Shared publicly  - 
1
Wei Wei's profile photoXi Wang's profile photoXiaowei Dai's profile photo
4 comments
Wei Wei
 
+Xi Wang 布爷爷,我这次跟同事一起去的,没有去跪拜你。。。
Xi Wang
 
我最近也没在boston。。
Add a comment...