Profile

Cover photo
Mon.monnews.org
22 followers|2,752 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေသၢာံျပံင္လွာဲအာ ေသှာတ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘ေဇတ္တ္ ဗြဲမအံင္ဇှးမာန္ဂွ္ အလႝုသ႘တံ ေထက္ကႝုဒးဖႜဳိက္ဗေပင္ကႝု တင္အာတ္မိက္ညးဍဳင္ကြာန္ ရဲဒးဒုင္ဖံက္ပကဝ္ကၜဳင္လဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္ကာလအတိက္တံေရာင္ဂွ္ အပႜဲကႝုဂိတုဂ်ဳလာင္ ၇ ဏံ ႏူကႝုဂေကာံအေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ (Human Right Foundation of Monland – HURFORM) တံ ပတိတ္လဝ္ဒုင္စ႘ေရင္ နကုႝဘာသာအဂၤလိက္ရ။ လိက္ဒုင္စ႘ေရင္ဂွ္ဝြံ “ကေလင္ဗက္ဂၜာဲရံင္ ဒှာဲဇိုင္ပေရင္ဓဝ္ဍာံ” အဓိပၸါယ္ႏြံ နကႝုဘာသာအဂၤလိက္ ၉၀ မုက္လိက္ႏြံတုဲ ကာလအတိက္ေတံ ဟုိတ္ႏူအလႝုသ႘တံ ဖံက္ပကဝ္လဝ္အေခါင္အရာမှိဟ္ ေသာဲေသာဲေျဗာဲေျဗာဲႏြံကၜဳင္လဝ္တံဂွ္ အၾကာအလႝုသ႘ကႝု ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဗီုလႝုဂြံကေလင္ဒက္ပတန္ ပေရင္ဆက္ေဆာံခုိဟ္ဟ္မာန္ပၜန္ဂွ္ေလဝ္ ပတိုန္ထၞးကႝုလဝ္ကသပ္ႏြံကီုရ။

သ္ဂောံပြံၚ်လှာဲအာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ် ဗွဲမအံၚ်ဇၞးမာန်ဂှ် အလဵုသဳတံ ထေက်ကဵုဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု တၚ်အာတ်မိက်ညးဍုၚ်ကွာန် ရဲဒးဒုၚ်ဖံက်ပကဝ်ကၠုၚ်လဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကာလအတိက်တံရောၚ်ဂှ် အပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျုလာၚ် ရ ဏံ နူကဵုဂကောံအခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်မန် (Human Right…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ပႜဲဘာသာအေရဝ္မန္ပ႙ုေဝါဟာရ "မိပ္" မြဲမဂွ္ႏြံကုႝမၛႝဳဗြဲမေလာန္။ မံင္မိပ္၊ စမိပ္၊ အာမိပ္၊ ေဝင္မိပ္၊ ေကၜာန္ မိပ္၊ ဟီုမိပ္ – မိပ္ - မိပ္ -မိပ္ ဂွ္ ကုႝအဓိပၸါယ္လၸာ္ခိုဟ္ဖအိုတ္။ မံင္မိပ္မံင္ဟာ?ယဝ္သဿာန္တဲု ဂြံသြဟ္ေဍံ "မံင္မိပ္ မံင္ရ" မၢးဂြံကုႝအဓိပၸါယ္ပေရင္ထက္ယုက္ခိုဟ္ - ကာယသိုက္သၜိင္။ မံင္မိပ္၊ စမိပ္ - ခိုဟ္မံင္ရေရာင္။ မှိဟ္ေတွ္တဲု ဇဿာပ္မှိဟ္ႏြံပဿိ္က္ခိုဟ္ဖအိုတ္ရ။ ဇဿာပ္ဂကူမှိဟ္တအ္ေလဝ္ႏြံပဿိက္သာ္ဏံကီုဖအိုတ္ရ။ နကုႝဘာသာအခိုက္ကှာသၻင္ေခတ္ကာလ ေဒသတအ္ေလဝ္ႏြံဗြဲမဂၜိဳင္ဂၜင္၊ အခိုက္ကှာစပ္ကုႝ ပေရင္သ ဘာဝမှိဟ္သဿးဟြံက အခိုက္ကှာစပ္ကုႝပေရင္သာသနာေလဝ္ဂၜိဳင္မံင္ကီု၊ မၛးႏူဂွ္အခိုက္ကှာ သၻင္ေခတ္ကာလေဒသ တအ္ေလဝ္ႏြံပၜန္၊ သၻင္မိပ္ဂၜိဳင္မၢး ဒးအိုတ္အခိင္မိပ္ဂၜိဳင္၊ ဒးအိုတ္ၾသန္ထဝ္ဂၜိဳင္ ကာယမှိဟ္ေလဝ္မၵးထပိုတ္ထပံင္ ဂၜိဳင္ရ။ သၻင္ဟီုမၢး ပေရင္မိပ္ဂွ္ေအာန္ကုႝဂၜိဳင္ ဒးပါလုပ္လဿိဳန္ေရာင္။ ပႜဲေခတ္ကာလ ပစၥဳပၸန္ဏံမၢး ဇဿာပ္ဂကူဇဿာပ္ဍဳင္ ၿပိဳင္ပကာန္ဒဿံင္ေရင္သၠအ္ လၸာ္ေဇှာ္ေမာဝ္တဵတက္ ဖအိုတ္ေရာင္။ ပႜဲကုႝေလာကလိုက္ၿပိဳင္ပကာန္ဏံဂွ္ အခိင္မဂး ႏြံငၛဳဟ္မးဗြဲမေလာန္။ "ၾသန္ဂွ္ကေလာန္ - ကေလာန္ဂွ္ၾသန္"၊ "အခိင္ႏြံငၛဳဟ္"ဂလာန္ၐါသာ္မဟီုကၜဳင္လဝ္တအ္ ဏံဂွ္ ပႜဲေသဿာန္ပါင္ေကာန္ဂကူေသံ(Thai)တအ္ဟီုဂးစမံင္ ပ႙ုဂြံမိင္ေလာန္ကၜဳင္ ပန္ေစွ္သှာံျပင္ေတံရ။ ဂလာန္တအ္ ဏံဂွ္ကုႝ အဓိပၸါယ္ ကုႝသတိကုမှိဟ္တအ္သြက္ဂြံစြံငၛဳဟ္မးကုႝ "အခိင္ကေလာန္" “ၾသန္သၜဳဲ" တအ္ေရာင္။

နာဲလျးထဝ်(အဝ်သတေလျာ) – ပ္ဍဲဘာသာအရေဝ်မန်ပိုဲဝေါဟာရ “မိပ်” မွဲမဂှ်နွံကဵုမ္ၚဵုဗွဲမလောန်။ မံၚ်မိပ်၊ စမိပ်၊ အာမိပ်၊ ဝေၚ်မိပ်၊ ကၠောန် မိပ်၊ ဟီုမိပ် – မိပ် – မိပ် -မိပ် ဂှ် ကဵုအဓိပ္ပါယ်လ္ပာ်ခိုဟ်ဖအိုတ်။ မံၚ်မိပ်မံၚ်ဟာ?ယဝ်သၟာန်တုဲ ဂွံသွဟ်ဍေံ “မံၚ်မိပ် မံၚ်ရ”…
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ပႜဲဂိတုဂ်ဳလာင္ ၁ ဂွ္ ကေပါတ္က်ဳိင္က်ဝ္ ဓါတ္ဂ်ိပါမံင္တံ သြံဒဿံင္အၾကာေဆင္ဖ်ာကုႝေဆင္သတုိဝ္ မှံဳလၲဴဍဳင္ျဗဝတ႘ဂွ္ ညးတာလ်ဳိင္အလုႝအသ႘တံ ဗက္ဂၜဳိက္ဂၜါဲစဿ႘စဿတ္တုဲ သီေထာံဏာဗြဲမဂၜဳိင္ ဂြံတီေကတ္ရ။ ကေပါတ္ဟဗိုဟ္မုက္မှိဟ္ျဗဵ ေကၜာန္ပတိတ္နင္လဝ္ႏူဍဳင္ေသံ ၉ သာ္တံဂွ္ အတိုင္ပေရင္စမ္ၐတ္ FDA ႏူကႝု ဌာနကႜဳိက္ပ္ပေရင္ေကာပ္ကာဲဂဥဳဲေကုာံ စှစသုင္၊ ဌာနပေရင္ထတ္ယုက္အလုႝအသ႘ဍဳင္ဗဿာတံမၢး ကေပါတ္တံဏံဂွ္ ဟြံဂြံပတိုန္လဝ္စဿတ္သမၲီကုီ ဓါတ္ဓါတုတာဒှာလဝ္ပါလုပ္မံင္တုဲ ဟုိတ္ႏူကၲဳႝဒွ္အႏၲရာယ္မာန္ဂွ္ရ ဒးဂၜဳိက္ဂၜါဲဗက္သီအာေရာင္ဂွ္ ညးတာလ်ဳိင္အစာဂဥဳဲတိရိစၧာန္ ပြဳိင္ဍဳင္ျဗဝတ႘ ဒံက္တာမာံေဝန္အံင္ ဟီုရ။ ဒံက္တာမာံေဝန္အံင္ဂွ္ “ကေပါတ္ဟဗိုဟ္မုက္တံဏံဂွ္ ဗီုလႝုကၲဳႝဒွ္အႏၲရာဲကႝု မှိဟ္တံမာန္ဂွ္ေတွ္ လဵေသာင္ထၞးကႝု တၜေဆင္ဖ်ာသြံမံင္တံဂွ္ရ၊ ဂတႏူဏံ သြက္ဟြံဂြံဆက္သြံအာဂွ္ေလဝ္ ကႝုဒုင္ဂတိပါင္ ထပက္စဿတ္တဲကုီရ၊ ပေရင္ရပ္စပ္ထိင္ဒဝ္ကုႝဒုဟ္ ဟြံမြဲဏီပုဟ္” သာ္ဝြံ ညးဟီုရ။ အတိုင္သုင္ေစာဲလဝ္ ကေပါတ္က်ဳိင္က်ဝ္ ဓါတ္တာဒှာပါမံင္တံဂွ္မၢး ယဲဘဲ မပၲံ ယဲေကန္သာစှာံေကုာံ ယဲေခှာ္တံ ကၲဳႝဒွ္မာန္ဂွ္ ဂြံတီေကတ္ရ။

မာံသုတ – ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာၚ် ၁ ဂှ် ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်ဂျိပါမံၚ်တံ သွံဒၟံၚ်အကြာဆေၚ်ဖျာကဵုဆေၚ်သတိုဝ် မၞုံလ္တူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဗက်ဂၠိုက်ဂၠါဲစၟဳစၟတ်တုဲ သီထောံဏာဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
မာံလုၚ် – ဒပ်ပၞာန်သီထောံအဝဵုဍုၚ်သေံတုဲ ဆက်ရပ်ကၠုၚ်မံၚ် သၟာကမၠောန်ဟွံလုပ်သၞောဝ်တံဂှ် ကာလဒေံါလဝ်မွဲချိန်ခဏဏံ သွက်သၟာကမၠောန်တံ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်မံၚ်စံၚ်တန်တဴတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာကမၠောန်ဗွဲလုပ်သၞောဝ်မာန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၂၉ လောန်ကၠုၚ်တေံ သၟိၚ်သေံတံ…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ၾသန္ဘ႑ာ ပေရင္ေဖါအ္ေျဗဝ္ တြဳႝရးဍဳင္မန္ သြက္သှာံ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ဏံကုီ သြာင္ပေရင္ထတ္ယုက္ ႏူ႒ာနဝန္ေဇှာ္ကဿိန္ဍဳင္ေဖ်ံကုႝဂွ္ကုီ ပံင္သုီၐါသြာင္တုဲ အပႜဲပြိဳင္ဍဳင္ျဇပ္ဗုဂွ္ ကုိဋ္ (၄,၈၅၁,၄၃၂,၀၀၀) ဒေကဝ္ သြက္ဒးဓမံက္႐ုပ္ရဵပေရင္ကေမၜာန္ေဖါအ္ေျဗဝ္ႏြံမံင္ေရာင္ ညးစှးကၜတ္ထဝ္တြဳႝရးဍဳင္မန္ နာဲတၜ ဆာန္ ဟုီေသာင္ကလး ေပဲါဆုႝဂဗကၜတ္ထဝ္ June 20 ဂွ္ရ။ ပႜဲကုႝဘ႑ာတြဳႝရးဍဳင္မန္ဝြံ ပႜဲပြိဳင္ဍဳင္ျဇပ္ဗုဂွ္ သြာင္ေဖါအ္ေျဗဝ္ေဒသ ကုႝ ဖေအာန္ေဖ်ံညးဒုိက္ဝါတ္ (ေဒ သဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆင္းရဲႏြံပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး) ဂွ္ (၁၀၀၀) ကုိဋ္၊ သြာင္ၾသန္ဂအုံကၜတ္ထဝ္ဂွ္ (၁၀၀၀) ကုိဋ္၊ ႏူကုႝ ႒ာနဝန္ေဇှာ္ ေဒသပယ်ဳႝ ကုႝ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ (နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူ မ်ဳိးမ်ား တုိးတက္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန) ဂွ္ (၁၈၂၃) ကုိဋ္ ကုႝ (၄) လက္၊ သြာင္ႏူ႒ာနကႜိဳက္ပ္ ကြာန္အရာပ္ (ေက်းလက္ဦးစီး႒ာန) ဂွ္ (၇၃၅၃၀၉၂၀၀၀) ကိုဋ္၊ သြာင္႒ာနပေရင္ ပညာဂွ္ (၂၇၅၄၀၀၀၀၀) ကုိဋ္၊ သြက္ ၾသန္ဘ႑ာ(၅)သြာင္ဂွ္ အပံင္ဒွ္အာ (၁,၃၉၁,၃၀၀, ၀၀၀)မြဲလက္ ပိလၛီ ဒၥိတ္ကၜံ စွ္ပန္ ကုိဋ္ ကုႝ ပိလက္ ၐါလၛီ) ဒေကဝ္ရ။

နာဲမာန် – သြန်ဘဏ္ဍာ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်သၞာံ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဏံကီု သွာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် နူဋ္ဌာနဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်ဖျေံကဵုဂှ်ကီု ပံၚ်သီုၜါသွာၚ်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကိုဋ် (၄,၈၅၁,၄၃၂,၀၀၀) ဒကေဝ် သွက်ဒးဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်ဖေါအ်ဗြေဝ်နွံမံၚ်ရောၚ်…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ဍဳင္သုဝဏၰဘုံဂွ္ ေသံေလဝ္ဟုီမံင္ ႏြံပႜဲဍဳင္ေသံ၊ ပ႙ုေလဝ္ဟုီမံင္ ႏြံပႜဲဍဳင္ပ႙ုတုဲ ဆၐုိတ္ဆုႝကေပါတ္ေႀတံ၊ ကဿာင္ဍဳင္ေႀတံ၊ ဗုီ႐ုပ္ က်ာ္ေခၚေၾတံတံဂွ္ ဒှဲါဏံဒ္ွဍဳင္သုဝဏၰဘူမိ ဍဳင္မန္ေႀတံေရာင္ သာ္ဏံဟီုဟြံေထက္ဏီ သၠဳိပ္ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးမန္ ဥဴအုင္ေမ်အ္ ဟုီပၲိတ္ ဒှာဲတၛဲပံက္အခန္ကှာ ထၞးကေပါတ္ေႀတံမခဲါဂြံလဝ္ ႏူကုႝကြာန္ဝင္က (ဝင္းကတူးေဖာ္မွဳ) ပႜဲဂိတုေဂ်ာန္ (၁၈) သှာံ (၂၀၁၄) ေကၜာန္သၸလဝ္ ပႜဲကုႝတိုက္ထၞးပ်းေယန္သှာင္မန္၊ လၲဴဍဳင္မတ္မလုီရ။ ပႜဲအခန္ကှာဂွ္ ဒု-ဝန္ေဇှာ္႒ာနဝန္ေဇှာ္ေယန္သှာင္ကဿိန္ဍဳင္ ဥဴတာန္ယွဳ႙၊ သၠဳိပ္ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးမန္ ဥဴအုင္ေမ်အ္၊ ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရး ဒံက္တာမာံနဲသုိဝ္၊ ညးစှးႏူဂေကာံသုေတသနဝင္ ကဿိန္ဍဳင္ဗဿာ ေကုာံ ညးစိုတ္လုပ္စလဿိဟ္ (၉၀) တၜျပင္တံ တိုန္စိုပ္လဝ္ ဂြံဆုႝရ။ “ေသံတံဂွ္ သၸဟိုတ္ကုႝ ဍဳင္သုဝဏၰဘုံႏြံပႜဲဍဳင္ေသံဂွ္ရ ေသှဟ္ကၞင္က်ာေလဝ္ ေဍံကုႝလဝ္ယဿဳ သုဝဏၰဘုံ၊ တုဲပၜန္ ပႜဲကုႝဍဳင္ဗ႘ေယတ္နာမ္၊ လဵ၊ ခေမန္ေတံေလဝ္ ညးတံဟုီ ဍဳင္သုဝဏၰဘုံဂွ္ ႏြံပႜဲဍဳင္ညးတံကုီေဏာင္၊ ပ႙ုေလဝ္ဟုီ ႏြံပႜဲဍဳင္ပု႙ကုီေဏာင္ေတွ္ အၥာသုေတသနဝင္တအ္ ထၞးသက္သ႘ခိုင္င္ကၜဳိက္က္တုဲမွ သၸဒၲန္နဒဒွ္ဍဳင္သုဝဏၰဘုံဂွ္ ႏြံပႜဲဍဳင္ပ႙ုေထက္ေရာင္” သာ္ဏံ သၠဳိပ္ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးမန္ ဥဴအုင္ေမ်အ္ ဟုီဏာရ။ လဿဳဟ္ခဲါဂြံကေပါတ္ေႀတံတံတုဲ ဒှဲါဏံဍဳင္သုဝဏၰဘုံ ဟုီဟြံဂြံဏီ၊ မုဟိုတ္ေကာ္စဍဳင္သုဝဏၰဘုံ၊ ဂကူလုႝေကင္ေဖ်ံ လဝ္သၨိဳင္၊ကေပါတ္ခဲါဂြံလဝ္လဿဳဟ္ဂွ္ ကေပါတ္ဧကရာဇ္တံဍာံမံင္ရဟာ၊ ဗုီျပင္တုပ္ကုႝကေပါတ္ဏံဂွ္ ႏြံဆဍဳင္ဏံ သဿးဟြံေသင္တုဲ ကေပါတ္ဏံ ကေပါတ္ညးလုႝ၊ ဂကူလုႝေရာဂွ္ ဟြံမိက္ကုႝဟုီဏီတုဲ ကေပါတ္ဏံဂွ္ ႏြံကၜဳင္မုစိ သှာံ၊ ႏူကုႝဗြဝ္ကၜံလုႝဂွ္ရ ဒးဟုီပၲိတ္ေထက္ေရာင္ဂွ္ သၠဳိပ္ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးမန္ဂွ္ ဆက္ဟုီရ။

မန်ထဝ် – ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံဂှ် သေံလေဝ်ဟီုမံၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ ပိုဲလေဝ်ဟီုမံၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတုဲ ဆၜိုတ်ဆဵုကပေါတ်တြေံ၊ ကၟာၚ်ဍုၚ်တြေံ၊ ဗီုရုပ် ကျာ်ခေါ်တြေံတံဂှ် ဒၞဲါဏံဒှ်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ ဍုၚ်မန်တြေံရောၚ် သာ်ဏံဟီုဟွံထေက်ဏီ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူအုၚ်မျေအ်…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...
Have them in circles
22 people

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေလာန္ကၜဳင္ဂိတုုဂ်ဴလာင္ ၄၊ ၅ ေတံဂွ္ ဂေကာံမန္အလုံဍဳင္အေမရိကာန္ေကၜာန္ဗဒွ္ သဘင္သ႘ကၜ႘ေဇှာ္မရႏုက္ကႝု ၂ဝ ဝါရ။ ေကာံဓရုီေဇှာ္ဂေကာံဂွ္ ေကၜာန္ဒဿံင္မြဲသှာံမြဲဒှာဲမဒွ္ရ။ သှာံဏအ္ဂွ္ ဂေကာံမန္ ခဝ္ရဝ္လဝ္ဒဝ္ (Mon Community of Colorado) ဒုင္သဇုိင္တုဲ ေကၜာန္ဗဒွ္ပႜဲဍဳင္ ဒိန္ဗာ(Denver) ရ။ သှာံဏအ္ ေကၜာန္ကၜဳင္ေကာံဓရုီေဇှာ္ ေပင္ကၜဳင္ ၂ဝ ဝါ သဿးဟြံေသင္ ဒက္ပတန္ကၜဳင္ဂေကာံေလဝ္ ေပင္ကၜဳင္ ၂ဝ သှာံကုီရ။ သြက္ဂြံသၸစဿတ္သမၲီ ဒက္ပတန္လဝ္ဂေကာံေပင္ ၂ဝ သှာံတုဲ အဲခ်ဴလဵထၞးကႝု ဝင္ဂေကာံဗြဲခေမှာန္ညိရ။ စဒက္ပတန္ဂေကာံ ဂေကာံမန္အလုံဍဳင္အေမရိကာန္ဂွ္ ဒက္ပၲန္လဝ္ႏူသှာံ ၁၉၉၃ ပႜဲဂိတုအံက္ဗာ ပႜဲဍဳင္ Lafeyatte ပႜဲတြႝဳရးေအင္ဒ႘ယ်ာဏာ (Indiana) ရ။ နာဲသိုက္အံင္ မဒွ္ဥကၠ႒ဂေကာံကၜာအိုတ္ အာကႜိဳပ္တုဲ ဒက္ပတန္လဝ္ရ။ ညးမပါလုပ္ပႜဲမဒက္ပတန္ဂမၜိဳင္ဂွ္ မပၲံကႝု နာဲသုိက္အံင္၊ နာဲပညာမန္၊ နာဲအံင္မန္ (နာဲေထာန္ယ်႘ဳ)၊ နာဲ ဇနဲမာန္၊ နာဲမဟာမန္ (နာဲပငၛ)၊နာဲဇှဴဇန္၊ နာဲဆာန္လြ႘၊ နာဲသုခ၊ နာဲေမ်တ္သႝု (နာဲဗညာသူရိယ)၊ တအ္ပါလုပ္အိုတ္ရ။ အခိင္ဂွ္ ဂကူမန္စိုပ္ ကၜဳင္ဍဳင္အေမရိကာန္ဟြံဂၜိဳင္ဏီရ။ ဟိုတ္ႏူစိုတ္ဓာတ္ဆာန္ ဂကူထတ္တုဲ မှိဟ္ၐိုတ္ႏြံကႝုႏြံ ဂွ္ ပံင္ေကာံညးသကအ္တုဲ စဒက္ပတန္ကၜဳင္လဝ္ဂေကာံဝြံရ။ ယဿဳဂေကာံဗုီမန္ဂွ္ကႝုလဝ္ “ေဗာ္မန္ေကာန္ဍဳင္အေရင္” တုဲ ဗုီအင္ဂလိက္ဂွ္ “Indigenous Mon Council of Burma (IMCB) မဒွ္ရ။ ဂေကာံဝြံဟုိတ္ႏူရန္တဿံလဝ္သြက္ဂကူမန္တန္တဵဒဿံင္ ပႜဲဍဳင္သအာင္ဖအိုတ္တုဲ မန္မှဳံဒဿံင္ဍဳင္တှဟ္ဟ္ေလဝ္ပါလုပ္ပႜဲဂေကာံဝြံကုီရ၊ နာဲခိုင္ဝင္ (က်ာ္ေဇှာ္ကြာန္လွာေၾတံ၊ ဍဳင္ခါဏါဒါ) နာဲမံင္မံင္တံင္ (ဍဳင္အဝ္သေၾတလ်) တၜဂုဏ္အၥာဝိဇ်ာန္ဘာဝါတ္ေျပာ္ (ဍဳင္ေသံ) တအ္ ပါလုပ္နဒဒွ္ နာယကရ။ ေသှာဝ္ဂေကာံ ဗုီမန္ဂွ္ နာဲခိုင္ဝင္ ခ်ဳဓဇက္လဝ္အေျပာံတုဲ နာဲမံင္င္တံင္ကၜာဲလဝ္နကႝု ဘာသာအင္ဂလိက္ရ။

လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဂျူလာၚ် ၄၊ ၅ တေံဂှ် ဂကောံမန်အလုံဍုၚ်အမေရိကာန်ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်မရနုက်ကဵု ၂ဝ ဝါရ။ ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်မွဲသၞာံမွဲဒၞာဲမဒှ်ရ။ သၞာံဏအ်ဂှ် ဂကောံမန် ခဝ်ရဝ်လဝ်ဒဝ် (Mon Community of Colorado) ဒုၚ်သဇိုၚ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲဍုၚ်…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေကာန္ငၛာ္တံ ကၲဳႝဒွ္ယဲမနက္ဂၜဳိင္တုိန္တုဲ အပႜဲဂိတုဏံဂွ္ အပႜဲ႐ုင္ဂဥဳဲေဇှာ္ကီု သီုကႝုဌာန္လြ႘ယဲဂမၜဳိင္ လၲဴဍဳင္မတ္မလီုဂွ္ မှိဟ္ယဲေကာန္ငၛာ္တံ ေပင္ကှာတ္ဒဿံင္ဂြံတီေကတ္ရ။ ယဲမနက္ဏံဂွ္ စႏူေကာန္ငၛာ္ေဍာတ္တ္ ဒႝုကႝုအာယုက္သဿဝ္ (၁၀) သှာံတံ ကၲဳႝဒွ္မံင္တဲု အပႜဲဗဒမ္ဂဥဳဲေကုာံ ႐ုင္ဂဥဳဲဂမၜဳိင္တံဂွ္ မှိဟ္အာလြ႘မံင္ယဲတံ ဂၜဳိင္မံင္ေရာင္ သာ္ဝြံ ညးပံက္လဝ္ ဗၵမ္ဂဥဳဲလၲဴဍဳင္မတ္မလီု ဒံက္တာ ေစာန္တဿးဂးရ။ “အပႜဲသှာံဏံဂွ္ မှိဟ္ဒွ္ယဲမနက္ဂၜဳိင္ႏူကႝုသှာံအာတဲုကၜဳင္ေတံရ၊ မုဒွ္ေရာဟီုေတွ္ မဲြမြဲတၛဲ မှိဟ္ယဲၐိုတ္ ၅၀ တၜ ကၜဳင္ထၞးမံင္ယဲ အပႜဲဌာန္လြ႘ယဲအဲဏံရ၊ အပႜဲကႝု႐ုင္ဂဥဳဲေဇှာ္ဂွ္ေလဝ္ ေကာန္ငၛာ္တံလြ႘မံင္ယဲႏြံဗြဲမဂၜဳိင္၊ ခ်ဳိတ္အာဂွ္ေတွ္ ဟြံမိင္ဏီပုဟ္” သာ္ဝြံ ညးဟီုရ။ ေကာန္ငၛာ္တံ ယဝ္ရဇကုဂမၲဵကီု၊ ဇကုဂမၲဵဂၜဳိင္တဲု တိုန္အာကီု၊ ဂအွ္၊ ဂှဵအာ သာ္လမၥံက္က္၊ ဆီမုဟ္စ႐ုိဟ္ သာ္ဏံ လက္က်ွန္ယဲ ကၲဳႝဒွ္ကၜဳင္မၢး ဗြဲမျပဟ္ ဒးပလံင္ဏာ႐ုင္ဂဥဳဲေရာင္ ညးဟီုရ။ ပြဳိင္ဍဳင္ျဇပ္ဗုကႝု ပြဳိင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္တံဂွ္ ပေရင္ေကၜာံစှာံ ယဲမနက္ ၐုိန္ရေအာန္မံင္ဏီဟုီကီုေလဝ္ လၲဴဍဳင္မတ္မလီုဂွ္ မှိဟ္ယဲဂၜဳိင္မံင္ဖိုဟ္ရသာ္ဝြံ ညးဆက္ဟီုရ။

မိဂျူရဳဆာဲ - ကောန်ၚာ်တံ က္တဵုဒှ်ယဲမနက်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ အပ္ဍဲဂိတုဏံဂှ် အပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ကီု သီုကဵုဌာန်လွဳယဲဂမၠိုၚ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်ယဲကောန်ၚာ်တံ ပေၚ်ကၞာတ်ဒၟံၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
က္ဂြံသုိင္ခှံ သၛိကၜတ္ထဝ္တြဳႝရးဍဳင္မန္ ပႜဲဍဳင္မတ္မလုီဂွ္ ရန္လဝ္ကရပ္ဥဒ်ာန္တာန္ေလာန္ ဒှာဲသုသာန္ၾကဳက္ေၾတံရ သာ္ဝြံညးစှးကၜတ္ထဝ္တြဳႝရး ဒံက္တာအံင္နာင္ဥဴ ဟီုလဵကႝု ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ (IMNA) ရ။ ဒံက္တာအံင္နာင္ဥဴဂွ္ “ဂိတုဂ်ဴလာင္ သတၲဟပထမေတွ္ ေဖ်ံပှက္ေသဝ္ေဏာင္၊ အပႜဲပြဳိင္ ၂ သှာံ သြက္ဂြံသိုင္တဲုဒွ္အာဂွ္ ဂြံလဝ္တုပ္စိုတ္ကႝု ကါမၸဏ႘တုဲရ” သာ္ဝြံ ညးဟီုရ။ တုပ္လဝ္စုိတ္ ကုႝကါမၸဏ႘ TRINE TOP သြက္ဂြံသိုင္ခှံအာ တိုက္ပိထပ္ ဇမၜိင္ ၂၀၀ ေပ၊ အနာမ္ ၈၀ ေပ အပႜဲကႝုဗြဳိင္တိ ၂ ဒႆမ ၈၀ ဧကဂွ္ ရန္လဝ္ငၛဳဟ္မးၐိုတ္ ၁ လက္ကိုဋ္ ဒေကဝ္ကီုေလဝ္ ဟိုတ္ႏူၾသန္ ၾသန္ေလဿင္သှာံ Budget ဟြံ႐ုမ္ဂပ္တဲု ျပဟ္ဟ္ဏံ စပၲံသိုင္ခှံအာ ေဢာံခန္ကၜတ္ထဝ္ဇမၜိင္ ၁၀၀ ေပ အနာမ္ ၈၀ ေပမြဲမကၜာ သာ္ဝြံ ညးဆက္ဟီုရ။

အေမဳအံၚ် -သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ သ္ၚိကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ရန်လဝ်ကရပ်ဥဒျာန်တာန်လောန် ဒၞာဲသုသာန်ကြုက်တြေံရ သာ်ဝွံညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် (IMNA) ရ။
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ရန္တဿအ္ကုႝ ဂြံထံက္ပင္ကုႝ ၾသန္ဂအုံ ပေရင္ပညာေကာန္ဂကူမန္ ပႜဲကုႝတိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ေတံတုဲ က်ာ္ေဇှာ္မန္ ၐါဇကု 'က်ာ္ေဇှာ္အာစာတၜ ဘဒၵႏၲေကတုမာလာ' (ဘာကံပလိုင္) ကုႝ 'က်ာ္ေဇှာ္အၥာတၜ ဘဒၵႏၲသ႘လဝႏၲ' (ဘာဟံသာထဝ္) ကၜဳင္တြံဓရ္ သြက္ဂၜာဲၾသန္ဂအုံ ပေရင္ပညာေကာန္ဂကူမန္ ပႜဲကုႝဍဳင္မေလဝ္ယွာတုဲဒွ္တုဲ လဿဳဟ္ ကၜဳင္စိုပ္ ဍဳင္ေသံ သြက္ဂြံတြံဓ႐္ပၜန္ေရာင္ ဂြံတီေကတ္ရ။ က်ာ္ေဇှာ္ၐါဇကု စိုပ္အာဍဳင္မေလဝ္ယွာ ႏူစဿတ္တၛဲ (၁၂) ဂိတုေဂ်ာန္ဝြံတုဲ ေဂတ္ေဂင္ ပႜဲကုႝဍဳင္မေလဝ္ယွာ အာတြံဓ႐္ ပႜဲကုႝဘာမန္ (၄) ဘာ ဒှာဲသဿာကေမၜာန္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ တန္တဵ မံင္စံင္တုဲ 'ဂေကာံပံင္ေကာံမန္မေလဝ္ယွာ' ကုႝ 'တၜဂုဏ္ထာဝရ' တအ္ သၸလဝ္သၠိဳပ္သၠ ဗိုင္ေရင္တၜဳင္ကုႝရ။

သၞံၚ်တိုၚ် – ရန်တၟအ်ကဵု ဂွံထံက်ပၚ်ကဵု သြန်ဂအုံ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တေံတုဲ ကျာ်ဇၞော်မန် ၜါဇကု ‘ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဘဒ္ဒန္တကေတုမာလာ’ (ဘာကံပလိုၚ်) ကဵု ‘ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဘဒ္ဒန္တသဳလဝန္တ’ (ဘာဟံသာထဝ်) ကၠုၚ်တွံဓရ် သွက်ဂၠာဲသြန်ဂအုံ…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေတာမ္ဍာ္ထဿာဲ “ဗြဳိင္ဠာ Boiler” နကုႝတဿံခ်း Coal ၊ ဍာ္ကှံတုိန္မၢး သဿဳဟ္ဍာ္ဂမၲဵဂွ္ ဗေဂတ္စက္ “တာဗုိင္ Turbine” ၊ စက္ေဂတ္တုိန္ ေတာဲလဝ္ကုႝ “ဒုိင္နမုိ Dynamo Generator” ဂွ္ ဓါတ္ပဿတ္လလ႘တိတ္ကၜဳင္။ သၨဳိင္ေဍံဂွ္ နကုႝသဿဳဟ္ဍာ္ဂမၲဵ ဗေဂတ္စက္တုဲ ပတိတ္ဓါတ္ပဿတ္ဂးရ။ ဟုီလဵကုႝဗုီဂြံကၜဳိဟ္ေလာဲေလာဲမၢး စံင္တဿံခ်းလ်ဳိင္ ၁ ပံင္ 1 Pound မၢး ဂြံဓါတ္ပဿတ္လလ႘ ၁ က႘လုႝဝါတ္ 1 KW ပြဳိင္ ၁ နာဍ႘၊ မြဲနဲပၜန္မၢး ျဇဟတ္ပဿတ္ဓါတ္လလ႘ ၁ က႘လုႝဝါတ္(1 KW) ေသၢာံဂြံတိတ္ပြဳိင္ ၁ နာဍ႘မာန္ဂွ္ ဒးစံင္တဿံခ်းလ်ဳိင္ ၁ ပံင္ရ။ သြက္ဓါတ္ပဿတ္လလ႘ဂြံတိတ္ - ၁ မဂၢါဝါတ္(1MW) ပြဳိင္ ၁ နာဍ႘မာန္ဂွ္ ဒးစံင္ဒဿံင္တဿံခ်း ၁၀၀၀ ပံင္ေရာင္။ ႐ုင္စက္ဓါတ္ပဿတ္လလ႘ ၅၀၀ မဂၢါဝါတ္ဂြံတိတ္ပြဳိင္ ၁ နာဍ႘မာန္ဂွ္ ဒးစံင္တဿံခ်း ၂၅၀ တာန္ေရာင္ဂွ္ တၜပညာစပ္ကုႝပေရင္ပတိတ္ဓါတ္ပဿတ္လလ႘တံ ေသာင္ကလးခ်ဴထၞးလဝ္ႏြံ ဂြံလၛတ္လဝ္ရ။ ရံင္အာလပၚခုိဟ္မၢး နကုႝစရိတ္ေအာန္န္ဂွ္ ပတိတ္ဂြံဓါတ္ပဿတ္လလ႘ဗြဲမဂၜဳိင္၊ ဆဂး ဖုႝလပၚပေရအ္ဂွ္ေလဝ္ ေတာဲဗက္ကၜဳင္မြဲကေရာံကုီ၊ ဟုိတ္ႏူစံင္ဒဿံင္တဿံခ်းဗုီဗုီဏံဂွ္ သဿဳဟ္ယက္ဗြဲမဂၜဳိင္ သြဝ္ျပးဇးမံင္လတူက်ာလဿဳိန္န္အခိင္တုဲ ဓါတ္ဂ်ိကုႝ အိတ္ေသတ္ Acid ဂမၜဳိင္ေပင္ျပးအာဇဿာပ္ပ္ဒှာဲဂွ္ ဟုီသေရာပ္မၢး မှိဟ္တံကုီ သတ္ႏြံကုႝလမ်ဳီတံကုီ ဒးဘဲဒဏ္နာနာသာ္ ဗြ႘ဗြဳိင္သဘာဝဗြဲမဂၜဳိင္လုီလာ္ ဍာ္ေလဝ္ကၜိခန္ပပ္ပ႘ ပေရင္တုႝလြ႘အုိႆုီေဟာံေျဗာံသဿးဟြံက မှိဟ္တန္တဵဒဿံင္ေဒသတံဏံပၜန္ေလဝ္ ယဲဘဲကပ္ေတဿင္ ကတုႝဒွ္ေဏာင္ဟုီဂွ္ ဟုိတ္ႏူဆုႝဂဗကၜဳင္ ဒှာဲေကၜာန္လဝ္႐ုင္စက္တဿံခ်းပတိတ္ဓါတ္လလ႘တုဲတုဲကၜဳင္ေတံတုဲ အခါလဿဳဟ္ ညးဂမၜဳိင္ဟြံမိက္ထံက္ဂလာန္ ႐ုင္စက္ဗုီဗုီတံဏံအုိတ္ရ။

ဗညာအံၚ် – တောမ်ဍာ်ထၟာဲ “ဗွိုၚ်ဠာ Boiler” နကဵုတၟံချး Coal ၊ ဍာ်ကၞံတိုန်မ္ဂး သၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴဂှ် ဗဂေတ်စက် “တာဗိုၚ် Turbine” ၊ စက်ဂေတ်တိုန် တောဲလဝ်ကဵု “ဒိုၚ်နမို Dynamo Generator” ဂှ် ဓါတ်ပၟတ်လလဳတိတ်ကၠုၚ်။ သ္ဇိုၚ်ဍေံဂှ် နကဵုသၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴ ဗဂေတ်စက်တုဲ…
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ခတ္တာနန် – စပ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန် ကုမ္ပဏဳ Toyo Thai တံ သိုၚ်ရုၚ်စက်တၟအ်ချး ကရပ်ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဒစဵုဒစးအာပပေၚ်ၚ်
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဌာန္ပ႐ိုင္ဗၜးၐးမန္ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ပရိုၚ်မန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ ရေဝ်၊ ဍုၚ်၊ ကွာန်၊ ၚ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ကောန်မန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အလဵုအသဳ၊ တၛဲေကာန္ဂကူမန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ပ႐ိုင္မန္၊ ဍဳင္မတ္မလီု၊ မုဟ္ဍဳင္၊ ျဇပ္ဗု၊ ေရဝ္၊ ဍဳင္၊ ကြာန္၊ ငၛ၊ ဝါ၊ ဂူယာ၊ ေကာန္မန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ အလႝုအသ႘၊ AMDP cartoon DVB ရေဒဳယဝ် MDP MNDF NLD nmsp RFA The Nippon Foundation UNFC ကဗျ ကျာ်ပိ ဂကူပျူ ဂကူဘၚ်္ဂလာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ...
1
Add a comment...
People
Have them in circles
22 people
Story
Tagline
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်