Profile cover photo
Profile photo
Afra Graphic
14 followers
14 followers
About
Posts

Post has attachment
صفحه آرایی مجلات|صفحه آرایی مجله|صفحه بندی مجله|صفحه بندی کتاب|صفحه آرایی کتاب|صفحه بندی ماهنامه
صفحه آرایی مجله‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله‌فروشی‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود. تا آنجا که صفحه‌آرائی و طراحی مجله به هم مربوط می‌شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم‌گیری با هم متفاوتند. حداکثر استفاده از تکنیک‌های گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله‌ها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه‌آرائی مجلات به تبلیغات نزدیک ‌تر است تا به صفحه آرایی روزنامه ‌ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیک‌های بصری به‌دست آید.
چاپ مجله‌ باید به‌گونه ‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله ‌فروشی ‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود، مشخص می‌گردد و رمز کار؛ عکس‌های تمام رنگی، کاغذ مرغوب و تصویرسازی‌های پرزرق و برق هستند و این تأکید وقتی بیشتر آشکار می‌شود که مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطره ‌ای بیفتد.

اصل اول در صفحه‌آرائی مجله
یافتن عملکردهای صفحه‌بندی مجله‌ها نه دشوار و نه منحصر به‌فرد است. عملکردها به‌طور خلاصه عبارتند از:
۱) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
۲) تداوم توجه: تا خواننده بتواند و بخواهد مطالب ارائه شده را بخواند. هر طراحی و صفحه‌آرائی، آشکارا باید در هر دو زمینه موفق باشد. اگر توجه خواننده جلب نشود، شکست مطلق است، و اگر توجه فرد تداوم نیابد یا به دلیلی خواننده از خواندن اجتناب کند، موفقیت عملکرد اول فاقد ارزش خواهد بود. شاید مهمترین عناصر جلب ‌توجه؛ رنگ، عکس، تصویرسازی و عناوین باشد. ابزار جلب توجه هر چه که باشد، عامل نگه‌دارند ی چشم باید سریعاً کار خود را انجام دهد. یک خوانندهٔ بالقوه که مجله را ورق می‌زند بیشتر از ۱۰ ثانیه برای این کار وقت نمی‌گذارد. اگر توجه او، در این مدت زمان جلب نشود، از آن می‌گذرد.
سرتیتر ها یا عناوین، به ‌ویژه هنگامی ‌که با فضای سفید زیادی همراه باشند می‌توانند توجه خواننده را به‌ اندازه کافی حفظ کند و در او اشتیاق ایجاد کند. سر تیترها و عنوان، همراه با عکس‌ها و تصاویر بسیار مؤثرند و هم‌چنین کار خود را هم به ‌تنهائی انجام می‌دهند.

اصول مهم قابل ذکر دربارهٔ عناوین مجلات عبارتند از:
۱) آنها باید تا اندازه‌ای بزرگ شوند که عناصر دیگر را تحت شعاع قرار دهند.
۲) باید فضای مفید زیادی اطراف آن ها ایجاد شود تا به‌وضوح، کنتراست را در آن ها به‌وجود آورد.
۳) برای جلب توجه‌کردن، می‌توان آن ها را به ‌عنوان تصویر در نظر گرفت و می‌توانند در هر جا روی یک صفحه یا دو صفحه مقابل هم مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از عناوین مجلات کوتاه هستند و باید در اندازهٔ بزرگ باشند تا مؤثرتر شوند (شرح تصویر ...) یک عنوان، اغلب برای ایجاد کنتراست مناسب به ۳/۱، نصف یا حتی کل فضای سفید صفحه نیاز دارد. دانشجوی روزنامه‌نگاری که با ساختار روزنامه‌ها بار آمده نباید به فشرده کردن عناوین به ‌طوری ‌که حداقل فضا در روزنامه ‌ها به آن عادت کرده تن در دهد. از سوی دیگر، وی باید بتواند طرز تفکر خود را در مورد مکان عناوین در مقایسه با اولین کارهایش در صفحه‌آرائی مجله تغییر دهد. عناوین می‌توانند در هر جای صفحه قرار گیرند به‌شرطی‌که توان نمایشی کافی از لحاظ اندازه و فضای سفید را دارا باشند. انتخاب نوع طراحی و چاپ مجلات نیز به روش متفاوتی نیاز دارد. استفاده از طراحی یک ‌دست برای روزنامه‌ها ایده‌آل است اما، برای مجلات، یک‌نواخت به نظر می‌رسد. هم‌چنین، عناوین مجلات باید به‌عنوان تصاویر در نظر گرفته شوند ـ هر کدام باید برای مقاله مورد بحث خود مناسب و در بسیاری از موارد با عناوین دیگر متفاوت باشند، اگر دو مقاله شبیه هم نیستند عناوین آن ها هم نباید مشابه باشند. هم‌چنین معمول است که بیشتر از یک تایپ فیس در یک عنوان یک‌خطی، از دو صفحه روبه‌روی هم در مجله استفاده ‌شود ولی کما بیش در روزنامه‌ها چنین نیست.
حفظ کردن خواننده:عملکرد دوم، حفظ کردن خواننده و کمک به او در خواندن، با به‌کار بستن اصول تایپوگرافی خوب و صفحه‌آرائی انجام می‌شود.
برخی از نکات قابل ذکر عبارتند از:
۱) خواندن مجله با حروف سن‌سریف، بزرگ یا ایتالیک برای خواننده مشکل است.(چکیده)
۲) خواندن مجله‌ای که متن‌ها را مانند چینی‌ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریکائی که عادت دارد از چپ به راست بخواند مشکل است. (چکیده)
۳) المان اصلی صفحه‌آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یک صفحه باشد، چه دو صفحه رو‌به‌روی هم. خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می‌کند. این قانوت به‌کمک یک روش ارائه خاص می‌تواند شکسته شود وقتی عنوان اصلی، عکس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه‌آرائی است، حرکت چشم خواننده باید راهی را که می‌خواهیم دنبال کند.
۴) زیرنویس‌ها را نزدیک تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف‌کننده تصاویر باید تقریباً بخشی از تصاویر راتشکیل دهند. آن ها می‌توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی‌شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها قرار گیرند، زیرا این مکان در جهت حرکت طبیعی چشم قرار ندارد.
۵) پهنای ستون‌ها را طوری انتخاب کنید که طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد. ستون‌های بسیار کم ‌عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده می‌شود.

اصل دوم در صفحه‌آرائی مجله
قطع مجله: قطع (شکل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه‌آرائی است و تابع وسوسه‌های هنری نمی‌باشد. مجلات به‌طور قابل ملاحظه‌ای از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، از اندازه کوچک جیبی گرفته تا ابعادی همانند نشریات زرد.
قطع یک مجله نتیجه یک یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
۱) راحتی استفاده از آن
۲) هم‌خوانی محتوای مجله با قطع آن
۳) محدودیت‌های مکانیکی اندازه‌های چاپی.
اصل سوم: حواشی سفید (فریم‌ ها)
حواشی سفید (فریم ‌ها) در صفحه‌آرائی مجلات به دو دلیل نقش مهمی دارند: اولاً آن ها علامت ‌هائی برای خاتمه دادن و یا شروع کردن متون هستند. به‌طور مثال، سعی کنید حاشیه را از هر دو طرف نسخه چاپی مجله بِبُرید و بعد ببینید که تا چه اندازه مطالعه متنی که در دو طرف، فاقد حاشیه است، مشکل می‌شود. ثانیاً این حواشی با احاطه کردن اِلمان‌ها در صفحه‌ با مرزهای سفید به جذابیت و یک‌دستی تک‌صفحه‌ها و صفحات روبه‌روی هم کمک می‌کنند. بدین ترتیب آنها مانند یک قالب، اثر هنری را در بر می‌گیرند. حاشیه‌ها برای محتوای متن ضروری هستند. نیاز خطوط به داشتن ابتدا و انتها، متن را به ‌وجود حواشی در تک ‌صفحه و دو صفحه مقابل هم نیازمند می‌کند.
بدون تردید تصاویر می‌توانند به دلایل زیر حواشی را قطع کنند:
۱) ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
۲) ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
۳) و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه‌ دار به نظر‌ می‌رسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط می‌شود. اما با این وجود قانون پذیرفته‌شده عمومی در بین چهار حاشیه یک صفحه و مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی ارتباط منطقی ایجاد می‌کند. مرکز بصری به قرار دادن حواشی کمک می‌کند: مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی اندکی بالاتر از مرکز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مرکز هندسی آن‌را می‌سازند، اما نقطه‌ای که در واقع مرکز به‌نظر می‌رسد یک بیستم بالاتر از مرکز صفحه است. متن صفحه‌ها مطابق مرکز بصری چیده شده‌اند. به‌عبارت دیگر آن ها کمی بالاتر در صفحه قرار می‌گیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به‌عنوان بزرگ‌ترین حاشیه در صفحه تعیین می‌شوند و حاشیه ی خارجی، کوچک تر از پائین و بزرگ‌تر یا هم‌اندازه ی بالائی است. حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه کوچک ‌ترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحه‌ٔ مقابلش با هم دیده می‌شود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممکن است به یک‌دستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی‌که مطالب دو صفحه به هم مربوط نباشد می‌تواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه‌روی هم طراحی می‌شوند نه برای تک‌صفحه‌ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یکپارچگی در صفحه نباید بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.
کانون تبلیغاتی افراگرافیک
آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک
021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022
http://afragraphic.ir
info@afragraphic.ir
https://telegram.me/afragraphic_ir
http://instagram.com/afragraphic1390
http://facebook.com/AfraGraphic
http://plus.google.com/104048725792771050756
http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ
http://twitter.com/afragraphic
http://ir.linkedin.com/in/afragraphic
http://aparat.com/afragraphic
http://Telegram.me/afragraphic_ir
http://cloob.com/name/afragraphic
Photo
Add a comment...

Post has attachment
صفحه آرایی کتاب|صفحه بندی کتاب|صفحه آرایی روزنامه|صفحه بندی روزنامه
صفحه بندی کتاب
انتخاب نوع قطع کتاب خود هنری است که کتاب شما را با ارزش تر و مقبول تر برای جذب در بازار و البته خوانندگان گرامی می نماید و شاید با اثری که بر قیمت کتاب شما می گذارد می تواند در موفقیت فروش کتاب شما تاثیر بسزایی داشته باشد. شما می توانید صفحه بندی کتاب خودتان را در تمامی قطع های وزیری، پالتویی، جیبی، رحلی و ... به ما بسپارید.
سایزبندی کتاب
سلطانی
49×34
رحلی
28/5×21
وزیری
23/5×17
رقعی
21×۵/۱۴
خشتی
22×21/5
جیبی
14/5×10
پالتویی جیبی
21×10/5
ما بر حسب نیاز شما، می توانیم تا حد ممکن تعداد صفحات کتاب شما را به تعداد صفحات مورد نظر شما نزدیک نماییم. شاید بخواهید مطالب کتابتان در کمترین تعداد صفحات انجام شود تا هزینه چاپ و به تبع آن قیمت پشت جلد پایین بیاید تا خوانندگان راحت تر کتاب شما را بخرند. شاید بخواهید مطالب خود را با یک صفحه بندی زیبا و به صورت هنری در بیاورید چون می دانید خوانندگان کتاب شما به هزینه آن دقت نمی کنند و فقط به دنبال هنر و کیفیت آن هستند و ...
مطمئنا صفحه آرایی زیبا، دلنشین و هنری روزنامه در فروش آن بسیار موثر است و موفقیت بیش از پیش را تضمین می نماید.
نکات مربوط به صفحه آرایی مجله
برای صفحه بندی مجله می توان دو هدف را در نظر گرفت : « راحتی خواندن » و « انگیزه دادن به خواننده برای ادامه خواندن » هر تصمیم صفحه آرا باید برای دستیابی به یکی از این دو هدف یا هر دو آن ها باشد .
اصول مبانی بصری کمک موثری به طراح صفحه می کنند . اگر موضوع مقاله سکون و آرامش می طلبد ، بهتر است از راستاها و فرمهای افقی استفاده شود و اگر باید استحکام و صلابت و استواری القا شود ، استفاده از راستاهای عمودی مناسب است و در صفحاتی که باید تحرک و جنبش و هیجان تداعی شود ، بهتر است امتداد مایل به کار گرفته شوند .
برخی از دستورالعمل های سودمند برای صفحه آرایی مجله و کتاب به شرح زیر است :
- دو صفحه مقابل هم مجله که صفحه آرا باید مانند تابلو نقاشی همزمان در هر دو آن هاتصمیماتی را به اجرا در آورد ، از نظر بصری باید با موضوع مقاله تناسب داشته و با روحیه کلی مجله نیز هماهنگ باشند .
- از خطوطی با ضخامت های مختلف می توان برای دستیابی به تعادل صفحه و رسیدن به ترکیب بندی بهتر استفاده کرد .
- ایده آل است که در صفحه آرایی مجله روحیه بصری صفحه مناسب با موضوع آن باشد .
- فضاهای خالی در دو صفحه مقابل هم نقش مهمی دارند و در ابداع و ایجاد خلاقیت می توانند سهم بسیار مهمی داشته باشند .
- وقتی چند ستون مطلب با ارتفاع هم اندازه مجاور یکدیگر قرار می گیرند ، توازن و آرامش و استواری مطبوعی در صفحه ایجاد می شود .
- در صفحه آرایی مقالات مجله ، بهتر است تصاویر و سوتیترها مهم تر در صفحات شروع و نیمه اول مقاله ارا ئه شوندو تصاویر و سوتیترهای کم اهمیت در نیمه دوم و اواخر مقاله قرار گیرند .
- تصاویر در دو صفحه مقابل هم با یکدیگر باید هماهنگی و ضرباهنگ مناسبی داشته باشند .
- در صفحه آرایی ، ضرباهنگ ، تناسب تعادل و توازن ، انسجام و ترکیب بندی مناسب و چگونگی قرار گیری عناصر بصری در کادر مطرح است ؛ اما باید توجه کرد که جوهر صفحه آرایی برقراری نظم است و باید توجه شود که هرج و مرج و فرایندهای گنگ و پیش بینی ناپذیر در آن مطلوب نیست .
صفحه آرایی ماهنامه و فصلنامه
قبل از شروع صفحه آرایی ، ساختار کلی صفحات یعنی همان نظام بصری که گرید نامیده می شود ، باید برای شماره های مختلف مجله به صورت ثابت و مناسب با نوع مجله و مخاطبان آن طراحی شده باشد و مارک آپ با توجه به آن صورت گرفته باشد .
در طراحی ساختار بصری کتاب یا مجله یا بطور کلی هر مکتوب چاپی که صفحات آن مقابل یکدیگر بازمی شوند فاصله سطحی متن از عطف باید از سه حاشیه دیگر هر صفحه ، یعنی حاشیه بالایی و حاشیه پایینی و حاشیه طرف برش و مقابل عطف ، به مقدار محسوسی کمتر انتخاب شود . یکی از اصول بدیهی در صفحه آرایی معاصر در نظر گرفتن دو صفحه مقابل یکدیگر به صورت یک تایلو و یک بستر برای صفحه آرایی است که عناصر بعدی واقع در دو صفحه کاملا باید با هم ارتباط داشته باشند ، به همان ترتیب که در یک اثر نقاشی ، نیمه راست و چپ اثر ارتباط دارند و اثر واحدی را می سازند .
فقط در برخی مجله های تخصصی علمی می توان گرید را به جای دو صفحه مقابل هم به صورت تک صفحه ای طراحی کرد .
تصمیم گیری های نخستین شماره بسیار مهم است و پس از آنکه طراح و سر دبیر و هیئت تحریریه و مسئولان مجله در مورد مسائل فنی و منطقی تولید مجله مانند طول سطرها و فاصله آنهاو فاصله بین ستونها ، حاشیه های صفحه ، اندازه حروف عناوین اصلی و نوع قلم آنها و اندازه حروف عناوین فرعی و نوع قلم آنها و موارد مشابه به بحث و مشورت و تبادل نظر پرداختند و نمونه نشریات مشابه در دیگر کشورها را بررسی کردند ، صورت جلسه ای از تصمیمات اتخاذ شده را برای خط مشی فنی و صفحه آرایی ماهنامه در تمام شماره ها آن تنظیم می کنند و پس از آن در همه شماره ها همان اصول را رعایت می کنند .
پس از طراحی گرید مجله برای صفحه آرایی نخست محاسبه می کنیم که مطالب حروفچینی شده مقاله در گرید ، بدون در نظر گرفتن تصاویر و تیتر و سوتیترها ،چند ستون کامل مجله است و چند صفحه را کاملا پر می کند . سپس تصاویر و طرح ها و تیتر و فضای اضافی برای ورود به مقاله را باید در نظر گرفت و تعداد کل صفحات مقاله را تخمین زد .

گروه طراحی افراگرافیک با بیش از 10 سال سابقه کار مفید در زمینه تایپ ، صفحهبندی ، تکثیر ، چاپ ، تبلیغات ، مجله ، کتاب ، طراحی کاتالوگ و بروشور ، بیلبوردهای تبلیغاتی ، بنر ، و ... با کادری مجرب و ایدههایی بکر ، شما را در تحقق بخشیدن به اهدافتان حمایت و پشتیبانی مینماید.
گروه طراحی افراگرافیک در امور طراحی گرافیکی (ایندیزاین ، کرل ، فتوشاپ) و صفحهبندی حرف اول را میزند.
خدمات شامل:
1.صفحه بندی و صفحه آرایی (Word & In Design)
صفحه بندی کتب و مجلات در ورد و ایندیزاین با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ با ایجاد اشکال گرافیکی در هر صفحه
2.طراحیهای گرافیکی (Corel ، In Design ، Photoshop)
طراحی جلد کتب و مجلات با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ قیمت از 50000 هزار تومان به بالا
طراحی صفحات داخلی مجلات با کرل ، ایندیزاین و فتوشاپ با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ قیمت (قیمت بستگی به حجم کار و بهصورت پروژهای)
طراحی بیلبورد ،طراحی پوستر ،طراحی بنر ،طراحی بروشور ، طراحی سربرگ ،طراحی سررسید ،طراحی کاتالوگ ، طراحی بالنهای تبلیغاتی و ...
5.طراحی سایت
طراحی وب سایت با قیمتی متفاوت- طراحی سایت را ، از سادهترین طرح تا پیشرفتهترینها از ما بخواهید.
6.چاپ و چاپخانه
کانون تبلیغاتی افراگرافیک
آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک
021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022
http://afragraphic.ir
info@afragraphic.ir
https://telegram.me/afragraphic_ir
http://instagram.com/afragraphic1390
http://facebook.com/AfraGraphic
http://plus.google.com/104048725792771050756
http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ
http://twitter.com/afragraphic
http://ir.linkedin.com/in/afragraphic
http://aparat.com/afragraphic
http://Telegram.me/afragraphic_ir
http://cloob.com/name/afragraphic
Photo
Add a comment...

Post has attachment
طراحی حرفه ای|طراحی حرفه ای بروشور|طراحی حرفه ای کاتالوگ
http://www.afragraphic.ir/Articles/211/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%7C%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%7C%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
طراحی حرفه ای بروشور|طراحی حرفه ای کاتالوگ|طراحی بروشور حرفه ای|طراحی کاتالوگ حرفه ای|طراحی حرفه ای

طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور

طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور یکی از وجوه تمایز طراحی گرافیکی حرفه ای کانون مشاوره و تبلیغات افرا می باشد .


در فرآیند طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور هفت مرحله را می توان برشمرد، تعریف ، تحقیق، ایده پردازی، نمونه سازی ، انتخاب ، اجرا ، آموختن:

در ابتدا مسئله طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور و مخاطب مورد نظر باید تعریف شود . درک دقیق از مسئله و محدودیت های آن ، به کار بستن راه حل های دقیق تری را ممکن می سازد. این مرحله تعیین می کند که چه چیزهای منجر به طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور می شود ، در مرحله تحقیق به مرور اطلاعاتی نظیر تاریخچه مساله طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، تحقیق درباره مصرف کننده ی نهایی و گفت و گو های مشورتی می پردازد، و موانع بالقوه را شناسایی می کند.

ایده پردازی در طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور مرحله ای است که در آن نیاز ها و انگیزه های مصرف کننده ی نهایی شناسایی می شود و برای پاسخ به آن ایده هایی پیشنهاد می شود که جلسات بداهه پردازی یکی از راه های ممکن برای دست یافتن به این ایده هاست.

نمونه سازی از طراحی حرفه ای بروشور و کاتالوگ به پاسخ یا بسط این ایده ها نظر دارد؛ که قبل از ارائه ایده ها، به سفارش دهنده به بازبینی گروه مصرف کننده و شرکای طرح گذاشته می شود.

انتخاب آن دسته از راه حل های پیشنهادی را مرور می کند که در رابطه با سفارش ارائه شده است. برخی جواب ها شاید عملی باشند ، اما ممکن است بهترین جواب نباشد.

اجرا طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، پیشرفت طرح و تحویل آن به سفارش دهنده را مورد بررسی قرار می دهد.

آموختن طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، به طراحان کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و به همین دلیل طراحان باید بازخورد سفارش دهنده و مخاطب مورد نظر را جویا شوند و معلوم کنند که آیا عملکرد طرح بروشور و کاتالوگ در راستای اهداف سفارش بوده است یا خیر؟ این کار طراحان را قادر می سازد تا نسبت به پیشرفت هایی که می تواند در آینده رخ دهد آگاهی یابند.

بروشور به یکی از اشکال زیر طراحی و ارائه می شود:

الف - طراحی بروشورهای لتی. (لت به هر برگ بروشور که به برگ دیگر اتصال دارد گفته می شود.)

ب - طراحی بروشورهای فرمی.

پ - طراحی بروشورهای اسلیپ کیس.

بروشورهای لتی، بروشورهایی هستند که صفحات آن بر روی هم تا می خورند و در نهایت بصورت مجموعه ای از صفحات تا شده در اختیار مخاطب قرار می گیرد. ویژگی اصلی این بروشورها عدم نیاز به دوخت صفحات به یکدیگر است. صحافی آنها با خطوط تاخور انجام می پذیرد.

نحوه ی تا خوردن صفحات بر روی هم بصورتهای زیر قابل انجام است:

تا خوردن بروشور بصورت رو به پشت باشد که در این صورت به آن، بروشور آکاردئونی گفته می شود. در حالت آکاردئونی پهنای لت ها معمولا هم اندازه تعیین می‌شوند.
یک صفحه بر روی صفحه کنار خود تا شده، سپس دو صفحه بر روی صفحه کناری تا می شوند و این حرکت در همان جهت تاخور اول ادامه پیدا می کند. این بروشورهای لتی را می توان بروشور دربی یا تودلی نیز گفت. در این حالت تودلی معمولا لت هایی که بر روی لت دیگری تا می شوند، در پهنا بدلیل جلوگیری از قوس برداشتن و به اصطلاح شکم کردن بروشور به هنگام تا خوردن و بسته شدن کمی کوچکتر تعریف می شوند.
علاوه بر دو حالت ذکر شده در نحوه ی چیدمان صفحات بروشورهای لتی، شیوه های ابتکاری دیگری نیز قابل ارائه هستند که ممکن است تلفیقی از یکدیگر باشند.

تعداد صفحات و محل ارائه بروشور از جمله موارد تعیین کننده جهت انتخاب حالت تا خوردن بروشور است. بروشورهایی را که دارای تعداد صفحات کم هستند و معمولاً در نمایشگاه ها ارائه می شوند، به حالت لتی طراحی و عرضه می کنند.

در بروشورهای فرمی، حالت چیدمان صفحات مانند نشریه یا کتاب است. تفاوت عمده ی بروشورهای فرمی و بروشورهای لتی در این است که در بروشورهای فرمی دیدن تمام صفحات در کنار یکدیگر امکان پذیر نیست و صفحات در قسمت عطف به یکدیگر متصل اند. در حالی که در بروشورهای لتی شما امکان دیدن نیمی از صفحات بروشور را در یک دید خواهید داشت.

تفاوت دیگر این دو نوع بروشور این است که بروشورهای فرمی در بیشتر موارد ته دوخت می شوند. این دوخت میتواند با مفتول های فلزی/منگنه انجام می گیرد.

بروشور معمولا دارای جلد است. طراحی جلد مخصوصاً در بروشورهای لتی که باید جلد رو و جلد پشت جدای از نحوه تا خوردن، با ایجاد فضای لازم قابل تشخیص باشند، بسیار حائز اهمیت است.

نام موضوع، نشانه ی آن موضوع، تصویر یا تصاویر مرتبط که می توانند جنبه‌ی مفهومی/ تزئینی داشته باشند و شعار تبلیغاتی مواردی هستند که معمولاً روی جلد قید می شوند. معمولاً نشانی در روی جلد بروشور قید نمی شود. توضیحات نوشتاری متن به هیچ عنوان نباید از روی جلد آغاز شود. نشانی و در بسیاری موارد تکرار عنوان موضوع و نشانه مواردی هستند که در پشت جلد نیز ذکر می‌شوند.

بروشورهای اسلیپ کیس بروشورهایی هستند که جلد آنها بصورت یک فولدر یا پوشه ساخته می شوند و صفحات داخل آن بطور مجزا و جدا از یکدیگر تهیه می شوند، سپس این صفحات در داخل جلد یا همان فولدر قرار می گیرند.

جنس جلد در بروشورهای اسلیپ کیس نسبت به صفحات داخل ضخامت بیشتری میتواند داشته باشد. به‌دلیل عدم اتصال صفحات متن و جلد، در صورتی که نیاز به جایگزین کردن متن جدید باشد، این امر براحتی امکان پذیر خواهد بود.بروشور پامفلت و لیف لت از گونه های دیگر بروشور هستند:

پامفلت، بروشوری است که دارای صفحات اندک است و جنس کاغذ جلد و صفحات داخل آن از کاغذهای گرماژ کم انتخاب می شود. مانند اکثر دفترچه های راهنمای کالاهای مصرفی.

لیف لت نیز به برگه های کوچکی اطلاق می شود که درون بسته بندی ها، مانند بسته های دارو، قرار می گیرند و توضیحات لازم را ارائه می دهند

انتخاب قطع و تعداد صفحات بروشور همچون تمامی گونه های گرافیک بر اساس حجم مطالب نوشتاری و تصویری و نیز مخاطب مشخص می شود.

بدلیل تعدد صفحات و فضای قابل توجه، و در دید نبودن تمامی حجم مطالب تصویری و نوشتاری بروشور این امکان را به مشتری می دهد که موضوع خود را به دو یا چند زبان ارائه کند. در نگاه کلی اطلاعات بروشور شلوغ و آزار دهنده به نظر نمیرسد.

موضوع بسیار مهم در طراحی بروشور حفظ هماهنگی در تمامی صفحات بروشور است. این هماهنگی می تواند از طریق اجرای لی اَوت مناسب، به کار گیری عنصر بصری مشترک در صفحات و یا بکار بردن رنگ های هارمونیک انجام پذیرد.

در انتخاب اندازه ی تصاویر در بروشور به سه عامل مهم زیر میباست توجه نمود:

1) اهمیت تصویر

2) کیفیت تصویر

3) وسعت سطحی که لازم است پوشیده شود.

کانون تبلیغاتی افراگرافیک

آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک

021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022

http://afragraphic.ir

info@afragraphic.ir

https://telegram.me/afragraphic_ir

http://instagram.com/afragraphic1390

http://facebook.com/AfraGraphic

http://plus.google.com/104048725792771050756

http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ

http://twitter.com/afragraphic

http://ir.linkedin.com/in/afragraphic

http://aparat.com/afragraphic

http://Telegram.me/afragraphic_ir

http://cloob.com/name/afragraphic
Add a comment...

Post has attachment
طراحی پوستر انتخاباتی|چاپ پوستر انتخاباتی
http://www.afragraphic.ir/Images/Articles/636000221165665732poster-entekhabaty.jpg
http://www.afragraphic.ir/Articles/217/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%7C%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
طراحی پوستر انتخاباتی|چاپ پوستر انتخاباتی|چاپ پوستر در تهران|پوستر انتخاباتی


پوستر یک ورق چاپی است که عموماً بر روی دیوار یا تابلوی اعلانات نصب می‌شود، ماموریتی برای تبلیغات یا اطلاع‌رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین دارد، آگاهی می ‌دهد و مطلبی را می ‌رساند.

چاپ پوستر به صورت یکرو انجام می شود و معمولاً به طور عمودی طراحی و چاپ می گردد.

شیوه طراحی پوستر در رساندن مفهوم به مخاطب بسیار حائز اهمیت است. پیش از طراحی پوستر باید در نظر گرفت که هدف از طراحی، چاپ و نصب این پوستر چیست.


کارکرد پوستر ها به چند دست زیر تقسیم می شود:

1- پوستر تجاری با موضوع «اقتصاد و تجارت» مانند پوستر برای فعالیت تجاری مثل موسسات آموزشی، تولید کنندگان عطر، ساعت، پوشاک و غیره، فروش فوق العاده محصولات یک شرکت و ...

2- پوستر تبلیغاتی جهت «اطلاع رسانی و تبلیغات» مانند پوستر برای کمک به مردم محروم و زلزله زده، پوستر انتخاباتی، پوستر فیلم های سینمایی و ...

3- پوستر آموزشی با عناوین «آموزشی و تربیتی» مانند پوستر آموزش های بهداشت و سلامتی، پوستر آموزه های معارفی و اخلاقی و آیات و روایات، پوستر آموزش فرهنگ شهروندی، پوستر امر به معروف و نهی از منکر و ...

4- پوستر با عناوین «شناختی» مثل پوستر بازیکنان و تیم های ورزشی، پوستر میراث فرهنگی و مناظر طبیعی، پوستر شهرهای دیدنی، پوستر مشاهیر بزرگ ملی و مذهبی و ...

5- پوستر دعوت نامه با عنوان «فراخوان و یا دعوت به بازدید» مانند فراخوان و یا دعوت به سمینارها و همایش ها، بازدید از نمایشگاه ها و ...

6- پوستر مناسبتی با موضوع «مناسبتی» با هدف بیان تبریک و تسلیت برای مناسبت های ملی و مذهبی، مثل پوستر گرامیداشت دهه فجر، یا تبریک میلاد امام زمان.

در چاپ پوستر های تبلیغاتی یا پوستر تجاری می توان از سایر کارکرهای دیگر پوستر مانند تصویر آثار باستانی و یا حتی تقویم سال، در کنار پیام تبلیغاتی مد نظر خود استفاده کرد، تا بدینوسیله جلب نظر بیشتری در مخاطب ایجاد کنیم.

محدودیتی در ابعاد چاپ پوستر به نظر نمی رسد. علی الخصوص که در دهه های اخیر ماشین آلاتی برای چاپ پوستر در ابعاد بسیار بزرگ (Large Format) طراحی و تولید شده و همه روزه در محیط پیرامونی خود شاهد این گونه از پوستر ها با نام مصطلح «بنر» هستیم. این پوستر ها معمولا در تعداد کمی چاپ و نصب می گردند.

اما در حوزه فعالیت افراگرافیک که همان چاپ افست می باشد، این ابعاد محدود شده و با توجه به ماشین آلات چاپ افست، حداکثر تا ابعاد 70 × 100 سانتیمتر مقدور می باشد. البته پوستر های چاپ افست که اغلب در تیراژ های بالا و در حالت های چاپ تک رنگ، دو رنگ، یا چهار رنگ چاپ می شوند، با توجه به محل نصبشان، نیازی نیست که حتی بزرگتر از 70 × 50 سانتیمتر باشد.

نکته مهم دیگر صرفه اقتصادی در چاپ پوستر در تعداد بالاست، که برای این کار پوسترها معمولاً در چند سایز استاندارد که کمترین دورریز کاغذ را دارد، چاپ می شوند.

قابل توجه کلیه کاندیدهای محترم انتخابات مجلس
افراگرافیک آمادگی خود را جهت طراحی وچاپ انواع کارت ویزیت ، پوستر تبلیغاتی ،پوستر انتخاباتی، بنر تبلیغاتی ، تراکت رنگی درابعاد مختلف ، بروشور وکاتالوگ وطراحی وچاپ برروی سی دی ودی وی دی را اعلام می دارد
چاپ پوستر تبلیغاتی انتخابات مجلس
چاپ کارت ویزیت های انتخاباتی
چاپ و رایت سی دی انتخابات
تبلیغات انتخابات مجلس
چاپ بنرهای تبلیغاتی انتخابات با دستگاه ۸ رنگ Outdoot
چاپ رزومه وزندگینامه کاندیهای محترم انتخابات شوارهای شهر وروستا
- موثرترین و بروزترین شیوه های تبلیغات انتخاباتی در سراسر کشور
- مشاوره تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات با سالها تجربه در این زمینه
- چاپ و انتشار برشور،پوستر ،تیزرهای تبلیغاتی و … در سطح کلانشهر ها ، شهرها و روستاها
- اجرا و پیاده سازی کلیه کارهای تبلیغاتی انتخاباتی با بکارگیری افراد مجرب و کارآزموده در این زمینه
- ارائه پکیج های تبلیغات انتخاباتی مناسب هر منطقه

قابل توجه نامزدهای محترم انتخاباتی سراسر کشور
چاپ اوراق تبلیغاتی و اوراق انتخاباتی
چاپ کارت تبلیغاتی و کارت انتخاباتی
چاپ پوستر تبلیغاتی و پوستر انتخاباتی
در اسرع وقت
با بهترین کیفیت
افراگرافیک مشاور ومجری تخصصی امور چاپ

کانون تبلیغاتی افراگرافیک

آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک

66912056 66562677 66120698 09122246022

http://afragraphic.ir

info@afragraphic.ir

https://telegram.me/afragraphic_ir

http://instagram.com/afragraphic1390

http://facebook.com/AfraGraphic

http://plus.google.com/104048725792771050756

http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ

http://twitter.com/afragraphic

http://ir.linkedin.com/in/afragraphic

http://aparat.com/afragraphic

http://Telegram.me/afragraphic_ir

http://cloob.com/name/afragraphic
Add a comment...

Post has attachment
طراحی مجله|طراحی نشریه|طراحی ماهنامه
http://www.afragraphic.ir/Articles/216/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%7C%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%7C%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
طراحی مجله|طراحی نشریه|طراحی ماهنامه

صفحه آرایی مجله اگر چه کاری ذوقی و احساسی است،ولی قانونها و دستورالعملهای تدوین شده و مشخصی دارد. به طور طبیعی در پس هر یک از این دستورالعملها، استدلاهای حسی، منطقی و تجربی نهفته است.
از زمانی که صفحه آرایی نشریه ها مورد توجه قرار گرفت، اختلاف بین طراحی روزنامه و مجله که تا آن زمان یکی بود آشکار شد. به عبارتی صفحه آرایی (لی آوت)،جریان طرح ریز و الگوی بصری مجله شد. صفحه آرایی مجله ها و روزنامه ها گرچه در بعضی موارد و جوه اشتراکی دارند ولی معممولا ویژگی و خصوصیت های صفحه آرایی مجله با روزنامه متفاوت است.


طراحی مجله چیست؟
در عرف مطبوعات، هرگاه ترتیب انتشار نشریه ای حداکثر ماهی یک بار باشد، برآن نشریه، عنوان «مجله » می گذارند. قطع، تعداد صفحه ها، ترکیب موضوعی مطالب و حتی نوع ماشین چاپی که مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله مواردی است که تفاوت میان ترکیب ظاهری مجله روزنامه را میتوان تشخیص داد.
مجله مجموعه ای از مطالبی است که به طور مرتب با فاصله های معین زمانی منتشر می شود؛ مطالبی که درباره یک یا چند موضوع مختلف می باشند. کلمه Magazine به معنای بازار یا انبار اجناس گوناگون است. اما خریدار مجله تمام اجناس را یکجا خریداری می کند و از میان اجناس، آنچه را که مورد توجه اوست. بهره برداری می کند و آنگاه به انتظار شماره بعد می ماند.
بنابراین تعریف قانونی مجله بدین قرار است : «مجله، نشریه ای است که برای روشن کردن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و اصلاح اندیشه در امور عمومی، به طور منظم و در زمان معینی منتشر می شود». اولین ارزش و اهمیت مجله، ظاهر آن، مانند : عکسهای رنگی، کیفیت کاغذ، تصویر پردازی استادانه و استفاده از رنگ و.... است که کل این مجموعه در صفحه آرایی گنجانده می شود. لی آوت یا صفحه آرایی عبارت است از طرح ریزی برای یک صفحه یا گروهی از صفحه ها ؛ اما در اصطلاح به اگلوی نهایی صفحه های چاپ شده نیز لی آوت گفته می شود. از طرفی لی آوت وسیله ای برای ارائه اطلاعات نویسنده در انواع شکلها از قبیل متن، تصویر یا ترکیب متن و تصویر و سایر عوامل نمایش دهنده است.
عناصری در صفحه آرایی به کار گرفته می شوند که کار برد هر کدام از آنها پیرو اصول و قواعد مخصوصی است، هر چند که در مجموع ذوق سلیقه هنرمند نقش غیرقابل انکاری در صفحه آرایی تخصصی و جذاب دارد. نام مجله، قطع، رنگ، عکس، طراحی صفحه ها، تیتر و سوتیتر، ستون بندی و انتخاب حروف، از جمله عناصر مهم صفحه آرایی یک مجله به شمار می روند.
1- طراحی مجلاتی که دارای قالب ثابت و مشخص هستند و باید در زمینه صفحه آرایی آن بیشتر از طراحی قالب کلی وقت گذاشت، این مجلات معمولا دارای محتوای خیلی خیلی زیادی هستند و از طرفی سردبیر و مسئولین آن می خواهند تمامی محتوایشان در صفحات کار شود(یعنی بعضی اوقات برای هر صفحه تک یا دوصفحه و یا بیشتر، اگر متن را به صورت کامل و با فونت ریز هم ریخته شود، حتی جایی برای بولد نمودن تیتر ها و یک عکس نیز وجود ندارد).

در این گونه نشریات محتوا خیلی بیشتر از طراحی برایشان مهم است و طراح باید بتواند با ایده و هنر خود در استفاده از ابزار طراحی به خلق محصولی خوانا، زیبا، بدیع برسد، به برخی راهکارها که تجربه شخصی اینجانب میباشد در ادامه می پردازیم.

2- طراحی و صفحه آرایی مجلاتی که اولویت اول آنها ایده پردازی و زیبایی صفحات جهت جلب نظر مخاطب می باشد و در مرحله بعد محتوا در صفحه ریخته می شود، در اینگونه مجلات خلق صفحات به اصطلاح پوستری زیبا در اولویت است و طراح باید با جسارت تمام به طراحی بپردازد.

باید در طراحی صفحات ماهنامه با جسارت تمام به پیش رفت ولی در هرلحظه به شناسنامه دار بودن طرح فکر کرد که کل کار به صورت یک مجله واحد باشد و بماند.

(نکته مهم: نکته مهم اینست که نباید این برداشت غلط در ذهن شما باشد که در هر دومدل طراحی قرار است فقط به یک مورد از محتوا یا ایده های طراحی بیشتر توجه شود، مثلا فقط طراحی و زیبایی مهم است و محتوا کامل نباشد! یا محتوا خیلی مهم باشد و طراحی اصلا مهم نباشد! بلکه منظور من اولویت بندی ها است. ممکن است وقتی شما از سردبیر بخواهید که برای زیبایی صفحات فضای خالی در اختیار شما قرار دهد با جواب محکم ایشان روبرو شوید که اصلا ممکن نیست و باید مطالب همه استفاده شود و حتی یک واو هم نباید از قلم بیفتد! یا در جواب بشنوید که با رویی گشاده در خواست شما را قبول کند و به بررسی متن بپردازد تا شاید با حذف برخی موارد بتواند به خواسته شما برسد!)

راهکارهای مشترک در طراحی مجله ,طراحی ماهنامه ,طراحی فصلنامه

یک راه حل ساده و بسیار کاربردی در طراحی >> 1 عکس 2- زیرنویس 3- تیتر 4- متن می باشد.

حال به تشریح آن می پردازیم؛

مهمترین عناصر جلب ‌توجه مخاطب؛ رنگ، عکس، تصویرسازی و عناوین می باشد. پس از جلب توجه مخاطب، باید عامل نگه‌دارنده ی چشم سریعاً کار خود را انجام دهد(طبق تحقیقات انجام شده در خصوص مجله ماهنامه فصلنامه شما فقط ۱۰ ثانیه برای این کار وقت دارید)

می توانیم با یک عکس بزرگ جذاب نگاه خواننده را به صفحه مورد نظر خود جلب کنیم و در مرحله دوم موضوع متن که در ترتیبی منطقی قرار گرفته باشد تا بتواند توجه خواننده را حفظ نماید. بعد از عکس می‌توان انتظار داشت که خواننده برای توضیح به زیرنویس آن توجه کند، به‌وسیله عنوان، خواننده ترغیب می‌شود و عنوان، مانند فلش او را به متن مقاله هدایت می‌کند.
سرتیتر ها یا عناوین، به ‌ویژه هنگامی ‌که با فضای سفید زیادی همراه باشند می‌توانند توجه خواننده را به‌ اندازه کافی حفظ کند و در او اشتیاق ایجاد کند. سر تیترها و عنوان، همراه با عکس‌ها و تصاویر بسیار مؤثرند و هم‌چنین کار خود را هم به ‌تنهائی انجام می‌دهند.کانون تبلیغاتی افراگرافیکآدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022http://afragraphic.irinfo@afragraphic.irhttps://telegram.me/afragraphic_irhttp://instagram.com/afragraphic1390http://facebook.com/AfraGraphichttp://plus.google.com/104048725792771050756http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQhttp://twitter.com/afragraphichttp://ir.linkedin.com/in/afragraphichttp://aparat.com/afragraphichttp://Telegram.me/afragraphic_irhttp://cloob.com/name/afragraphic
Photo
Add a comment...

Post has attachment
چاپ دیجیتال|چاپ فوری|چاپ دیجیتال فوری
http://www.afragraphic.ir/Articles/214/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%7C%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%7C%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
چاپ دیجیتال|چاپ فوری|چاپ دیجیتال فوری

این مجموعه مفتخر است با استفاده از جدیدترین ورژن نرم افزارهای گرافیکی و طراحان تحصیل کرده در این رشتـه ، مدرن ترین و بروزترین طرح های گرافیکی را به مشتریان خود ارائه دهد . فعالیت در زمینه چاپ دیجیتال و چاپ افست ، چاپ لارج فرمـت و هدایای تبلیغاتی مجموعـه ما را به سمت جدیدترین و درست ترین راهکارهای تبلیغاتـــی سوق داده تا با توانایی هایمان شمــا را در مسیر تجارت و کسب وکار همراهی کنیم . شما درخواست خود را ثبت کرده به همراه شماره تماس و آدرس ، همکــاران ما در واحد طراحی با شما تماس خواهند گرفت و یا در صورت تیاز با واحد طراحی تماس بگیریدسعی ما این است ایده های شما را پرورش داده،به تصویر بکشیم، به بهترین نحو و در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهی

چاپ کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی فوری 2 ساعته
گروه افراگرافیک مفتخر است به اینکه با بکارگیری ار ماشین آلات چاپ دیجیتال و متخصصین حرفه ای در زمینه چاپ دیجیتال همواره در سعی مصمم هستیم که بهترین باشیم . در قسمت فروشگاه ثبت سفارش محصولات چاپی با کمترین زمان وبهترین کیفبت و نازلترین قیمت ها همواره خدمتگذار شما مشتریان گرامی هستیم.
چاپ دیجیتال کارت ویزیت با سایز دلخواه و امکان نمونه گیری قبل چاپ در کمترین زمان ممکن
در چاپ دیجیتال افراگرافیک صورت می پذیرد . در چاپ دیجیتال کارت ویزیت امکان چاپ کارت
ویزیت فوری از قبیل کارت ویزیت گلاسه ، کارت ویزیت کتان ، کارت ویزیت لمینت مات و براق و
کارتهای فانتزی وجود دارد . بصورت معمول کارتها بصورت فوری چاپ شده بسته به تیراز به روز
تحویل مشتریان گرامی می گردد .کانون تبلیغاتی افراگرافیکآدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022http://afragraphic.irinfo@afragraphic.irhttps://telegram.me/afragraphic_irhttp://instagram.com/afragraphic1390http://facebook.com/AfraGraphichttp://plus.google.com/104048725792771050756http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQhttp://twitter.com/afragraphichttp://ir.linkedin.com/in/afragraphichttp://aparat.com/afragraphichttp://Telegram.me/afragraphic_irhttp://cloob.com/name/afragraphic
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
چاپ کاتالوگ تبلیغاتی|چاپ بروشور تبلیغاتی|چاپ و تبلیغات
http://www.afragraphic.ir/Articles/212/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%7C%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%7C%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
چاپ کاتالوگ تبلیغاتی|چاپ بروشور تبلیغاتی|چاپ و تبلیغات

چاپ بروشور و کاتالوگ تبلیغاتی هر دو دارای تفاوت های هستند , معمولا در چاپ کاتالوگ از صفحات بیشتر ، اطلاعات دقیق تر ، توضیحات مفصل تر ، برای معرفی محصولات استفاده می شود و مانند کتابچه راهنما می باشد. بروشورهای تبلیغاتی حاوی اطلاعات جزئی تر از یک یا یک چند محصول یا خدمات در بر می گیرد , طراحی جذاب و همچنين رنگی با کيفيت و استفاده از کاغذ مرغوب از ویژگی های طراحی و چاپ بروشور و کاتالوگ حرفه ای است. کاغذ بروشور تبلیغاتی از گراماژ کمتری نسبت کاتالوگ برخوردار است. و همچنین قیمت چاپ بروشور به نسبت کاتالوگ رنگی مقرون به صرفه تر است.
افراگرافیک آماده ارائه خدمات چاپ کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی ، بروشور رنگی ، با قیمت مناسب به مشتریان گرامی می باشد.
واژ‌ه چاپ و صورت قدیمی‌تر آن «چاپ» را برگرفته از واژ‌ه مغولی چاو دانسته‌اند که به معنای «فشردن سطحی بر سطح دیگر» است. چاپ در لغت به‌معنای نقش، اثر، مُهر و نشان آمده است و در متون مختلف کلمات طبع، باسمه، و تافت به‌عنوان مترادف آن به‌کار رفته است. چاپ در اصطلاح، به عمل، فن، و صنعت تکثیر صورت و نقش‌های دوبعدی مانند حروف، ارقام، خط‌ها، تصویرها، و...
چاپ کاتالوگ و بروشور

شما با چاپ و ارائه کاتالوگ و يا بروشور مي توانيد تمام مشخصات شغل و حرفه خود را بطور کامل و گويا به همراه تصاوير با کيفيت به مشتريان خود اعلام نماييد و در صورتي که طراحي زيبا و همچنين چاپ با کيفيت و مرغوب داشته باشد ممکن است سالها نزد مشتريان شما باقي بماند و در مواقع لزوم پس از مدت ها به آن مراجعه کنند و با شما تماس بگيرند. لذا هدف و سعي مجموعه آذران شمس بر اين است تا با ارائه بهترين ها شما را در اين راه ياري کند و کاري به ياد ماندني به شما ارائه نمايد.چاپ کاتالوگ و چاپ بروشور

در چاپ یک کاتالوگ خوب و با کیفیت موارد مهم زیادی وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از:

طراحی :

در طراحی کاتالوگ مطالب می بایست بگونه ای قرار گیرند که علاوه بر رساندن هدف کاتالوگ بیننده را در مطالعه تمامی موارد آن تشویق نماید که البته در این راه چاپ و نوع چاپ نیز بی تاثیر نیست
صفحه بندی درست:

یعنی قبل از چاپ کار شما باید به گونه ای طراحی شود که پس از چاپ کاتالوگ در ترتیب کردن صفحات با مشکل مواجه نشویم.

چاپ کاتالوگ:

مهمترین قسمت پیدایش یک کاتالوگ ماندنی چاپ آن می باشد که اگر رنگهای نا مرغوب استفاده شود و رنگها را نتوان بدرستی بر روی هم قرار داد نتیجه نهایی یک کاتالوگ نا مرغوب می شود که کسی حتی میل مطالعه آن را هم پیدا نمی کند پس استفاده از رنگهای شفاف و بسیار با کیفیت و چاپ بوسیله دستگاه چهار رنگ همزمان می تواند شما را به هدف نهایی نزدیک نماید.

اگر نیاز به روکش وجود دارد استفاده از روکش با کیفیت و مرغوب تفاوتی نمی کند که سلفون باشد یا UV در هر حال نتیجه کار می بایست رضایت شما مشتری گرامی را جلب نماید.
کاتالوگ محصولی چاپی است که جهت معرفی پیشینه، محصولات، خدمات و فعالیت ی یک کارخانه،شرکت،موسسه یا هر مجموعه ای دیگری استفاده می شود. طراحی کاتالوگ باید متناسب با نوع فعالیت آن مجموعه، هویت بصری آن و نوع محصولات آن انجام شود. همچنین چاپ کاتالوگ باید از مرغوبیت برخوردار باشد تا تاثیر بیشتری بر ذهن مخاطب به جای بگذارد.
طراحی و چاپ بروشور مجموعه هایی از خدمات چاپ و تبلیغات می باشند، که در جهت تبلیغات و معرفی یک محصول، یا یک برند و یا فعالیت خاصی طراحی و چاپ می شوند، تنها وصرفاً جنبه معرفی و تبلیغاتی بیشتر دارد. (مثل طراحی و چاپ بروشورهای محصولات سال ۲۰۱۲ یک شرکت تولید کننده یخچال)

طراحی و چاپ کاتالوگ ها مجوعه ای از خدمات چاپ و تبلیغات می باشند که تنها و صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی برای مشتریان دارند، ومعمولاً هدف از چاپ و ارائه آنها شناخت بیشتر و نحوه استفاده درست و صحیح از یک محصول و یا کالا برای فروشنده یا مشتری می باشد.( مثل طراحی و چاپ کاتالوگ یکی از محصولات همان شرکت تولید کننده یخچال، که نحوه استفاده و راه اندازی و تنظیمات یکی از انواع مدل ها را آموزش می دهد.)

طراحی و چاپ بروشور و طراحی و چاپ کاتالوگ، به طور کلی در ابعاد و اندازه های مختلفی و با توجه به سلیقه و سفارش مشتری چاپ می شود. و قیمت تمام شده آنها با توجه به نوع کاغذ مصرفی و تعداد رنگ چاپ و ابعاد متفاوت می باشد. همواره سعی کنید نکات بسیار مهم در طراحی و چاپ کاتالوگ و طراحی و چاپ بروشور را برای کیفیت بیشتر رعایت کنید. یادمان باشد که طراحی و چاپ بروشور و طراحی و چاپ کاتالوگ هر دو جزء ابزارهای بسیار مهم خدمات چاپ و تبلیغات دنیا می باشند، که از طرف تولید کنندگان کالا و محصولات برای معرفی بهتر و دقیق تر در اختیار متقاضیان کالای مورد نظر قرار داده می شوند. بنابراین برای اثر بخشی بهتر و جذب بیشتر مشتریان کالا همواره تلاش کنید، از بهترین طرح ها و ایده ها و خلاقیت در طراحی و چاپ کاتالوگ و طراحی و چاپ بروشور استفاده کنید.

افراگرافیک به عنوان بزرگترین مرکز چاپ و تبلیغات ( کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت، سربرگ، فاکتور، هدایای تبلیغاتی، بنر تبلیغاتی.. و طراحی و چاپ انواع کارت عروسی…) در تهران مشغول به خدمت رسانی به همه مشتریان و مخاطبان عزیز می باشد.

کانون تبلیغاتی افراگرافیک

آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک

021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022

http://afragraphic.ir

info@afragraphic.ir

https://telegram.me/afragraphic_ir

http://instagram.com/afragraphic1390

http://facebook.com/AfraGraphic

http://plus.google.com/104048725792771050756

http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ

http://twitter.com/afragraphic

http://ir.linkedin.com/in/afragraphic

http://aparat.com/afragraphic

http://Telegram.me/afragraphic_ir

http://cloob.com/name/afragraphic
Photo
Add a comment...

Post has attachment
صفحه آرایی کتاب|صفحه بندی کتاب|صفحه آرایی روزنامه
http://www.afragraphic.ir/Articles/210/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%7C%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%7C%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
صفحه آرایی کتاب|صفحه بندی کتاب|صفحه آرایی روزنامه|صفحه بندی روزنامه

صفحه بندی کتاب

انتخاب نوع قطع کتاب خود هنری است که کتاب شما را با ارزش تر و مقبول تر برای جذب در بازار و البته خوانندگان گرامی می نماید و شاید با اثری که بر قیمت کتاب شما می گذارد می تواند در موفقیت فروش کتاب شما تاثیر بسزایی داشته باشد. شما می توانید صفحه بندی کتاب خودتان را در تمامی قطع های وزیری، پالتویی، جیبی، رحلی و ... به ما بسپارید.

سایزبندی کتاب

سلطانی
49×34

رحلی
28/5×21

وزیری
23/5×17

رقعی
21×۵/۱۴

خشتی
22×21/5

جیبی
14/5×10

پالتویی جیبی
21×10/5

ما بر حسب نیاز شما، می توانیم تا حد ممکن تعداد صفحات کتاب شما را به تعداد صفحات مورد نظر شما نزدیک نماییم. شاید بخواهید مطالب کتابتان در کمترین تعداد صفحات انجام شود تا هزینه چاپ و به تبع آن قیمت پشت جلد پایین بیاید تا خوانندگان راحت تر کتاب شما را بخرند. شاید بخواهید مطالب خود را با یک صفحه بندی زیبا و به صورت هنری در بیاورید چون می دانید خوانندگان کتاب شما به هزینه آن دقت نمی کنند و فقط به دنبال هنر و کیفیت آن هستند و ...

مطمئنا صفحه آرایی زیبا، دلنشین و هنری روزنامه در فروش آن بسیار موثر است و موفقیت بیش از پیش را تضمین می نماید.
نکات مربوط به صفحه آرایی مجله
برای صفحه بندی مجله می توان دو هدف را در نظر گرفت : « راحتی خواندن » و « انگیزه دادن به خواننده برای ادامه خواندن » هر تصمیم صفحه آرا باید برای دستیابی به یکی از این دو هدف یا هر دو آن ها باشد .

اصول مبانی بصری کمک موثری به طراح صفحه می کنند . اگر موضوع مقاله سکون و آرامش می طلبد ، بهتر است از راستاها و فرمهای افقی استفاده شود و اگر باید استحکام و صلابت و استواری القا شود ، استفاده از راستاهای عمودی مناسب است و در صفحاتی که باید تحرک و جنبش و هیجان تداعی شود ، بهتر است امتداد مایل به کار گرفته شوند .

برخی از دستورالعمل های سودمند برای صفحه آرایی مجله و کتاب به شرح زیر است :

- دو صفحه مقابل هم مجله که صفحه آرا باید مانند تابلو نقاشی همزمان در هر دو آن هاتصمیماتی را به اجرا در آورد ، از نظر بصری باید با موضوع مقاله تناسب داشته و با روحیه کلی مجله نیز هماهنگ باشند .

- از خطوطی با ضخامت های مختلف می توان برای دستیابی به تعادل صفحه و رسیدن به ترکیب بندی بهتر استفاده کرد .

- ایده آل است که در صفحه آرایی مجله روحیه بصری صفحه مناسب با موضوع آن باشد .

- فضاهای خالی در دو صفحه مقابل هم نقش مهمی دارند و در ابداع و ایجاد خلاقیت می توانند سهم بسیار مهمی داشته باشند .

- وقتی چند ستون مطلب با ارتفاع هم اندازه مجاور یکدیگر قرار می گیرند ، توازن و آرامش و استواری مطبوعی در صفحه ایجاد می شود .

- در صفحه آرایی مقالات مجله ، بهتر است تصاویر و سوتیترها مهم تر در صفحات شروع و نیمه اول مقاله ارا ئه شوندو تصاویر و سوتیترهای کم اهمیت در نیمه دوم و اواخر مقاله قرار گیرند .

- تصاویر در دو صفحه مقابل هم با یکدیگر باید هماهنگی و ضرباهنگ مناسبی داشته باشند .

- در صفحه آرایی ، ضرباهنگ ، تناسب تعادل و توازن ، انسجام و ترکیب بندی مناسب و چگونگی قرار گیری عناصر بصری در کادر مطرح است ؛ اما باید توجه کرد که جوهر صفحه آرایی برقراری نظم است و باید توجه شود که هرج و مرج و فرایندهای گنگ و پیش بینی ناپذیر در آن مطلوب نیست .

صفحه آرایی ماهنامه و فصلنامه

قبل از شروع صفحه آرایی ، ساختار کلی صفحات یعنی همان نظام بصری که گرید نامیده می شود ، باید برای شماره های مختلف مجله به صورت ثابت و مناسب با نوع مجله و مخاطبان آن طراحی شده باشد و مارک آپ با توجه به آن صورت گرفته باشد .

در طراحی ساختار بصری کتاب یا مجله یا بطور کلی هر مکتوب چاپی که صفحات آن مقابل یکدیگر بازمی شوند فاصله سطحی متن از عطف باید از سه حاشیه دیگر هر صفحه ، یعنی حاشیه بالایی و حاشیه پایینی و حاشیه طرف برش و مقابل عطف ، به مقدار محسوسی کمتر انتخاب شود . یکی از اصول بدیهی در صفحه آرایی معاصر در نظر گرفتن دو صفحه مقابل یکدیگر به صورت یک تایلو و یک بستر برای صفحه آرایی است که عناصر بعدی واقع در دو صفحه کاملا باید با هم ارتباط داشته باشند ، به همان ترتیب که در یک اثر نقاشی ، نیمه راست و چپ اثر ارتباط دارند و اثر واحدی را می سازند .

فقط در برخی مجله های تخصصی علمی می توان گرید را به جای دو صفحه مقابل هم به صورت تک صفحه ای طراحی کرد .

تصمیم گیری های نخستین شماره بسیار مهم است و پس از آنکه طراح و سر دبیر و هیئت تحریریه و مسئولان مجله در مورد مسائل فنی و منطقی تولید مجله مانند طول سطرها و فاصله آنهاو فاصله بین ستونها ، حاشیه های صفحه ، اندازه حروف عناوین اصلی و نوع قلم آنها و اندازه حروف عناوین فرعی و نوع قلم آنها و موارد مشابه به بحث و مشورت و تبادل نظر پرداختند و نمونه نشریات مشابه در دیگر کشورها را بررسی کردند ، صورت جلسه ای از تصمیمات اتخاذ شده را برای خط مشی فنی و صفحه آرایی ماهنامه در تمام شماره ها آن تنظیم می کنند و پس از آن در همه شماره ها همان اصول را رعایت می کنند .

پس از طراحی گرید مجله برای صفحه آرایی نخست محاسبه می کنیم که مطالب حروفچینی شده مقاله در گرید ، بدون در نظر گرفتن تصاویر و تیتر و سوتیترها ،چند ستون کامل مجله است و چند صفحه را کاملا پر می کند . سپس تصاویر و طرح ها و تیتر و فضای اضافی برای ورود به مقاله را باید در نظر گرفت و تعداد کل صفحات مقاله را تخمین زد .


گروه طراحی افراگرافیک با بیش از 10 سال سابقه کار مفید در زمینه تایپ ، صفحه‎بندی ، تکثیر ، چاپ ، تبلیغات ، مجله ، کتاب ، طراحی کاتالوگ و بروشور ، بیلبوردهای تبلیغاتی ، بنر ، و ... با کادری مجرب و ایده‎هایی بکر ، شما را در تحقق بخشیدن به اهدافتان حمایت و پشتیبانی می‎نماید.
گروه طراحی افراگرافیک در امور طراحی گرافیکی (ایندیزاین ، کرل ، فتوشاپ) و صفحه‎بندی حرف اول را می‎زند.
خدمات شامل:

1.صفحه بندی و صفحه آرایی (Word & In Design)
صفحه بندی کتب و مجلات در ورد و ایندیزاین با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ با ایجاد اشکال گرافیکی در هر صفحه
2.طراحی‎های گرافیکی (Corel ، In Design ، Photoshop)
طراحی جلد کتب و مجلات با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ قیمت از 50000 هزار تومان به بالا
طراحی صفحات داخلی مجلات با کرل ، ایندیزاین و فتوشاپ با بالاترین کیفیت در رنگ و چاپ قیمت (قیمت بستگی به حجم کار و به‎صورت پروژه‎ای)
طراحی بیلبورد ،طراحی پوستر ،طراحی بنر ،طراحی بروشور ، طراحی سربرگ ،طراحی سررسید ،طراحی کاتالوگ ، طراحی بالن‎های تبلیغاتی و ...
5.طراحی سایت
طراحی وب سایت با قیمتی متفاوت- طراحی سایت را ، از ساده‎ترین طرح تا پیشرفته‎ترین‎ها از ما بخواهید.
6.چاپ و چاپخانه

کانون تبلیغاتی افراگرافیک

آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک

021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022

http://afragraphic.ir

info@afragraphic.ir

https://telegram.me/afragraphic_ir

http://instagram.com/afragraphic1390

http://facebook.com/AfraGraphic

http://plus.google.com/104048725792771050756

http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQ

http://twitter.com/afragraphic

http://ir.linkedin.com/in/afragraphic

http://aparat.com/afragraphic

http://Telegram.me/afragraphic_ir

http://cloob.com/name/afragraphic
Add a comment...

Post has attachment
صفحه آرایی مجلات|صفحه آرایی مجله
http://www.afragraphic.ir/Articles/209/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%7C%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87
صفحه آرایی مجلات|صفحه آرایی مجله|صفحه بندی مجله|صفحه بندی کتاب|صفحه آرایی کتاب|صفحه بندی ماهنامه

صفحه آرایی مجله‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله‌فروشی‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود. تا آنجا که صفحه‌آرائی و طراحی مجله به هم مربوط می‌شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم‌گیری با هم متفاوتند. حداکثر استفاده از تکنیک‌های گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله‌ها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه‌آرائی مجلات به تبلیغات نزدیک ‌تر است تا به صفحه آرایی روزنامه ‌ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیک‌های بصری به‌دست آید.

چاپ مجله‌ باید به‌گونه ‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله ‌فروشی ‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود، مشخص می‌گردد و رمز کار؛ عکس‌های تمام رنگی، کاغذ مرغوب و تصویرسازی‌های پرزرق و برق هستند و این تأکید وقتی بیشتر آشکار می‌شود که مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطره ‌ای بیفتد.


اصل اول در صفحه‌آرائی مجله

یافتن عملکردهای صفحه‌بندی مجله‌ها نه دشوار و نه منحصر به‌فرد است. عملکردها به‌طور خلاصه عبارتند از:
۱) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
۲) تداوم توجه: تا خواننده بتواند و بخواهد مطالب ارائه شده را بخواند. هر طراحی و صفحه‌آرائی، آشکارا باید در هر دو زمینه موفق باشد. اگر توجه خواننده جلب نشود، شکست مطلق است، و اگر توجه فرد تداوم نیابد یا به دلیلی خواننده از خواندن اجتناب کند، موفقیت عملکرد اول فاقد ارزش خواهد بود. شاید مهمترین عناصر جلب ‌توجه؛ رنگ، عکس، تصویرسازی و عناوین باشد. ابزار جلب توجه هر چه که باشد، عامل نگه‌دارند ی چشم باید سریعاً کار خود را انجام دهد. یک خوانندهٔ بالقوه که مجله را ورق می‌زند بیشتر از ۱۰ ثانیه برای این کار وقت نمی‌گذارد. اگر توجه او، در این مدت زمان جلب نشود، از آن می‌گذرد.
سرتیتر ها یا عناوین، به ‌ویژه هنگامی ‌که با فضای سفید زیادی همراه باشند می‌توانند توجه خواننده را به‌ اندازه کافی حفظ کند و در او اشتیاق ایجاد کند. سر تیترها و عنوان، همراه با عکس‌ها و تصاویر بسیار مؤثرند و هم‌چنین کار خود را هم به ‌تنهائی انجام می‌دهند.


اصول مهم قابل ذکر دربارهٔ عناوین مجلات عبارتند از:

۱) آنها باید تا اندازه‌ای بزرگ شوند که عناصر دیگر را تحت شعاع قرار دهند.
۲) باید فضای مفید زیادی اطراف آن ها ایجاد شود تا به‌وضوح، کنتراست را در آن ها به‌وجود آورد.
۳) برای جلب توجه‌کردن، می‌توان آن ها را به ‌عنوان تصویر در نظر گرفت و می‌توانند در هر جا روی یک صفحه یا دو صفحه مقابل هم مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از عناوین مجلات کوتاه هستند و باید در اندازهٔ بزرگ باشند تا مؤثرتر شوند (شرح تصویر ...) یک عنوان، اغلب برای ایجاد کنتراست مناسب به ۳/۱، نصف یا حتی کل فضای سفید صفحه نیاز دارد. دانشجوی روزنامه‌نگاری که با ساختار روزنامه‌ها بار آمده نباید به فشرده کردن عناوین به ‌طوری ‌که حداقل فضا در روزنامه ‌ها به آن عادت کرده تن در دهد. از سوی دیگر، وی باید بتواند طرز تفکر خود را در مورد مکان عناوین در مقایسه با اولین کارهایش در صفحه‌آرائی مجله تغییر دهد. عناوین می‌توانند در هر جای صفحه قرار گیرند به‌شرطی‌که توان نمایشی کافی از لحاظ اندازه و فضای سفید را دارا باشند. انتخاب نوع طراحی و چاپ مجلات نیز به روش متفاوتی نیاز دارد. استفاده از طراحی یک ‌دست برای روزنامه‌ها ایده‌آل است اما، برای مجلات، یک‌نواخت به نظر می‌رسد. هم‌چنین، عناوین مجلات باید به‌عنوان تصاویر در نظر گرفته شوند ـ هر کدام باید برای مقاله مورد بحث خود مناسب و در بسیاری از موارد با عناوین دیگر متفاوت باشند، اگر دو مقاله شبیه هم نیستند عناوین آن ها هم نباید مشابه باشند. هم‌چنین معمول است که بیشتر از یک تایپ فیس در یک عنوان یک‌خطی، از دو صفحه روبه‌روی هم در مجله استفاده ‌شود ولی کما بیش در روزنامه‌ها چنین نیست.
حفظ کردن خواننده:عملکرد دوم، حفظ کردن خواننده و کمک به او در خواندن، با به‌کار بستن اصول تایپوگرافی خوب و صفحه‌آرائی انجام می‌شود.

برخی از نکات قابل ذکر عبارتند از:

۱) خواندن مجله با حروف سن‌سریف، بزرگ یا ایتالیک برای خواننده مشکل است.(چکیده)
۲) خواندن مجله‌ای که متن‌ها را مانند چینی‌ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریکائی که عادت دارد از چپ به راست بخواند مشکل است. (چکیده)
۳) المان اصلی صفحه‌آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یک صفحه باشد، چه دو صفحه رو‌به‌روی هم. خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می‌کند. این قانوت به‌کمک یک روش ارائه خاص می‌تواند شکسته شود وقتی عنوان اصلی، عکس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه‌آرائی است، حرکت چشم خواننده باید راهی را که می‌خواهیم دنبال کند.
۴) زیرنویس‌ها را نزدیک تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف‌کننده تصاویر باید تقریباً بخشی از تصاویر راتشکیل دهند. آن ها می‌توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی‌شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها قرار گیرند، زیرا این مکان در جهت حرکت طبیعی چشم قرار ندارد.
۵) پهنای ستون‌ها را طوری انتخاب کنید که طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد. ستون‌های بسیار کم ‌عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده می‌شود.


اصل دوم در صفحه‌آرائی مجله

قطع مجله: قطع (شکل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه‌آرائی است و تابع وسوسه‌های هنری نمی‌باشد. مجلات به‌طور قابل ملاحظه‌ای از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، از اندازه کوچک جیبی گرفته تا ابعادی همانند نشریات زرد.

قطع یک مجله نتیجه یک یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
۱) راحتی استفاده از آن
۲) هم‌خوانی محتوای مجله با قطع آن
۳) محدودیت‌های مکانیکی اندازه‌های چاپی.

اصل سوم: حواشی سفید (فریم‌ ها)

حواشی سفید (فریم ‌ها) در صفحه‌آرائی مجلات به دو دلیل نقش مهمی دارند: اولاً آن ها علامت ‌هائی برای خاتمه دادن و یا شروع کردن متون هستند. به‌طور مثال، سعی کنید حاشیه را از هر دو طرف نسخه چاپی مجله بِبُرید و بعد ببینید که تا چه اندازه مطالعه متنی که در دو طرف، فاقد حاشیه است، مشکل می‌شود. ثانیاً این حواشی با احاطه کردن اِلمان‌ها در صفحه‌ با مرزهای سفید به جذابیت و یک‌دستی تک‌صفحه‌ها و صفحات روبه‌روی هم کمک می‌کنند. بدین ترتیب آنها مانند یک قالب، اثر هنری را در بر می‌گیرند. حاشیه‌ها برای محتوای متن ضروری هستند. نیاز خطوط به داشتن ابتدا و انتها، متن را به ‌وجود حواشی در تک ‌صفحه و دو صفحه مقابل هم نیازمند می‌کند.

بدون تردید تصاویر می‌توانند به دلایل زیر حواشی را قطع کنند:
۱) ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
۲) ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
۳) و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه‌ دار به نظر‌ می‌رسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط می‌شود. اما با این وجود قانون پذیرفته‌شده عمومی در بین چهار حاشیه یک صفحه و مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی ارتباط منطقی ایجاد می‌کند. مرکز بصری به قرار دادن حواشی کمک می‌کند: مرکز بصری فضای صفحه‌آرائی اندکی بالاتر از مرکز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مرکز هندسی آن‌را می‌سازند، اما نقطه‌ای که در واقع مرکز به‌نظر می‌رسد یک بیستم بالاتر از مرکز صفحه است. متن صفحه‌ها مطابق مرکز بصری چیده شده‌اند. به‌عبارت دیگر آن ها کمی بالاتر در صفحه قرار می‌گیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به‌عنوان بزرگ‌ترین حاشیه در صفحه تعیین می‌شوند و حاشیه ی خارجی، کوچک تر از پائین و بزرگ‌تر یا هم‌اندازه ی بالائی است. حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه کوچک ‌ترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحه‌ٔ مقابلش با هم دیده می‌شود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممکن است به یک‌دستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی‌که مطالب دو صفحه به هم مربوط نباشد می‌تواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه‌روی هم طراحی می‌شوند نه برای تک‌صفحه‌ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یکپارچگی در صفحه نباید بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.

کانون تبلیغاتی افراگرافیکآدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک021-66912056 021-66562677 021-66120698 0912-2246022http://afragraphic.irinfo@afragraphic.irhttps://telegram.me/afragraphic_irhttp://instagram.com/afragraphic1390http://facebook.com/AfraGraphichttp://plus.google.com/104048725792771050756http://youtube.com/channel/UCOKVgQfCKUC0F4z2hoOOhPQhttp://twitter.com/afragraphichttp://ir.linkedin.com/in/afragraphichttp://aparat.com/afragraphichttp://Telegram.me/afragraphic_irhttp://cloob.com/name/afragraphic
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded