Profile cover photo
Profile photo
Geirmund Knutsen
68 followers -
Works at Symplectic. Can be found in London, on a bike, in the garden, in the pub, in Norway, behind a Canon 5D, fishing trout...
Works at Symplectic. Can be found in London, on a bike, in the garden, in the pub, in Norway, behind a Canon 5D, fishing trout...

68 followers
About
Posts

Post has attachment
Grunnlovsmusikk
Lovdata si nye side (http://grunnloven.lovdata.no/) inneheld alle versjonar av alle paragrafer i grunnloven. Det er eit flott arbeid utført av @DagHoelseth og @feedoslo.

Under kvar einaste paragraf er ei lita tidslinje som viser når endringane hende. Eg klarde ikkje å halde meg. Eg ville ha ein visuell versjon av denne sida og begynte å strippa den.

Resultatet har eg kalla Grunnlovsmusikk, i fem satser.  
http://www.geirmund.com/1814/grunnlovsmusikk/grunnlovsmusikk.html
Grunnlovsmusikk
Grunnlovsmusikk
geirmund.com
Add a comment...

Post has attachment
For ein Saga!
All mediaoppstyret om Grunnlovsjubileumet fekk meg til å lure på kva me eigentleg feirar. Grunnloven er 200 år og på ein måte skal me feira eit langt "liv", men kva er historia til Grunnlova?

Byrjinga på Eidsvoll kjende eg til og nokre av dei viktigaste endringane hadde eg høyrt om. Men eg trong meir. Eg ville vite om alle grunnlovsendringane og bestemte meg for å finne ut av dette.

http://bit.ly/1814dugnad
1814 Dugnad
1814 Dugnad
geirmund.com
Add a comment...

Godt nytt år.

Eg leiter etter ei komplett liste over grunnlovsendringer sidan 1814. Lovdata.no inneheld nok det eg treng, men eg trur ikkje det er mulig å søkje på ein type endring/forslag. Eg har funne ei hovedoppgave (https://www.duo.uio.no/handle/10852/13190) som inneheld alle endringar sidan unionsoppløysinga, men ikkje datagrunnlaget.

Stortinget har fått samme utfordring via Twitter, men no håper eg på hjelp her.

På forhånd takk!

Post has attachment
UTGIFTER i det nye Statsbudsjettet.
Samferdselsdepartementet vert den store vinnaren med 47% meir enn før valget. 20 000 mill. kroner går til det nye Infrastrukturfondet, 1 405 mill. kroner til Statens vegvesen. Jernbaneverket vert 100 mill. kroner rikare, mens det vert 50 mill. kroner mindre på Posttjenester.

Det nye budsjettet sparer 20% på sammenslåing av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Eit ynskje om økt internasjonalisering gjev Norges forskningsråd 30% meir. Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer vert nesten halvert med 40% mindre

Det som ser ut som ein 16% vekst i Kulturdepartementet sitt budsjett, er utvida ansvar (Den norske kirke og Kirkebygg og gravplasser) og en generell snauklypping av kulturelle formål. Taparar er: Allmenne kulturformål (minus 30 mill. kr.), Arkivformål (minus 2 mill. kr.), Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (minus 4 mill. kr.), Film og medieformål (minus 30 mill. kr.), Kunstnerformål (minus 15 mill. kr.), Mediestøtte (minus 56 mill. kr.), Museums og andre kulturvernformål (minus 1 mill. kr.), Musikkformål (minus 21 mill. kr.), Scenekunstformål (minus 5 mill. kr.) og Språk-, litteratur- og bibliotekformål (minus 10 mill. kr.).

Kunnskapsdepartementet vert løfta med 3%. Høgstflytande er Tiltak i grunnopplæringen som får 52% meir, 47% ekstra til Program for basiskompetanse i arbeidslivet, 30% meir til Felles tiltak for universiteter og høyskoler og ein auke på 17% for Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.

Helse- og omsorgsdepartementet får ein liten ekstra klatt (2%). Psykisk helse _får eit 5% løft, mens _Ernæring og mattrygghet taper 14% (delvis på skulefrukt). _Tannhelsetjenester _får 3% meir som skal gå til "tortur- og voldsutsatte og pasienter med sterk angst for tannbehandling".

Justis- og beredskapsdepartementet har litt meir og rutte med (2%). Budsjettet til Sentral krisehåndtering aukar mest med 31%, Utlendingsdirektoratet sitt aukar med 13%. Vergemålsordningen får 95 meir og 4% ekstra går til Redningstjenesten.

Den einaste endringen i Finansdepartementet sitt budsjett som er verdt å nevne er rentene på det nye Infrastrukturfondet: 580 mill. kroner det fyrste året.

Det er og få endringar i Folketrygden. Alderdom får 3% mindre, Etterlatte får 2% mindre og det vert dobbelt så mykje på Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett er nesten urørt, med unntak av Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket som får nesten 27% mindre og Regionale og lokale tiltak i landbruket som har 17% mindre neste år.

Utforsk vidare her: http://www.geirmund.com/statsbudsjett-sol/statsbudsjett-sol.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Have you ever wondered what connects Iain Sinclair, Thurston Moore, Chris Torrance, Brian Catling, Chris Petit, Mordant Music, King Mob, Sophie Collins, Timothy Thornton, Paul Kneale, Huw Lemmey, Harry Burke, Stewart Home, Katrina Palmer, Iphgenia Baal, Purge, Ecstatic Peace Library, Emma Matthews, Eva Prinz, Patricio Guzmán, Francis Alÿs, Ed Sanders, Tom Clark, Ron Padgett and Sam Riviere?

They are all appearing at The Test Centre!

http://testcentre.org.uk/index.html
Add a comment...

Post has attachment
IKEA or Death
IKEA or Death
ikeaordeath.com

Post has attachment
Launch of Ian Sinclair's RED EYE - Friday 25 October, London

"A lost foolscap typescript until its recent unearthing, the long poem RED EYE was written in 1973 for publication by Sinclair’s Albion Village Press the following year.

Set aside to accommodate other books from the press, and pushed aside by darker forces, RED EYE is now revealed to be pivotal between Sinclair’s early, locally based texts and the larger, more mythic structures of Lud Heat."

http://testcentre.org.uk/events.html
Photo
Add a comment...

Post has shared content
292 000 ord å velgje mellom

Søk etter det valgflesket som smakar best på tvers av programma til dei partia som er med i regjeringskabalen til Stortingsvalget 2013. Servert i år er 292 651 ord (40% av Bibelen):

+Kristelig Folkeparti - 61 000 ord
+Sosialistisk Venstreparti - 58 000 ord
+Venstre - 43 000 ord
+Arbeiderpartiet - 40 000 ord
+Fremskrittspartiet - FrP - 40 000 ord
+Senterpartiet - 27 000 ord
+Høyre - 22 000 ord

http://www.geirmund.com/valgord/valgord.html
Photo

Post has shared content
I want to share the comprehensive 'selected discography' that is included at the back of "Black Metal: Beyond The Darkness" (by black dog publishing: http://blackdogonline.com/music/black-metal.html).

Spotify's top track for all the bands that I was able to find have been added to the playlist "Black Metal: Beyond The Darkness" (open.spotify.com/user/geirmund/playlist/4SGhciwV3LzZrpUNIEWgDR).

And if you want to know more about the Black Metal Family Tree go here:
http://datavizm.blogspot.co.uk/2012/07/black-metal-family-tree.html
Photo

Post has attachment
The Black Metal Family Tree
 
I am sure the genealogy of #blackmetal is common knowledge in this community, but perhaps you never saw it visualised.

Here is a little visual tour with that purpose.

It is also littered with instructions on how to re-/create it. Skip or dwell as you please.

http://www.geirmund.com/black-metal-family-tree/black-metal-family-tree.html
Wait while more posts are being loaded