Profile

Cover photo
Mon.monnews.org
52 followers|50,129 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေလဿင္ကေမၜာန္ပေရင္ၐုိဟ္လလံ ကုႝ အကာဲအရာပေရင္ည႘သဿဟ္မန္

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံစကၠောန်အာ သဘၚ်သဳကၠဳကဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ) အပ္ဍဲကဵု တွဵုရး(၇)ရး ကဵု ရး(၇)ရး သီုကဵု နေပျဳဒဝ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်(၁၅)ဒၞာဲနွံရောၚ်တုဲ ဒၞာဲပဋိပက္ခ ဟွံမွဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်္သဳ ပိဒၞာဲဏံ…
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
အာယုက္ကၜတ္ထဝ္မန္အလန္ဒုတိယ ေညာန္လုပ္ဒၥိတ္ဂိတုဏံ လိက္ေတင္ဗၥိဳပ္ စိုပ္ ရ၀၀ တှးျပင္

ပ္ဍဲအယုက်အထက် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ညောန်လုပ်ကၠုၚ် (၉) ဂိတုဏံ လိက်တေၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ လုပ်စိုပ်ကၠတ်ထဝ် ရ၀၀ တၞးပြၚ် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ်နူကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေသှဟ္ကြ႘စက္ဍဳင္ေရဝ္ဂွ္ ေကၜာန္တုဲဒွ္ကီုေလဝ္ ပံက္ဟြံမာန္ဏီ

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဖါမံက်ဏံကီုလေဝ် အရှာံကွဳစက်ကီု ဗ္ဒံဖျာတံကီု ကၠောန်လဝ် ဍာ်သကေဝ်ဍိုန်လျမံၚ် ညးဆေၚ်စပ်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ဏီရောၚ် ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ်ဂှ်…
 ·  Translate
သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဖါမံက်ဏံ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
မူဟိုတ္ဟြံဒွ္ထၸက္စဿတ္တဲ NCA ေရာ

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေင်ၐိုဟ်လလံကိူန်ဍုင်ဂှ် ပႜဲစူတ်တဲၛ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သှာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကိူန်ဍုင်ဗူာ ဥူတိင်သိင် ဆဝ်မၛုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုင်အရင်တံတုဲ ပႜဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစှးအလုႝအသ႘ ဝန်ဇှော်ကိူန်ဍုင် ဥူအံင်မေန် ကႜိုက်ပ်တံ ဗက်ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘ကုႝ…
 ·  Translate
သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေင်ၐိုဟ်လလံကိူန်ဍုင်ဂှ် ပႜဲစူတ်တဲၛ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သှာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကိူန်ဍုင်ဗူာ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
တင္သၢဳတ္သြာတ္ေကာံဓ႐ီုေဇှာ္ပေရင္ဂကူမန္တံဂွ္ ဓမံက္႐ုပ္ရဵ ဟြံမာန္ဏီ

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဒးမၚ်မံၚ်အခိၚ်ညိညဂှ်ရ ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမ္မတဳဖန်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဟီုရ။
 ·  Translate
ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ႐ုဲဂၜံင္ဍာန္လၸကႝုေဗၜတ္

လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဟီုဂးတိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ အခိၚ် လၟုဟ် “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” မိၚ်တိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ မိက်ဂွံဇအိုန်ဇရက္ဍုဟ်မၠိကၠုၚ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံတၞဟ် ခြာ အာရောမ္ဂး…
 ·  Translate
လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဟီုဂးတိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ အခိၚ် လ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ၿဂိဳပ္ဥဒ်ာန္ကာန္ၾကခ်ာန္ ဍဳင္ေသံ ပၲိဳန္လဝ္သြက္ဂြံေပၜာပ္ စရင္ယူေနႆကဝ္ဂွ္ ဍဳင္ဗဿာ ဒၥဳႝဒၥး

ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန် Kaeng Krachan Forest ဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံပၠောဝ်စရၚ် အာဲကၟာဲဂၠးကဝ် (UNESCO) ဂှ် ဍုၚ်ဗၟာဟွံစှေ်စိုတ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စးဂှ် ကောံဓရီုကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီတုဲ နကဵုဍုၚ်သေံ ဆက်ဂစာန်မွဲသၞာံပၠန်ညိ…
 ·  Translate
ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန် Kaeng Krachan Forest ဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံပၠောဝ်စရၚ် အာဲကၟာဲဂၠးကဝ် (UN
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ခ်ဴခှံမူဝါဒအေျပာံ သြက္သဿတ္တြႝဳရးဍဳင္မန္ေရာင္

နူကဵုဇာနှိက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (မွန်ပြည်နယ်လူၚယ်လူမှုကွန်ရက်) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ် ဗပေၚ် သ္ပဒ္တန် မူဝါဒအပြောံသၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ပထမသတ္တဟဏံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳ (ဖိုဝ်ရာမ်) မွဲ သွက်ဂွံရုဲညးစၞးသၟတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ…
 ·  Translate
နူကဵုဇာနှိက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (မွန်ပြည်နယ်လူၚယ်လူမှုကွန်ရက်) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ် ဗပေၚ် သ္ပဒ္တ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
မူဟိုတ္ဟြံဒွ္ထၸက္စဿတ္တဲ NCA ေရာ

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတိၚ်သိၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တံ…
 ·  Translate
သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ပႜဲဍဳင္ဗဿာဂွ္ မှိဟ္မြဲဂေကာံေဍာတ္ေဟင္ ဂြံလဝ္အေခါင္သၜးပြးေရာင္ ေမန္ေျဇယ် ဂး

မိက်ဂွံကဵုဒေါံပေါဲပၞာန် ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ကၠောန်ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒမွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတေလျတုဲ “ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ်ရ ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွး” သာ်ဝွံ မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈…
 ·  Translate
မိက်ဂွံကဵုဒေါံပေါဲပၞာန် ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ကၠောန်ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒမွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ေကာန္ဍဳင္သဿာင္ ပႜဲ႐ုင္စက္တိဗုတ္မတ္မလီု (MCL) ၅ တၜ ဒးဒုင္ေစာဲလဝ္ဂဗုတ္ဂွ္ သၜးကႝုဒုဟ္ဗက္ဗၵဵႏူဍဳင္

ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ် ၅ တၠ ညးတာလျိုၚ်ကာန်ထရာ် ကမ္ပဏဳ MCL (ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု) ဒးဒုၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နကဵုဥပဒေလဝကဂှ် ဒုၚ်ကေတ်ဒဏ်သြန်တုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ (၂၅) အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ကဵုကတိပါၚ် ပ္ဍဲရုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်…
 ·  Translate
ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ် ၅ တၠ ညးတာလျိုၚ်ကာန်ထရာ် ကမ္ပဏဳ MCL (ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု) ဒးဒုၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ပ္ဍဲရ
1
Add a comment...

Mon.monnews.org

Shared publicly  - 
 
ဂၜံင္တရဵေဗာ္မန္တံ အာမံင္တၛဲဏံဂွ္ ကိတ္ည႘မံင္ကႝုပဿိက္ဆႏၵညးဍဳင္ကြာန္ကီုရ ဟာ ညးအာကႜိဳပ္တံ ဒးခ်ပ္ဗၥာၿဇိဳဟ္ဟ္နက္က္ေရာင္ နာဲပညာမန္ ဟီု

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ကွာ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ်တရဴညးတံတ္ၚဲဏံဂှ် ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု ပၟိက်ဆန္ဒကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် တံကီုရဟာ အဓိကညးအာက္ဍိုပ်ဗော်တံ ဒးချပ်ဗ္စာဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရရောၚ် နာဲပညာမန် (ဂကောံပညဳပ ညပ် ပါလုပ်သွာၚ်တၠပညာ နူမန်ဍုၚ်သၟာၚ်) ဟီုပါ်ပဲါဏာ လ္တူညးအာက္ဍိုပ်ဗော်မန်တံရ။
 ·  Translate
ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ကွာ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ်တရဴညးတံတ္ၚဲဏံဂှ် ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု ပၟိက်ဆန္ဒကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် တံကီု
1
Add a comment...
Story
Tagline
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်