Profile cover photo
Profile photo
KPAiN sp. z o.o.
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Jak gminy unikają wypłaty odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne?

Coraz częściej widać usilne starania gmin (miast) zmierzające do uniknięcia wypłaty odszkodowania za działki, które zostały wydzielone pod drogi publiczne. Działania te należy uznać za nielegalne....

Zobacz cały artykuł
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Sporządzenie odwołania od decyzji jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Opracowaliśmy infografikę, która w możliwie najprostszy sposób przedstawia jak napisać odwołanie od decyzji.

http://kpain.pl/artykul/wzor-odwolania-od-decyzji-administracyjnej
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Od dawna świadczymy usługi związane z odszkodowaniami z tytułu utraty wartości nieruchomości lub ograniczenia możliwośći korzystania na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz usługa doczekała się swojej podstrony - zapraszamy na:
http://www.kpain.pl/odszkodowanie-uchwalenie-planu-przestrzennego

#Odszkodowanieztytułuuchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego
Add a comment...

Post has attachment

Niedopuszczalne praktyki Starosty Ciechanowskiego przy wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej. Niedawno zwrócił się do nas klient (spółka z powiatu ciechanowskiego) z prośbą o ocenę prawidłowości ustalenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Okazało się, że dla Starosty fakt, iż przez teren przebiega drenaż (fi 10cm) oznacza, że cała działka znajduje się "pod urządzeniami melioracji wodnych". Efekt - kosmicznie zawyżone opłaty roczne z tytułu wyłączenia (w sumie ponad 40 tys. zł). Naszym zdaniem praktyka całkiem niedopuszczalna i nieuzasadniona. Wniosek o stwierdzenie nieważności już wysłany do SKO w Ciechanowie. O efektach poinformujemy ...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Ilość miejsc postojowych określa projektant dokumentacji projektowej. 
Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie określa wymagań dotyczących ilości miejsc postojowych to ustalenia ich ilości dokonuje projektant. Jednak określenie ilości miejsc postojowych jest obligatoryjne i powinno być dokonane stosownie do przeznaczenia działki budowlanej i sposobu zabudowy.
Porównaj wyrok NSA z dnia 4 listopada 2008 r. II OSK 1511/07
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F6867EA824
#miejscapostojowe
#pozwolenienabudowe  
#obowiązkiprojektanta  
 
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded