Profile cover photo
Profile photo
Hack42
858 followers -
Hack42, Hackerspace in Arnhem
Hack42, Hackerspace in Arnhem

858 followers
About
Posts

Post has shared content
I'm building something cool in +Hack42. Check out this test I did yesterday: http://youtu.be/6FPBYVs0dQY
Add a comment...

Post has shared content
Mijn nieuwe Mate clip werd gister geprint bij Hack42
Add a comment...

Post has attachment
Nieuwe blogpost:
Een week online.
Een verzameling van interessante tweets, foto's en wiki-edits.
https://hack42.nl/blog/2012/05/een-week-online

Not Dutch? copy-paste & Google translation is your friend. :)
Add a comment...

Post has shared content

Post has attachment
Open Dag Nederlandse hackerspaces
(An automated translation is beneath the Dutch text.)

Kom 31 maart, 2012 10:00 - 17:00 naar Hack42!
Locatie van Hack42 is (Gebouw KKN6): Koningsweg 23a, 6816 TD Arnhem

Op 31 maart 2012 openen hackerspaces in Nederland hun deuren voor iedereen die wil weten wat hackers bezighoudt en waar zij mee bezig zijn. Nederland telt momenteel tien hackerspaces. Een hackerspace is een ontmoetingsplek en werkplaats, waar technologisch geïnteresseerden, creatieven en kritische beschouwers elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en samen aan projecten werken

“Hacken” is meer dan het testen en breken van beveiliging van computers en netwerken. Maar dat ligt niet voor iedereen voor de hand. Met deze open dag willen de hackerspaces van Nederland laten zien dat de hackergemeenschap in het land een veel omvangrijker spectrum aan interesses kent, en ook een rijke historie heeft; zo komt bijvoorbeeld internetprovider XS4ALL voort uit de hackerswereld.

Ook leggen hackers op deze open dag graag uit wat ‘ethisch hacken’ nu precies is. En waarom de gemiddelde hacker geen bedreiging vormt, maar juist graag kennis deelt over bedreigingen op bijvoorbeeld het internet en
beveiligingsproblemen bij grote ICT-projecten van bedrijven en overheden.

Kennis dient gedeeld te worden. Dat is een binnen de Nederlandse (en internationale) hackergemeenschap breed gedragen waarde, die stamt uit de begintijd van de hackercultuur in Boston (VS) aan het eind van de jaren 60.

Op deze dag zal de hele space van Hack42 openstaan voor bezichtiging. Er zullen rondleidingen gehouden worden en er zijn ook andere activiteiten om aan mee te doen.
Een greep uit de mogelijkheden:
Microcontrollers voor beginners - mini-workshops
Met begeleiding van Arduino-pro's aan de slag met microcomputers. Leer eigen toepassingen programmeren en raak zijdelings bekend met elektronica, aansturing en embedded systemen. De Arduino staat bekend om haar lage instapniveau, dus zeker het proberen waard!
Wanneer: 10:00 - 17:00
Fabricage in eigen handen
De FabLab truck komt langs. Hierin kan je, onder begeleiding, aan de slag met een lasersnijder, vinylsnijder, 3D-printer en CNC frees. Zie onze 3D-printer aan het werk. Demonstraties de hele dag door. In overleg kan men ook iets laten printen.
Wanneer: 10:00 - 17:00
Lockpicking
Er zullen demonstraties worden gegeven door experts in deze bijzondere sport. Wanneer: wordt nog bekend gemaakt.
(Korte) lezingen
In de avonduren kunnen we rekenen op oa. een lezing van internetjournalist Brenno de Winter.
Wanneer: wordt nog bekend gemaakt.
LED-throwies, LED-ballonen
Zelf knutselen, ook, maar niet alleen voor, de kleintjes. Maak lichtgevende ballonnen en ander moois.
Wanneer: Hele dag
Licht tekenen
Speciaal voor de open dag wordt een installatie gebouwd waarop met licht getekend kan worden (Lightpainting).
Retro gaming
Hack42 beschikt over een speciale Retro Gaming ruimte, ga even terug in de tijd en speel een van de oude klassiekers.
Wanneer: hele dag beschikbaar

Een overzicht van de deelnemende spaces:
Arnhem: Hack42
Den Haag: Revelation Space
Amsterdam: TechInc
Enschede: TkkrLab
Heerlen: ACKspace
Leeuwarden: Frack

Iedereen is welkom om bij een van de deelnemende hackerspaces een kijkje te komen nemen. Om 10:00 uur ‘s ochtends openen de deuren, om 17:00 is het programma afgelopen. Sommige spaces zijn ook ‘s avonds geopend.

Aanmelden is niet nodig, hoewel het op prijs wordt gesteld wanneer pers zich
vooraf meldt.

Linkjes:
www.hack42.nl/opendag
https://hackerspaces.nl/open-dag/

English-ish:

Come March 31, 2012 10:00 a.m. to 5:00 p.m. to Hack42!
Location is Hack42 (Building KKN6): 23a Kings, TD 6816 Arnhem

On March 31, 2012 hacker spaces open their doors in the Netherlands for anyone who wants to know what hackers involved and what they are doing. Netherlands currently has ten hacker spaces. A hacker space is a meeting and workshop, where technologically interested, creative and critical viewers meet, exchange ideas and work together on projects

"Hacking" is more than testing and rupture of securing computers and networks. But that is not obvious to everyone. With this open day to hacker spaces in the Netherlands show that the hacker community in the country a much larger spectrum of interests has, and also has a rich history, such as ISP XS4ALL comes from the hacker world.

Also present at this open day, hackers like to explain what 'ethical hacking' actually is. And why the average hacker is not a threat, but gladly share knowledge about such threats on the Internet and
security problems in large ICT projects of companies and governments.

Knowledge should be shared. That is one of the Dutch (and international) broad-based value hacker community, which dates from the beginnings of the hacker culture in Boston (USA) at the end of the 60s.

On this day, the entire space of Hack42 open for viewing. Tours will be held and there are also other activities to join.
A few of the possibilities:
Microcontrollers for beginners - mini-workshops
With guidance from Arduino pros to work with microcomputers. Learn to program their own applications and touch sideways familiar with electronics, control and embedded systems. The Arduino is known for its low entry level, so definitely worth a try!
When: 10:00 - 17:00
Manufacturing in own hands
The FabLab truck comes along. It can, under supervision, to work with a laser cutter, vinyl cutter, 3D printer, CNC router. See our 3D printer to work. Demonstrations throughout the day. In consultation can also be something to print.
When: 10:00 - 17:00
Lock Picking
There will be demonstrations given by experts in this particular sport. When: to be announced.
(Short) lectures
In the evening we can expect such. a reading of internet journalist Brenno de Winter.
When: to be announced.
LED throwies, LED balloons
Self crafts, including, but not just for the little ones. Create luminous balloons and other goodies.
When: Full day
Light signs
Especially for the open day is an installation built with light which can be drawn (Light Painting).
Retro gaming
Hack42 has a special Retro Gaming room, go back in time and play one of the old classics.
When: all day

An overview of the participating spaces:
Arnhem: Hack42
The Hague: Revelation Space
Amsterdam: TechInc
Enschede: TkkrLab
Heerlen: ACKspace
Leeuwarden: Frack

Everyone is welcome at any of the participating hacker spaces to come and take a look. At 10:00 am the doors open, the program ends at 17:00. Some spaces are also open in the evening.

Registration is not necessary, although it is appreciated when people are
previously reported.
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded