Syjon, jak mu się wydaje, nie posiada kluczy od Świątyni – klucze posiada Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca.
„A Aniołowi kościoła Φladelfijskiemu
https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/fD9bSsSKer5
napisz:
To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a żaden nie zamknie, zamyka, a żaden nie otwiera.
Wiem uczynki twoje. Otom dał przed tobą drzwi otworzone, których żaden nie może zamknąć, iż masz małą moc, i zachowałeś słowo moje, i nie zaprałeś się imienia mojego.
Oto dam z bóżnice szatańskiej, co się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamaną. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twymi, i poznają, iżem Ja ciebie umiłował. (Obj. 3, 7-9) ''

Szymon Klucznik
http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/109929-iii-wojna-swiatowa-i-jej-cel-ostateczny-w-swietle-protokolow-medrcow-syjonu#

,, O miasto, które przelewasz własną krew, aby przez to sprowadzić nadejście swej godziny, (…)
uczynię z ciebie przedmiot hańby przed narodami (…)
Oto władcy izraelscy - każdy ma swój sposób na to, aby rozlewać krew. (…)
Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga. (…)
Oto uderzę w dłonie z powodu zysków niesprawiedliwych, które zbierasz, i z powodu krwi, którą się przelewa u ciebie.
Rozproszę cię pomiędzy obcymi narodami i rozleję po obcych krajach,(…)
dom Izraela zamienił Mi się w żużel (...)
Podobnie jak kładzie się razem w piecu srebro, miedź, żelazo, ołów i cynę, by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim i zapalczywości, umieszczę was i roztopię. (…)
władcy, zamieszkali w jej środku, są jak lew ryczący, co rozdziera zdobycz: pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy wśród nich. (…)
Kapłani jej przekraczają moje prawo - bezczeszczą moje świętości.Nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaje zniewagi.
Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz: rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy natomiast pokrywają ich [winy] tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi.
Wobec tego wyleję na nią mój gniew, w ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich. Na głowy ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie» - wyrocznia Pana Boga. ‚’
Ez 22:3-31,, Zrozumieliście to wszystko?
» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich:
«Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».''
Mt 13:52,, Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi,

https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/dUNcY7nAi9f

który wyda jego owoce.''
Mt 21:43Post has attachment

G🌍 FANS

Technologiczne narzędzie wykonujące nieMożliwą do wyobrażenia REWOLUCJĘ w świecie poprzez Football/Sport

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599381048547906

dzięki któremu nastąpi budowa Silnych Lig i Reprezentacji na całym świecie , za sprawą JEDNOŚCI

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599416953476642

, która pobudzi kompletną ,niebotyczną dynamikę rozwoju Wspólnoty Narodów ∞ , powodując tak długo wyczekiwany prolog progresu egzystencji człowieka pod każdym jego względem

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599427271733954 .

G🌍 FANS

Czyli pomysł obdarzony nieskończoną

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599386621242578

i pozbawioną obaw wyΦbraźnią

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1618231061538090/1618231061538090/?type=3&theater

, związaną z pogonią za ludzkimi marzeniami

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1618268491534347/1618268491534347/?type=3&theater .

G🌍 FANS

To rodząca się szczęśliwa przyszłość na ziemi za sprawą narzędzia, klucza danego Nam od Boga Ojca

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1288939847819369&set=p.1288939847819369&type=3&theater

Bazującego na emocjach, czyli czymś nieuchwytnym. Czymś co się rodzi z miłości i żyję ekstazą frajdy w błogości. Czymś wiecznie zdrowo pazernym , nienasyconym nowych wyzwań i ich wiatrów . Są szaloną Pasją za sprawą niedającemu się powstrzymać żywiołu Ekscytacji . Czymś co się nigdy nie kończy

https://www.facebook.com/phimind/photos/a.1071622429532292.1073741827.1071613132866555/1573146622713201/?type=1&theater

BEZCENNIE smakuje. Buduje Życie, oraz jego fundament rozwoju i progresu. Modeluje, kreuje i tworzy Sport.
To właśnie One są językiem wartości Footbalu/Sportu

G🌍 FANS to LUDZIE 🍃

,,(...) drzewo życia,

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1618208911540305/1618208911540305/?type=3&theater

rodzące dwanaście owoców -

https://4.bp.blogspot.com/-sTqzQl6UG5w/WOaoPXhUw2I/AAAAAAAATDg/Xg7MPwzz1vUG0TBNcT_7b58AnB10dF4dQCLcB/s1600/Lewandowski.jpg

wydające swój owoc każdego miesiąca

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599511812009778

- a liście drzewa 🍃

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1260657197314301&set=p.1260657197314301&type=3&theater

służą do leczenia narodów ’’

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599427271733954

Objawienia 22:2Dziennikarz
http://sporteuro.pl/d-jedryka-obudzic-narod/
6 Sierpień 2014 r. -

W swoim planie skupiasz się na piłce klubowej, czy reprezentacyjnej?

⚽️ Należy wreszcie zdać sobie sprawę, że nie ma piłki reprezentacyjnej, bez silnej ligi! Wysoki poziom krajowej rywalizacji to rękojmia europejskiego sukcesu. Mocna liga to zawsze prolog progresu i zysku na każdej płaszczyźnie – czy to sportowej, czy ekonomicznej. Jeżeli rodzimym zespołom uda się zaistnieć na europejskiej arenie, wówczas będziemy mogli mówić o reprezentacji godnej złotych czasów. To logiczny ciąg. Nie widzę innej drogi. Kluby powinny się otworzyć i zadbać o dobro całej polskiej piłki. Wspólne działanie to podstawa. Należy stworzyć odpowiednie sieci powiązań. Mamy na to plan.''

🔽

,, Douglas powiedział, że nadejdzie „moment psychologiczny”, moment krytyczny, kiedy ludzkość widząc powagę sytuacji, cierpiąc zbyt długo i mimo całej siły Wielkiej Finansjery będzie chętna do studiowania i do zaakceptowania Kredytu Społecznego. W swojej książce „Kredyt Społeczny” w 1924 roku Douglas napisał, co następuje:
Sprawa będzie ogromnej wagi. Stosunkowo krótki okres czasu będzie prawdopodobnie potrzebny do podjęcia decyzji, czy my mamy zawładnąć, opanować wszechpotężną ekonomię i machinę społeczną, którą wykreowaliśmy, czy ona ma was pokonać i władać wami. W tym okresie czasu mały impet, siła grupy ludzi, którzy wiedzą, co i jak zrobić będzie stanowił różnicę między cofnięciem się w wieki zacofania (Dark Ages) lub szybkim postępem w pełne światło dnia , tak wspaniałym, że obecnie z trudem możemy sobie to wyobrazić

- Objawienia 22:1 🕊

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1618231061538090/1618231061538090/?type=3&theater

Tu ważna jest potrzeba rozpoznania tego psychologicznego momentu i dostosowanie do tego momentu odpowiedniej akcji, która powinna być obecna w umysłach tej małej mniejszości, która jest w posiadaniu wiedzy o powadze sprawy w obecnych czasach.”
źródło -
http://www.michaeljournal.org/Rzadswiatowy.htm


,,Potrzeba Kredytu Społecznego -
Dla uzyskania pomocy Nieba konieczne są modlitwy i ofiary, aby udaremnić plan Światowej Finansjery. Ale także potrzebne są techniki,

🌍 📲

sposoby udaremnienia planu Finansistów. Sposobem tym jest reforma, autorstwa szkockiego inżyniera Clifforda Hugh Douglasa – Kredyt Społeczny, jedyna reforma, której Finansiści się boją i która położyłaby koniec ich władzy kontrolowania wszystkich narodów.

(Kredyt Społeczny znaczy społeczne pieniądze –

⚽️ 7 770
( https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin -
,, Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi. '' )

https://www.facebook.com/1171370806257933/photos/a.1171374639590883.1073741826.1171370806257933/1274347732626906/?type=1&theater

pieniądze wytworzone przez społeczeństwo bez zadłużenia, tworzone wraz z tworzeniem nowej produkcji i wycofywane z obiegu wraz z konsumpcją tej produkcji – zamiast istnienia kredytu bankowego, jak to ma miejsce obecnie: pieniądze kreowane jako dług przez prywatne banki.)

Douglas przepowiedział, że obecny bankierski system pieniądza zadłużającego ulegnie samozniszczeniu, upadnie przez swoją istotę tworzenia długów niemożliwych do spłacenia. Wszystkie kraje na świecie walczą ze swoimi niebotycznymi długami i zmierzają ku destrukcji, mimo, że wszyscy wiedzą, że długi są niemożliwe do spłacenia. Inne czynniki, jak automatyzacja, też wykazują niesprawdzenie się obecnego systemu monetarnego i nieuchroniony jego upadek. Mianowicie rozwój automatyzacji powoduje, że pełne zatrudnienie staje się niemożliwe.
Douglas powiedział, że nadejdzie „moment psychologiczny”, moment krytyczny, kiedy ludzkość widząc powagę sytuacji, cierpiąc zbyt długo i mimo całej siły Wielkiej Finansjery będzie chętna do studiowania i do zaakceptowania Kredytu Społecznego. W swojej książce „Kredyt Społeczny” w 1924 roku Douglas napisał, co następuje:
Sprawa będzie ogromnej wagi. Stosunkowo krótki okres czasu będzie prawdopodobnie potrzebny do podjęcia decyzji, czy my mamy zawładnąć, opanować wszechpotężną ekonomię i machinę społeczną, którą wykreowaliśmy, czy ona ma was pokonać i władać wami. W tym okresie czasu mały impet, siła grupy ludzi, którzy wiedzą, co i jak zrobić będzie stanowił różnicę między cofnięciem się w wieki zacofania (Dark Ages) lub szybkim postępem w pełne światło dnia , tak wspaniałym, że obecnie z trudem możemy sobie to wyobrazić

- Objawienia 22:1 🕊

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6329023955647619089/6329023957613494962

Tu ważna jest potrzeba rozpoznania tego psychologicznego momentu i dostosowanie do tego momentu odpowiedniej akcji, która powinna być obecna w umysłach tej małej mniejszości, która jest w posiadaniu wiedzy o powadze sprawy w obecnych czasach. -
Louis Even przy końcu artykułu napisanego w roku 1970 i zatytułowanego „Kredyt Społeczny – tak, Partia – nie”, powtórzył tę myśl Douglasa:
Kredytowcy Społeczni pisma ‘Michael’, tak jak i Douglas twierdzą, że jeżeli chodzi o sprawę Kredytu Społecznego, najbardziej efektywnym działaniem do wykonania jest informowanie ludzi na temat obecnego monopolu kredytu finansowego przynoszącego złe owoce, które widać w życiu ludzi, rodzin, instytucji i przeciwstawiać tym złym owocom sprawiedliwą doktrynę Kredytu Społecznego, która jest tak wspaniała i pełna zdrowego rozsądku. Starają się (Kredytowcy) sami rozwijać i ulepszać wewnętrznie i promieniować także duchem Kredytu Społecznego, który klarownie jest związany z duchem ewangelii: duch służby (Objawienia 22:2), a nie dominacji, nie nienasycona dążność do pieniędzy i dóbr materialnych, co jest jednym i tym samym, jak duch baronów Wielkiej Finansjery.
Albo przez upadek obecnego systemu finansowego, który ulegnie samozagładzie na skutek swoich własnych okropnych posunięć, albo na skutek wydarzeń, które są przepowiedziane przez uprzywilejowane dusze, wydarzeń, w które nie można wątpić patrząc na obecne dekadenckie standardy moralności, odszczepieństwo, poganizację zamożnych krajów, które były chrześcijańskie – tak więc albo z jednej, albo z drugiej przyczyny katastrofa nastąpi, żyjący, albo ci, którzy ocaleją, przeżyją te wydarzenia, będą w posiadaniu światła dla wprowadzenia systemu ekonomicznego wartego swojego imienia, swojej nazwy.

To, co trzeba zapamiętać z tego wszystkiego to to, że obecny system finansowy, który tworzy pieniądze jako dług, jest głównym sposobem Finansistów na wprowadzenie jednego rządu światowego. System zadłużenia jest mostem, który prowadzi nas od społeczeństwa wolnego do pełnej dyktatury. I jedyną rzeczą, której Finansiści się boją, jedyną rzeczą, która może ich zatrzymać w ich planach podboju świata, jest reforma obecnego systemu finansowego, wprowadzenie uczciwego, niezadłużającego systemu finansowego,zgodnie z filozofią Kredytu Społecznego.

Zaczniemy zdawać sobie sprawę
z wielkich 🌍 możliwości 🌌 rozwiązań ∞ proponowanych przez Kredyt Społeczny i z konieczności rozpowszechniania jego idei wśród ludzi 🍃 . Dlatego radziecki Minister Spraw Zagranicznych – Mołotow powiedział do dra Hewletta Johnsona, arcybiskupa Canterbury w latach 30-tych:

,,Wiemy wszystko o Kredycie Społecznym. To jest jedyna teoria w świecie, której się obawiamy.’’
źródło -
http://www.doscniewoli.pl

,, Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi


,, Aniołowi Kościoła w Φladelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida ,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
Znam twoje czyny

https://2.bp.blogspot.com/-512ADj-BWuk/WOai_IzzV0I/AAAAAAAATDY/8H_qPaMtRSYGtzKg1iE8wDHRQubM_22qQCLcB/s1600/1420394449_efzb8q_600%2B2.jpg

Oto postawiłem jako dar przed tobą

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1628209390540257/1628209390540257/?type=3&theater

drzwi

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599427829867314

Φtwarte,

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599473521180466

których nikt

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599386621242578

nie może zamknąć

https://1.bp.blogspot.com/-rA3HiRGlh0w/WO9OZtpPm5I/AAAAAAAATEs/rojufjIp_6Ia_VskhjbyqMBVdR7qycAAACLcB/s640/raza%25CC%2583o%2Ba%25CC%2581urea%2Bkopia.jpg

bo ty chociaż moc masz znikomą,

https://1.bp.blogspot.com/-Vqd-VCiG34g/V7YYhJGiJuI/AAAAAAAAR6A/g0IYDNK6buoG2zcSeMOBWtlw2Tqo06P_wCLcB/s1600/0001O943I9PV9LAL-C116-F4.jpg

zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia

https://3.bp.blogspot.com/--XA4xXYdsm8/WAkkFakf8fI/AAAAAAAASLc/TvzXdZcqQyoAosUlzwsqnH2cwMrc7e5SwCLcB/s1600/2a.jpg .

Oto Ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią

https://youtu.be/XyPsLGZvWgM .

Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem Jr 30:9-21 🕊 .
Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi Łk 17:26-30 .
Przyjdę 2 Tes 2:8 🕊
niebawem Łk 17:20-21 :

https://www.facebook.com/phimind/photos/p.1619486304745899/1619486304745899/?type=3&theater

Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem

https://2.bp.blogspot.com/-gezYYMROoJI/WCNGeBD29CI/AAAAAAAASWA/y-VcTZwJuoQ0X5xv535ioR3hgH4DLeFUwCLcB/s1600/PHILAND-kopia.jpg

co z nieba zstępuje od mego Boga Φbj 22 :1-7
i moje nowe imię

https://plus.google.com/104126040138608951022/posts/2PcTuRpzFUc .

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.’’
Φbjawienia 3:7


który wyda jego owoce.''
Mt 21:43🇵🇱 http://www.phi89.blogspot.comPhoto
Photo
2016-12-24
2 Photos - View album

Post has shared content
,, Truly I say to you,
Whoever does not put himself under the kingdom of God like a little child,
will not come into it at all.''
Lk 17:18
,, And one of the rulers said to me,
Do not be sad: see, the Lion of the tribe of Judah Jr 30:2-3 ,
the Root Iz 11:1-6
of David Jr 30:9 ,
has overcome, and has pΦwer to undo the book and its seven stamps.''
RevelatiΦn 5:5


,, So will nations give him honour;
kings will keep quiet because of him: for what had not been made clear to them they will see; and they will give their minds to what had not cΦme to their ears.''
Iz 52:15


🕊 http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877/Default.aspx?hp=readmore


,, And then the sign of the Son of man
will be seen in heaven:

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353978994465612898&oid=104126040138608951022

and then all the nations of the earth will have sorrow, and they will see the Son of man

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958796214912562&oid=104126040138608951022

​coming on the clouds of heaven
with pΦwer and great glory.''

Mt 24:30


,, O Lord, our Lord, whose glory is higher than the heavens, how noble is your name Φ in all the earth!
You have made clear your strength even out of the mouths of babies at the breast,
because of those who are against you; so that you may put to shame the cruel and violent man.
When I see your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have put in their places;
What is man, that you keep him in mind? the son of man, that you take him into account?
For you have made him only a little lower than the gods, crowning him with glory and honour.
You have made him ruler over the works of your hands; you have put all things under his feet;
All sheep and oxen, and all the beasts of the field;
The birds of the air and the fish of the sea, and whatever goes through the deep waters of the seas.
O Lord, our Lord, how noble is your name Φ in all the earth!''
Ps 8:2-9

🎬 https://youtu.be/8_Za8wTugDY

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958638241396610&oid=104126040138608951022


extract from
,,The Da Vinci Code''

,, He felt himself suddenly reeling back to Harvard, standing in front of his “Symbolism in Art” class, writing his favorite number on the chalkboard.
1.618
Langdon turned to face his sea of eager students.
“Who can tell me what this number is?
” A long‑legged math major in back raised his hand. “That’s the number PHI.” He pronounced it fee.
“Nice job, Stettner,” Langdon said. “Everyone, meet PHI.”
“Not to be confused with PI,” Stettner added, grinning. “As we mathematicians like to say: PHI is one H of a lot cooler than PI!”
Langdon laughed, but nobody else seemed to get the joke.
Stettner slumped.
“This number PHI,” Langdon continued, “one‑point‑six‑one‑eight, is a very important number in art. Who can tell me why?”
Stettner tried to redeem himself. “Because it’s so pretty?”
Everyone laughed.
“Actually,” Langdon said, “Stettner’s right again. PHI is generally considered the most beautiful number in the universe.”
The laughter abruptly stopped, and Stettner gloated.
As Langdon loaded his slide projector, he explained that the number PHI was derived from the Fibonacci sequence—a progression famous not only because the sum of adjacent terms equaled the next term, but because the quotients of adjacent terms possessed the astonishing property of approaching the number 1.618—PHI!
Despite PHI’s seemingly mystical mathematical origins, Langdon explained, the truly mind‑boggling aspect of PHI was its role as a fundamental building block in nature.

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958412211336210&oid=104126040138608951022

Plants, animals, and even human beings all possessed dimensional properties that adhered with eerie exactitude to the ratio of PHI to 1.
“PHI’s ubiquity in nature,” Langdon said, killing the lights, “clearly exceeds coincidence, and so the ancients assumed the number PHI must have been preordained by the Creator of the universe. Early scientists heralded one‑point‑six‑one‑eight as the Divine Proportion.”​

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958790043643650&oid=104126040138608951022

“Hold on,” said a young woman in the front row.
“I’m a bio major and I’ve never seen this Divine Proportion in nature.”
“No?” Langdon grinned. “Ever study the relationship between females and males in a honeybee community?” “Sure. The female bees always outnumber the male bees.”
“Correct. And did you know that if you divide the number of female bees by the number of male bees in any beehive in the world, you always get the same number?”
“You do?”
“Yup. PHI.”
The girl gaped. “NO WAY!”
“Way!” Langdon fired back, smiling as he projected a slide of a spiral seashell. “Recognize this?”
“It’s a nautilus,” the bio major said. “A cephalopod mollusk that pumps gas into its chambered shell to adjust its buoyancy.”
“Correct. And can you guess what the ratio is of each spiral’s diameter to the next?”
The girl looked uncertain as she eyed the concentric arcs of the nautilus spiral.
Langdon nodded. “PHI. The Divine Proportion. One‑point‑six‑one‑eight to one.”
The girl looked amazed.
Langdon advanced to the next slide—a close‑up of a sunflower’s seed head. “Sunflower seeds grow in opposing spirals. Can you guess the ratio of each rotation’s diameter to the next?”
“PHI?” everyone said.
“Bingo.” Langdon began racing through slides now—spiraled pinecone petals, leaf arrangement on plant stalks, insect segmentation—all displaying astonishing obedience to the Divine Proportion.
“This is amazing!” someone cried out.
“Yeah,” someone else said, “but what does it have to do with art?”
“Aha!” Langdon said. “Glad you asked.” He pulled up another slide—a pale yellow parchment displaying Leonardo da Vinci’s famous male nude—The Vitruvian Man—named for Marcus Vitruvius, the brilliant Roman architect who praised the Divine Proportion in his text De Architectura.
“Nobody understood better than Da Vinci the divine structure of the human body. Da Vinci actually exhumed corpses to measure the exact proportions of human bone structure. He was the first to show that the human body is literally made of building blocks whose proportional ratios always equal PHI.”
Everyone in class gave him a dubious look.
“Don’t believe me?” Langdon challenged. “Next time you’re in the shower, take a tape measure.”
A couple of football players snickered.
“Not just you insecure jocks,” Langdon prompted. “All of you. Guys and girls. Try it. Measure the distance from the tip of your head to the floor. Then divide that by the distance from your belly button to the floor. Guess what number you get.”
“Not PHI!” one of the jocks blurted out in disbelief.
“Yes, PHI,” Langdon replied. “One‑point‑six‑one‑eight. Want another example? Measure the distance from your shoulder to your fingertips, and then divide it by the distance from your elbow to your fingertips. PHI again. Another? Hip to floor divided by knee to floor. PHI again. Finger joints. Toes. Spinal divisions. PHI. PHI. PHI. My friends, each of you is a walking tribute to the Divine Proportion.”
Even in the darkness, Langdon could see they were all astounded. He felt a familiar warmth inside. This is why he taught. “My friends, as you can see, the chaos of the world has an underlying order. When the ancients discovered PHI, they were certain they had stumbled across God’s building block for the world, and they worshipped Nature because of that. And one can understand why. God’s hand is evident in Nature, and even to this day there exist pagan, Mother Earth‑revering religions. Many of us celebrate nature the way the pagans did, and don’t even know it. May Day is a perfect example, the celebration of spring . . . the earth coming back to life to produce her bounty. The mysterious magic inherent in the Divine Proportion was written at the beginning of time. Man is simply playing by Nature’s rules, and because art is man’s attempt to imitate the beauty of the Creator’s hand, you can imagine we might be seeing a lot of instances of the Divine Proportion in art this semester.”


,, And when the Pharisees put questions to him about when the kingdom of God would come,
he gave them an answer and said,
The kingdom of God will not come through observation:
And men will not say, See, it is here! or, There!
for the kingdom of God is among you.''
Lk 17:20-21

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353987848280375954&oid=104126040138608951022

,,In times past the word of God came to our fathers through the prophets, in different parts and in different ways;
But now, at the end of these days, it has come to us through his Son, to whom he has given all things for a heritage,
and through whom he made the Φrder of the generations''
Hbr 1:1-2

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958281869646178&oid=104126040138608951022

,, Truly I say to you,
Whoever does not put himself under the kingdom of God like a little child,
will not come into it at all.''
Lk 17:18

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353979001481493442&oid=104126040138608951022

,, However, when he Iz 42:11 ,
the Spirit of true knowledge, has come Lk 8:17 ,
he will be your guide into all true knowledge Her 10:26-27 :
for his words will not come from himself, Jr 30:21
but whatever has come to his hearing, that he will say Heb 1:1-2 :
and he will make clear to you the things to come.

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958293406186850&oid=104126040138608951022

He will give me glory, because he will take of what is mine Φ ,

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353979715102224466&oid=104126040138608951022

and make it clear to you.

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958281321095410&oid=104126040138608951022

Everything which the Father has Rev 22:13
is mine Rev 14:1 :

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958292001007554&oid=104126040138608951022

that is why I say, He will take of what is mine and will make it clear to you.

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353991964410912562&oid=104126040138608951022

After a little time you will see me no longer; and then again, after a little time, you will see me J 14:29 .

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353990457211043026&oid=104126040138608951022

J 16:13-16'' (...) and every eye will see him. ''
Revelation 1:7

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353958288403823938&oid=104126040138608951022


And the Lord said to Samuel, See,
I will do a thing in Israel


,, For this reason I say to you, The kingdΦm of God
will be taken away from you, and will be given to a nation 🇵🇱 producing the fruits of it.'' - Mt 21:43

,, (...) and I will put on him the name of my God, and the name of the town of my God, the new Jerusalem 🇵🇱 , which comes down out of heaven from my God ,
and my new name Φ . '' - Rev 3:12


at which the ears of everyone hearing
of it will be burning.''
1 Sam 3:11


🇵🇱 🕊 http://www.phi89.blogspot.com


,,But when the Son of man Jr 30:21
comes,

https://plus.google.com/u/0/+DamianJ%C4%99dryka/posts/89UHbxoRqZN?pid=6353987744964311922&oid=104126040138608951022

will there be any faith on earth? ''
Lk 18:8
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-11-17
19 Photos - View album

Post has attachment
,, tak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta,
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
i pojmą coś niesłychanegΦ.''
Iz 52:15

https://plus.google.com/u/0/photos/104126040138608951022/album/6357599379540719489/6357599411154899634


,, Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;
otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha.
Spodobało się Panu (2 Tes 2:8) w Jego sprawiedliwości (Iz 11:5-6)
okazać (Iz 42:16-17) wielkość (Obj 22:2-5)
i wspaniałość (Ez 21:31) Prawa (Iz 42:1) .
A jednak jest to naród (Ap 3:8)
złupiony i ograbiony (Jr 30:6-17) :
wszystkich spętano po jaskiniach
oraz zamknięto w więzieniach;
na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje;
na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!»(Jr 30:2-3)
Kto między wami daje temu(Jr 30:9)
posłuch(Jr 30:21) ?
Kto uważnie słucha o przyszłości (J 16:13-16) ? 🕊
Iz 42:20-23

https://2.bp.blogspot.com/-gezYYMROoJI/WCNGeBD29CI/AAAAAAAASWA/y-VcTZwJuoQ0X5xv535ioR3hgH4DLeFUwCLcB/s1600/PHILAND-kopia.jpg,, Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego (Łk 17:20-21)

,, Nowego Jeruzalem 🇵🇱 , co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.'' - Objawienia 3:12

jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego (Obj 22:1-7) ».''
Łk 18:17
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-09-11
6 Photos - View album

Post has shared content
6 Sierpień 2014 r.
http://sporteuro.pl/d-jedryka-obudzic-narod/
,, Dziennikarz SportEuro.pl:

Pada wiele gorzkich słów. Z Twojej strony to konstruktywna krytyka?

⚽️ Jak najbardziej. Zrobimy wszystko, aby naprawić polski futbol. Piłkarsko, Polska ma niewyobrażalny potencjał. Utalentowanej młodzieży nam nie brakuje. To jest święta ziemia - Objawienia 3:12 .
Wydaje genialne owoce - Objawienia 22:2 .
Młodzi chłopcy nie są jeszcze zepsuci, skażeni.
Trzeba odważnie na nich postawić.
Trzeba pokazać ile dzisiaj znaczą i jaką stanowią moc.
Trzeba dać im nadzieję i zagwarantować rozwój karier na najwyższym światowym poziomie.


Przyjmijmy, że „obudzisz naród”. Jakiej korzyści oczekujesz w zamian?

⚽️   Każdą wydaną złotówkę pokażę na stole, każdemu. Jedynym czego oczekuję w zamian jest uśmiech, spełniających marzenia młodych, utalentowanych chłopców. Pragnę, aby doświadczyli oni tego, czego nam w życiu nie dane było zasmakować.


Jak wysoko mierzysz?

⚽️ Stoję twardo na ziemi, chociaż jak powtarzam,
wolę się unosić - Objawienia 1:7 .
Wierzę, że Katar 2022 może być nasz. Mamy osiem lat. Należy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Śmiało postawić ten milowy krok. Trzeba szerzyć pozytywną propagandę. Nie mamy nic do stracenia. My 🍃 - Objawienia 22:2
, jako naród , bo jak już mówiłem właśnie w nas wszystkich tkwi największa siła.'',, W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem:
«Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiegΦ.  ''
Mt 18:1-5


Φ 🇵🇱 🕊 http://www.phi89.blogspot.com


W oblicz zagrożenia dla Europy.
Przepowiednia. .


W obliczu przepowiadanych dla świata katastrof Polska nie zostanie cudem uratowana, ale będzie państwem, które ucierpi w nich najmniej.

Polsce będą się kłaniać narody Europy - przepowiedział jeden z wizjonerów.

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pedagog:
"Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim" - wieszczył ksiądz Markiewicz. Mówił on także o łaskach, jakimi Bóg obdarzy Polskę oraz o Polakach, którzy będą "mądrymi mistrzami" i będą zajmować wysokie stanowiska na całym świecie. Nasz język będzie rozpowszechniony i będą go uczyć we wszystkich światowych szkołach.

Lodovic Rocca - franciszkanin, prorok:
W swojej wizji opowiadał on o wolnej Polsce, jako o najpotężniejszym mocarstwie Europy. Razem ze Słowianami utworzy katolicko-słowiańskie mocarstwo Europy. Granice tego kraju wyznaczać będą Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. "Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie, gdy liście zdrzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. (...) Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie".

Kardynał August Hlond, salezjanin, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański (1926-1946), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski (1946-1948), kardynał, prymas Polski:
W notatkach kardynała odnaleziono proroctwo takiej oto treści: "Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej".

Katarzyna Szymon, polska mistyczka katolicka i stygmatyczka ze Studzienic:
Była ona nie tylko naznaczona stygmatmi, ale także miewała objawienia i wizje. 2 listopada 1974 roku Matka Boża Niepokalana opowiedziała jej o karach, jakie czekają świat, jeżeli nie nastąpi poprawa. Największe zniszczenia poniosą Niemcy, Czechy, Francja, Anglia i Rosja. Widząc przestraszoną twarz kobiety, Matka Boża powiedziała: "Śląsk zachowam od zguby".

Proroctwa Teresy Neumann, niemiecka mistyczka i stygmatyczka:
Po zakończeniu II wojny światowej spotkała ona polskich oficerów, którzy nie byli pewni, czy mają wracać do kraju, bo krążyły pogłoski o wybuchu kolejnej wojny na terenie Polski. Powiedziała im, że jeżeli doszłoby do kolejnej wojny, to Polska ocaleje, "ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę".

Po II wojnie światowej przekazała ona wizję dotyczącą Polski, biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie: "Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. (...) Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie".

Wizje ojca Klimuszki, polski kapłan, franciszkanin, jasnowidz, zielarz
Zakonnik rzadko mówił o swoich wizjach publicznie. Jednak na spotkaniu z dziennikarką, Wandą Konarzewską, uchylił rąbka tajemnicy przepowiedni dotyczacej losów Polski: "Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhoronowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. (...) Polsce będą się kłaniać narody Europy. (...) Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów". Przed swoją śmiercia powiedział przyjacielowi, że gdyby mógł się drugi raz urodzić, to tylko w Polsce. "Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie".

Trzecia tajemnica fatimska:
Krążyła po Polsce przepowiednia, uznawana za fragment trzeciej tajemnicy fatmiskiej. Łucja miała powiedzieć nieznanemu ojcu Augustynowi: "Polska tym razem zostanie oszczędzona. Ona będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie silniejsze, potężniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Obdarzy ona braterstwem wszystkie narody świata. Ona będzie przygarniać, chronić, nieść pomoc. (...) Pomoc i opieka Maryi Królowej Polski będzie wam towarzyszyć".

Przepowiednia licheńska:
W tej przepowiedni Maryja przekazało Mikołajowi Sikatce słowa: "Ku zdumieniu wszystkich narodów świata - z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony".philo

Źródło: Facebook

Photo
Wait while more posts are being loaded