Profile cover photo
Profile photo
Institut za jezik
About
Posts

Post has attachment
Novo izdanje Instituta – Zbornik radova s naučnog skupa Slovo o Hamzi Humi

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru nastavlja s tradicijom održavanja naučnih skupova o znamenitim bosanskohercegovačkim piscima svake dvije godine, od prošlog puta u saradnji s Institutom za jezik. 2016. godina bila je posvećena Hamzi Humi. Zbornik radova donosi 10 tekstova iz književnosti i 7 iz jezika. Autori su književni teoretičari i lingvisti iz cijele Bosne i Hercegovine, a teme su raznovrsne – od smještaja Hume u bosanskohercegovačku i bošnjačku književnost, preko tematiziranja pojedinih aspekata određenih dijelova Huminog opusa, kao što su smijeh i kikot, priroda i ljudi, usmene predaje, figure tijela, do avangardizma, mistike te kontrasta, u radovima iz književnosti. S jezičkog aspekta analiziran je jezik Hamze Hume na sva tri nivoa, zatim dijalektizmi, orijentalizmi i ekspresivi, sintaksička homonimija, autorski frazemi te epiteti. Zbornik je vrijedan doprinos rasvjetljavanju jezika i stila još jednog bosanskog pisca.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Stručni seminar iz Bosanskog jezika i književnosti za nastavnike srednjih škola ZDK, Zenica, 18. 1. 2018.

U četvrtak, 18. januara 2018. godine održan je stručni seminar iz Bosanskog jezika i književnosti za nastavnike srednjih škola s područja Zeničko-dobojskog kantona. Seminar je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji s Pedagoškim zavodom Zeničko-dobojskog kantona i Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu, a održan je u Mješovitoj srednjoj školi „Mladost“, Bilmišće, Zenica. Predavači su bili Erma Ramić-Kunić, MA, dr. sc. Jasmin Hodžić, mr. sc. Zenaida Karavdić i Hadžem Hajdarević, književnik. Seminaru je prisustvovalo oko sto nastavnika iz srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona.
Na početku, nakon registracije, seminar je otvorila Ramajana Kukavica, stručni savjetnik za bosanski jezik u Prosvjetno-pedagoškom zavodu Zeničko-dobojskog kantona. Nakon nje se obratio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović, poželivši uspješan rad i naglasivši da se slični seminari planiraju i za osnovne škole. Nakon toga je direktor Instituta za jezik dr. sc. Alen Kalajdžija predstavio ukratko rad Instituta za jezik, nakon čega su počela predavanja.
Erma Ramić-Kunić, MA, govorila je o bosanskoj redakciji staroslavenskog jezika, dr. sc. Jasmin Hodžić o učenju akcenata, mr. sc. Zenaida Karavdić o normiranim riječima u bosanskom jeziku, a Hadžem Hajdarević, književnik, o nacionalnoj književnosti u funkciji nastave maternjeg jezika na primjeru tumačenja poezije Maka Dizdara. Nakon predavanja uslijedila je kraća diskusija.
Nadamo se da će navedena predavanja nastavnicima pomoći u svakodnevnoj nastavi i ističemo još jednom da se za sva pitanja, nedoumice te stručnu pomoć mogu obratiti Institutu za jezik putem naših kontakata.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Promocija knjige Čajničko četveroevanđelje, 1. 2. 2018.

Međunarodni forum Bosna u suorganizaciji s Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 1. februara 2018. godine organizira promociju knjige koju je izdao Institut za jezik u okviru edicije Posebna izdanja, br. 26: Erma Ramić-Kunić (prir.) Čajničko četveroevanđelje bosanski rukopis s početka 15. stoljeća. Promotori će biti prof. dr. fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu te član uredništva časopisa Forum Bosnae, prof. dr. Lejla Nakaš, urednica knjige, profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i mr. sc. Mehmed Kardaš, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prisutnima će se u ime izdavača obratiti i dr. sc. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik u Sarajevu, a moderator će biti Nerin Dizdar.
Promocija će se održati u Velikoj dvorani Općine Stari Grad, Sarajevo, Zelenih beretki 4, s početkom u 19.00 sati. Dobrodošli!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Seminar za nastavnike u Mostaru, 11. 1. 2018.

U četvrtak, 11. januara 2018. godine, u organizaciji Pedagoškog zavoda u Mostaru, u saradnji s Kulturnim centrom “Kralj Fahd” Sarajevo, Ogranak u Mostaru, održan je program seminara za stručno usavršavanje nastavnika Bosanskog jezika i književnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Seminaru je prisustvovalo 70 nastavnika. Osim predavača iz Pedagoškog zavoda Mostar, dr. Enise Gološ, mr. Nusreta Omerike i mr. Amele Kozić, koji su govorili o implementaciji ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području, na seminaru su govorili i predavači s Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, na osnovu protokla o saradnji s Pedagoškim zavodom Mostar. Dr. Alen Kalajdžija je govorio o historiji bosanskog književnog jezika između početaka pismenosti i standardizacije, a dr. Jasmin Hodžić o mostarskom govoru i ortoepskoj normi bosanskog jezika. Seminar je protekao u dobro ostvarenoj obostranoj komunikaciji i zapaženom interesu za sadržaj svih izlaganja.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Održan seminar za nastavnike i profesore Bosanskog jezika i književnosti – Goražde, Centar za kulturu, 10. 1. 2018.

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde organizirao je seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika i profesore razredne nastave. Više od 80 prosvjetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola slušali su predavanja o historiji bosanskog jezika, o savremenom jeziku i o književnosti. Predavači su bili uposlenici Instituta za jezik: dr. sc. Alen Kalajdžija, dr. sc. Jasmin Hodžić, mr. sc. Aida Kršo i Hadžem Hajdarević, književnik.
Po završetku seminara zaključeno je da je uspješno realizirano ono što je u uvodnoj riječi istaknula gospođa Dika Makota, direktorica kantonalnog Pedagoškog zavoda: Očekivani ishod seminara je da nastavnici i profesori ovladaju novim metodičkim, naučnim i stručnim činjenicama koje će koristiti u nastavi Bosanskog jezika i književnosti, kao i u razrednoj nastavi, sve s ciljem proširivanja kompetencija čitanja, pisanja i usmenog izražavanja učenika.
Atmosfera u toku izlaganja je bila radna, kreativna, konsultativna, informativna i višestruko korisna. Ostvareni su kontakti s kolegama koji rade u nastavi u Bosansko-podrinjskom kantonu, ponudili smo svoju podršku – kada god budu imali potrebu za nekim informacijama iz različitih jezičkih oblasti i svakodnevne jezičke prakse, Institut sa svojim uposlenicima i saradnicima stoji na raspolaganju.
Zahvaljujući ovaj saradnji i podršci Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, biblioteke u školama bogatije su za deset naslova izdanja Instituta za jezik: Jezički savjetnik, Osnovi gramatike bosanskog jezika, Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike, Kultura govora, Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Rasprave o jeziku, Zbornik – Drugi simpozij o bosanskom jeziku, Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, Književni jezik br. 25, 26 i 27.
Zahvaljujemo se ministru u Minstarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Damiru Žugi, direktorici Prosvjetno-pedagoškog zavoda Diki Makota, mr. sc. Emini Hadžić – stručnoj savjetnici za oblast obrazovanja u PPZ, kao i Centru za kulturu – Goražde i svim saradnicima koji su pomogli uspješnoj realizaciji ovog seminara.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Promocija knjige Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, 13. 12. 2017.

13. decembra 2017. godine, u prepunoj sali Bošnjačkog instituta održana je promocija knjige iz edicije Posebna izdanja, knj. 25, pod naslovom Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku, autorica prof. dr. Đenite Haverić i prof. dr. Amele Šehović. Na početku, mnogobrojnoj publici obratio se dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik, iskoristivši priliku da spomene izdanja Instituta koja su u međuvremenu objavljena te da najavi nove projekte Instituta. Nakon njega g. Ali Ameri, konzul za kulturu Ambasade IR Iran, predstavio je ukratko značaj perzijske kulture i civilizacije u vremenu i prostoru, posebno na Balkanu, te pozvao sve istraživače koji se bave perzijskim jezikom i kulturom da se obrate Kulturnom centru Ambasade IR Iran. U glavnom dijelu promocije o knjizi su govorili recenzenti. Akademik Dževad Jahić pozicionirao je i valorizirao ovu knjigu u odnosu na dosadašnja istraživanja te prikazao najvažnije probleme kojima se knjiga bavi, ali ukazao i na mogućnosti daljeg istraživanja. Drugi recenzent i promotor prof. dr. Munir Drkić kritički je predstavio sadržaj knjige, zadržavši se na bitnim dijelovima koji rješavaju neka, ali ujedno i otvaraju druga pitanja. Na kraju su se autorice obratile publici izražavajući zahvalnost svima koji su učestvovali u izdavanju ove knjige.
Zahvaljujemo se svima koji su danas prisustvovali promociji i nadamo se da smo ispunili njihova očekivanja.
Photo
Add a comment...

Novi broj Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika

Iz štampe je izašla nova knjiga (br. XI) iz edicije Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, s dvije važne monografije. Prva je Govor zeničkih muslimana starosjedilaca Muhameda Arnauta, a druga Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne Jasne Hadžimejlić.
U prvom tekstu, koji predstavlja magistarski rad autora, opsežno je obrađen govor Zenice, na fonsetskom, morfološkom, sintaksičkom i leksičkom planu, uz uobičajenu aparaturu koja prati dijalektološke studije, kao što su rječnik, karte, tekstovi i ostali prilozi. Ovom monografijom popunjena je još jedna praznina koja je postojala u istraživanju bosanskohercegovačkih dijalekata.
Drugi tekst nastao je kao dio nekadašnjeg velikog projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks, u čijem okviru je prikupljen materijal sa 226 punktova, koji je onda sistematski obrađivan, a rezultati analize objavljivani su u Bosanskohercegovačkom dijalektološkom zborniku. I ova analiza pripada tom krugu i nastala je prije rata, ali su se tek sad stekli uslovi za njeno objavljivanje.
Nadamo se da će ovaj broj Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika naći put do korisnika, prvenstveno dijalektologa, i da će im biti od koristi u njihovim daljim istraživanjima.
Add a comment...

Post has attachment
Novo izdanje Instituta – Čajničko evanđelje

Institut za jezik bogatiji je za još jednu vrijednu publikaciju. Naime, iz štampe je izašlo kritičko izdanje jedinog bosanskog evanđelja koje se čuva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o knjizi Čajničko evanđelje bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, koje je priredila Erma Ramić-Kunić. Knjiga se sastoji od uvodne studije te rukopisa s kritičkim aparatom, u kom je prvenstveno tekst Čajničkog evanđelja vjerno prenesen s originalnih faksimila, na osnovu iskristaliziranih filoloških principa, a po ugledu na uzorna moderna izdanja. Kritički aparat ispod osnovnog teksta Evanđelja organiziran je tako da predstavi rukopis Čajničkog evanđelja prema drugim bosanskim: Pripkovićevom, Vrutočkom i Sofijskom evanđelju i sadrži leksičke razlike, razlike u redu riječi te sintaksičke, morfološke i fonetske promjene koje su bitne za tekstološku analizu. Ovom je knjigom popunjena velika naučna praznina u proučavanju historije bosanskog jezika i radujemo se što je otvoren još jedan put za naučna istraživanja bosanske redakcije staroslavenskog jezika.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Učešće na seminaru u Gislavedu (Švedska) 18. i 19. novembar 2017. godine

Nastavljaju se aktivnosti Instituta u vezi s očuvanjem i učenjem bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika van granica Bosne i Hercegovine. Saradnja Instituta s našim udruženjima kroz projekt Pravopisni priručnik i u okviru projekta ”Maternji jezik i dvojezičnost – ključ uzajamnog razumijevanja” pokazuje dobre rezultate, prije svega u podizanju svijesti o važnosti zajedničkog, koordiniranog, planskog, institucionalnog i dugoročnog djelovanja u pravcu njegovanja maternjeg jezika, kulture i tradicije u zemljama prijema.
U Gislavedu (Švedska) organiziran je seminar uz prisustvo predstavnika više udruženja i voditelja kružoka koji će nastaviti, svako u svojoj sredini, raditi na očuvanju i učenju maternjeg jezika.
Seminar je protekao u radnoj i prijateljskoj atmosferi. Uvodno obraćanje imala je Azra Jelačić, koordinatorica i vođa inicijative Muhidin Čolić, konsultant i spoljni saradnik Instituta. Kolega Čolić je u drugom dijelu seminara predstavio prijedlog kampanje kojom će se informirati o aktivnostima u vezi s važnosti učenja i očuvanja maternjeg jezika, a sve u saradnji s predstavnicima naših udruženja okupljenih oko projekta ”Maternji jezik i dvojezičnost –ključ uzajamnog razumijevanja”. Predavanja iz oblasti jezika održali su saradnici Instituta: ”Iz historije bosanskog jezika”- dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, ”Iz savremene jezičke prakse”- mr. Aida Kršo, te ”Iz bosanskohercegovačke književnosti” – prof. Hadžem Hajdarević, književnik. Predavanja saradnika Instituta su u skladu i prema predloženom planu i programu aktivnosti Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, što pokazuje početak realizacije predložene i prihvaćene saradnje.
U sklopu seminara, gospodin Branko Tomić predstavio je dvije knjige koje su rezultat njegovog dugogodišnjeg predanog rada: ”Švedskom Bosna probeharala” – knjiga o ljudima koji znanjem osvajaju svijet, priče o uspješnim Bosancima i Hercegovcima u Švedskoj, i monografja „Olimpijski spomenar“ koja sadrži pojedinosti nastupa svih bosanskohercegovačkih olimpijaca, od Olimpijskih igara u Štokholmu 1912. godine, kada je nastupio prvi bosanskohercegovački olimpijac, pa do danas. Gospodin Branko Tomić, autor navedenih knjiga, kroz predstavljanje naslova osvrnuo se na temu seminara te su i promocija knjiga i izlaganje, svojim sadržajem i isticanjem pozitivnih vrijednosti i očuvanjem veze s domovinom, savršeno uklopljeni u program seminara.
Sadeta Murić, koordinator odbora za izučavanje maternjeg jezika, BHRF, održala je predavanje na temu ”Rad u udruženjima i aktivnosti / rad sekcija/ NBV i podrška”. Važno je istaknuti da je Sadeta Murić prvi dobitnik nagrade ”Najuspješniji nastavnik maternjeg jezika 2015” - nagaradu za najuspješnije rezultate u nastavi maternjeg jezika za useljenike ustanovio je švedski Institut za jezik u Stockholmu, a bosanski jezik je među ostalih 150 manjinskih jezika.
Sva izlaganja, predavanja i obraćanja bila su kvalitetna, sadržajna i besprijekorna u svakom smislu! Učesnici i organzatori, kao i svi prisutni, ocijenili su seminar najvišom ocjenom!
Zahvaljujemo se domaćinima na odličnoj organizaciji seminara, kao i svim učesnicima na lijepoj atmosferi i druženju. Susret sa ovako vrijednim, uspješnim i pozitivnim Bosancima i Hercegovcima je osvježenje i snažna motivacija za dalji rad, svakom od nas!
Izvještaj ima više informacija o našim uspješnim građanima u Švedskoj nego o aktivnostima i predavanjima naših saradnika Instituta. Ocijenili smo da će sve navedene informacije biti podsticajne i inspirativne za naše građane širom svijeta, a mi iz Instituta pružit ćemo stručnu podršku svim našim građanima, u cilju učenja i očuvanja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i izvan granica Bosne i Hercegovine.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Javna rasprava o obrazovanju na bosanskom jeziku u Makedoniji

S temom izlaganja „Edukacija nastavnog kadra u nastavi na bosanskom jeziku“, direktor Instituta za jezik dr. Alen Kalajdžija učestvovao je u javnoj raspravi: „Obrazovanje na bosanskom – Da! Kako i gdje?“ koja je održana u srijedu, 15. novembra, u večernjim satima u Skoplju. Ovu raspravu organizovala je mreža bošnjačkih nevladinih organizacija u Republici Makedoniji. Na debati su učestvovali i sljedeći izlagači: Ramo Biberović (Adekvatan obrazovni model u nastavi na bosanskom jeziku), Izet Redžić (Značaj aktivnog učešća roditelja u obrazovnom procesu), Ismail Demirović (Adekvatan obrazovni model u redovnoj nastavi na bosanskom jeziku), Ćama Ameti-Kujović (Iskustvo nastavnika u radu po eksperimentalnom programu) te Dželal Hodžić (Prava i integracije etničkih zajednica u obrazovanju u RM). Jedan od zaključaka diskusije bilo je obećanje o uspostavi kompletne nastave na bosanskom jeziku već od naredne školske godine. Ovom prilikom Institut za jezik dobio je poklon i zahvalnicu od Osnovne škole Dituria-Ljubin u Skoplju.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded