Profile

Cover photo
thànhnkn nkn
Worked at Hà nội
Attended CĐ QTDN
Lives in hà nội
157,553 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...

thànhnkn nkn

Shared publicly  - 
 
MỞ BÁN TÒA M1 CHUNG CƯ LIỄU GIAI VINHOMES METROPOLIS 0936385155
 ·  Translate
*TRẬN SO GĂNG LỊCH SỬ SẮP BẮT ĐẦU *VÕ SĨ LỪNG DANH LOTTE ĐỐI ĐẦU ĐỘC CÔ CẦU BẠI VINHOMES METROPOLIS *VŨ ĐÀI 4 HỒ BAO QUANH: GIẢNG VÕ – THỦ LỆ - HỒ TÂY – NGỌC KHÁNH ĐÃ SẴN SÀNG *NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG LẦN NÀY *ẮT HẲN LÀ NHỮ...
1
Add a comment...
Work
Employment
  • Hà nội
    nvkd
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
hà nội
Links
Contributor to
Story
Tagline
Thuyết kinh tế " Blankenbaker Thi Mỹ - NKN " cơn chấn động mới trong giới kinh doanh Thế Giới của Người Việt!
Education
  • CĐ QTDN
    2006
Basic Information
Gender
Male