Profile cover photo
Profile photo
Mon.monnews.org
102 followers -
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

102 followers
About
Posts

Post has attachment
ေလဿင္ကေမၜာန္ပေရင္ၐုိဟ္လလံ ကုႝ အကာဲအရာပေရင္ည႘သဿဟ္မန္

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံစကၠောန်အာ သဘၚ်သဳကၠဳကဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ) အပ္ဍဲကဵု တွဵုရး(၇)ရး ကဵု ရး(၇)ရး သီုကဵု နေပျဳဒဝ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်(၁၅)ဒၞာဲနွံရောၚ်တုဲ ဒၞာဲပဋိပက္ခ ဟွံမွဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်္သဳ ပိဒၞာဲဏံ…
Add a comment...

Post has attachment
ၿဂိဳပ္ဥဒ်ာန္ကာန္ၾကခ်ာန္ ဍဳင္ေသံ ပၲိဳန္လဝ္သြက္ဂြံေပၜာပ္ စရင္ယူေနႆကဝ္ဂွ္ ဍဳင္ဗဿာ ဒၥဳႝဒၥး

ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန် Kaeng Krachan Forest ဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံပၠောဝ်စရၚ် အာဲကၟာဲဂၠးကဝ် (UNESCO) ဂှ် ဍုၚ်ဗၟာဟွံစှေ်စိုတ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စးဂှ် ကောံဓရီုကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီတုဲ နကဵုဍုၚ်သေံ ဆက်ဂစာန်မွဲသၞာံပၠန်ညိ…
Add a comment...

Post has attachment
အာယုက္ကၜတ္ထဝ္မန္အလန္ဒုတိယ ေညာန္လုပ္ဒၥိတ္ဂိတုဏံ လိက္ေတင္ဗၥိဳပ္ စိုပ္ ရ၀၀ တှးျပင္

ပ္ဍဲအယုက်အထက် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ညောန်လုပ်ကၠုၚ် (၉) ဂိတုဏံ လိက်တေၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ လုပ်စိုပ်ကၠတ်ထဝ် ရ၀၀ တၞးပြၚ် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ်နူကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။
Add a comment...

Post has attachment
ခ်ဴခှံမူဝါဒအေျပာံ သြက္သဿတ္တြႝဳရးဍဳင္မန္ေရာင္

နူကဵုဇာနှိက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (မွန်ပြည်နယ်လူၚယ်လူမှုကွန်ရက်) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ် ဗပေၚ် သ္ပဒ္တန် မူဝါဒအပြောံသၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ပထမသတ္တဟဏံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳ (ဖိုဝ်ရာမ်) မွဲ သွက်ဂွံရုဲညးစၞးသၟတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ…
Add a comment...

Post has attachment
ေသှဟ္ကြ႘စက္ဍဳင္ေရဝ္ဂွ္ ေကၜာန္တုဲဒွ္ကီုေလဝ္ ပံက္ဟြံမာန္ဏီ

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဖါမံက်ဏံကီုလေဝ် အရှာံကွဳစက်ကီု ဗ္ဒံဖျာတံကီု ကၠောန်လဝ် ဍာ်သကေဝ်ဍိုန်လျမံၚ် ညးဆေၚ်စပ်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ဏီရောၚ် ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ်ဂှ်…
Add a comment...

Post has attachment
မူဟိုတ္ဟြံဒွ္ထၸက္စဿတ္တဲ NCA ေရာ

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတိၚ်သိၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တံ…
Add a comment...

Post has attachment
မူဟိုတ္ဟြံဒွ္ထၸက္စဿတ္တဲ NCA ေရာ

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေင်ၐိုဟ်လလံကိူန်ဍုင်ဂှ် ပႜဲစူတ်တဲၛ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သှာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကိူန်ဍုင်ဗူာ ဥူတိင်သိင် ဆဝ်မၛုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုင်အရင်တံတုဲ ပႜဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစှးအလုႝအသ႘ ဝန်ဇှော်ကိူန်ဍုင် ဥူအံင်မေန် ကႜိုက်ပ်တံ ဗက်ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ကုႝ…
Add a comment...

Post has attachment
ပႜဲဍဳင္ဗဿာဂွ္ မှိဟ္မြဲဂေကာံေဍာတ္ေဟင္ ဂြံလဝ္အေခါင္သၜးပြးေရာင္ ေမန္ေျဇယ် ဂး

မိက်ဂွံကဵုဒေါံပေါဲပၞာန် ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ကၠောန်ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒမွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတေလျတုဲ “ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ်ရ ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွး” သာ်ဝွံ မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈…
Add a comment...

Post has attachment
တင္သၢဳတ္သြာတ္ေကာံဓ႐ီုေဇှာ္ပေရင္ဂကူမန္တံဂွ္ ဓမံက္႐ုပ္ရဵ ဟြံမာန္ဏီ

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဒးမၚ်မံၚ်အခိၚ်ညိညဂှ်ရ ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမ္မတဳဖန်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဟီုရ။
Add a comment...

Post has attachment
ေကာန္ဍဳင္သဿာင္ ပႜဲ႐ုင္စက္တိဗုတ္မတ္မလီု (MCL) ၅ တၜ ဒးဒုင္ေစာဲလဝ္ဂဗုတ္ဂွ္ သၜးကႝုဒုဟ္ဗက္ဗၵဵႏူဍဳင္

ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ် ၅ တၠ ညးတာလျိုၚ်ကာန်ထရာ် ကမ္ပဏဳ MCL (ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု) ဒးဒုၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နကဵုဥပဒေလဝကဂှ် ဒုၚ်ကေတ်ဒဏ်သြန်တုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ (၂၅) အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ကဵုကတိပါၚ် ပ္ဍဲရုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded