Profile cover photo
Profile photo
Dawid Szopa
About
Posts

Post has attachment

O dziwo jeszcze posiadamy kasy fiskalne na stanie. Zapraszamy.
Add a comment...

Do czego służą polarymetry?

Polarymetry umożliwiają pomiar kąta skręcalności optycznie aktywnych
substancji. Są przydatne w wielu dziedzinach przemysłu i w kontroli jakości
oraz w pracach badawczych. Główne zastosowanie polarymetrów to prace
badawcze jak izolacja skrystalizowanych substancji, badanie i
charakterystyka optycznie aktywnych składników, kinetyka i zmiany stężenia;
przemysł farmaceutyczny - oznaczanie optycznej skręcalności leków
(antybiotyków, kodeiny, środków przeciwbólowych), przemysł spożywczy:
oznaczanie zawartości cukru i przypraw, przemysł chemiczny: nauka o
biopolimerach, polimerach syntetycznych i naturalnych, itd.
Add a comment...

Ciekawostki z internetu o wagach na ładowarkach kołowych.

Czy moja ładowarka nadaje się do zamontowania wagi?
Najprostszym testem sprawności maszyny pod kątem możliwości zamontowania w niej wagi jest sprawdzenie stopnia zużycia mechanizmu wysięgu podnoszenia łyżki. Luzy na sworzniach można ocenić poruszając wysięgiem na boki oraz opierając go odpowiednio o podłoże. Szczelność tłoczysk i zaworów sprawdzamy obserwując szybkość opadania obciążonej łyżki. Sprawność silnika oraz szczelność pompy można ocenić po szybkości podnoszenia obciążonej łyżki.

Czy przed założeniem wagi wymagany jest remont ładowarki?
Wagę można zamontować na każdej ładowarce. Warunkiem prawidłowego działania wagi jest sprawność mechanizmu wysięgu podnoszenia łyżki a w szczególności znajdujących się tam sworzni i tulei. Jeżeli istnieje konieczność wykonania średniego remontu mechanizmu wysięgu, wymiany sworzni i tulei, usunięcia wycieków na tłoczyskach albo wymiany siłowników to prace te lepiej wykonać przed założeniem wagi.

Czym różni się waga dynamiczna od wagi statycznej?
Statyczne wagi do ładowarek, popularne w przeszłości a i dziś nadal oferowane przez niektórych producentów, wymagają zatrzymania wysięgu (oraz całej ładowarki) w procesie ważenia. Operator traci 2-3 sekundy zanim na wyświetlaczu pojawi się odczyt. Wagi dynamiczne, dokonujące pomiaru podczas ruchu wysięgu od dołu do góry, są pozbawione tej niedogodności.

Czy czujniki cyfrowe są lepsze od analogowych?
Nie w odniesieniu do pokładowych systemów ważenia. Czujniki cyfrowe, oferowane przez niektórych dostawców, mają wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy (A/D) odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie sygnału pomiarowego. Chociaż jest to rozwiązanie tańsze, w wypadku wag na ładowarkach nie jest ono dobre, gdyż czujnik i przetwornik są mocowane poza kabiną operatora, w warunkach silnych zmian temperatury zewnętrznej, wilgotności i wibracji. W wypadku standardowych czujników analogowych przetworniki analogowo-cyfrowe są chronione w terminalu wagowym wewnątrz kabiny operatora a ich warunki pracy są o wiele bardziej komfortowe co zwiększa niezawodość całego systemu i poprawia jego stabilność pomiarową.

Czy ważenie na ładowarce spowalnia proces załadunku?
W pewnym stopniu tak, przynajmniej w początkowym okresie pracy operatora. Wynika to ze zmiany części sekwencji działań operatora oraz większej staranności przy ich wykonywaniu. W trudnych warunkach załadowczych może także wystąpić konieczność dodatkowych ruchów pomiarowych np. ważenie zwrotne materiału pozostawionego w łyżce z powodu np. przywierana do łyżki.

Czy ładowarka musi zatrzymać się podczas ważenia?
Zatrzymanie ładowarki podczas wykonywania ważenia może okazać się korzystne w początkowym okresie. Po uzyskaniu przez operatora wprawy w posługiwaniu się wagą może on dokonywać ważenia również w czasie jazdy. Jazda może się jednak odbywać ze stałą szybkością (bez hamowania i przyspieszania)  oraz po linii prostej - należy unikać ważenia podczas skrętu.

Co to jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi Helper P5 polega na urzędowym potwierdzeniu jej dokładności pomiarowej przez upoważnionego przedstawiciela Obwodowego Urzędu Miar w drodze ściśle określonej procedury kontrolnej i przy użyciu precyzyjnych odważników kontrolnych - wzorców masy. Pomyślne wykonanie legalizacji wagi Helper P5 zostaje poświadczone cechami urzędowymi na jej obudowie oraz w formie dokumentu - świadectwa legalizacji - wystawianego przez Obwodowy Urząd Miar na okres 25 m-cy.
    
Do czego potrzebna jest legalizacja?
Aktualna legalizacja pozwala na używanie wagi w rozliczeniach handlowych tzn. do sprzedaży materiału w oparciu o jej ilościowe wskazania oraz do wystawiania faktur na podstawie  wydruków wagowych. Brak aktualnej legalizacji wagi może jej właściciela narazić na zarzuty prawne ze strony odbiorców bądź odpowiednich urzędów w wypadku stwierdzenia, że na jej podstawie prowadzona jest sprzedaż towaru.

Jak często należy wykonywać procedurę legalizacji wagi na ładowarce?
Zgodnie z aktualnymi przepisami legalizacja wagi jest ważna do końca 25 pełnego miesiąca licząc od daty jej wykonania. Konieczność dokonania ponownej legalizacji należy zgłosić u dostawcy najdalej na dwa tygodnie przed upływem tego terminu ze względu na czas potrzebny na jej przygotowanie.

Czy przy zakupie wagi Helper P5 należy od razu wykonać jej legalizację?
Nie jest to konieczne. To, czy legalizacja zostanei wykonana od razu czy też w przyszłości, zależy od decyzji użytkownika. Również decyzja o wykonaniu ponownej legalizacji może zostać podjęta w dowolnym momencie zależnie od aktualnych potrzeb użytkownika.

Czy waga legalizowana Helper P5 jest dokładniejsza od wag Millennium lub helper mini?

W wypadku wag VEI do ładowarek kołowych dokładność pomiarowa wag technologicznych Millennium oraz helper mini jest identyczna jak wag legalizowanych Helper P5 i wynosi 1% całkowitej masy załadunku

Czy lepiej wybrać wagę legalizowaną Helper P5 czy też Millennium lub helper mini bez legalizacji?
Zależy to od długofalowej strategii przedsiębiorcy. Zakup wagi technologicznej Millennium lub helper mini jest dużo tańszy ze względu na większą prostotę oraz brak konieczności przeprowadzania kosztownej procedury legalizacyjnej. Jeżeli nawet w obecnej chwili nie występuje konieczność posiadania legalizacji to warto się zastanowić, czy nie wystąpi ona w przyszłości. W takim wypadku warto zastanowić się nad zakupem wagi do ładowarki typu Helper P5 gdyż waga Millennium ani też helper mini nie posiada możliwości legalizacji w przyszłości.

Czy cena wagi zależy od wielkości mojej ładowarki? 
Nie,  cena wagi do ładowarki Helper P5 bądź Millennium nie zależy od wielkości i ładowności maszyny, na której waga ta zostanie zamontowana. Z powodu ograniczeń napotykanych w kabinach małych maszyn do koparek, mini-ładowarek i koparko-ładowarek o łyżkach do 2 m sześć. stosuje się prostszy system pomiarowy helper mini, którego nośność jest fabrycznei ograniczona do 4,00 ton

Jakie jest największe możliwe obciążenie wagi na ładowarce? 
Waga jest miernikiem ciśnienia hydraulicznego pozbawionym ograniczenia ładowności. Waga zamontowana na ładowarce tworzy całość wraz z mechanizmem maszyny i zostaje wykalibrowana odpowiednio do możliwości udźwigu ładowarki. Wagi VEI mogą być montowane na ładowarkach o dowolnej wielkości łyżki a co za tym idzie, o dowolnej ładowności.

Jak często powinny być smarowane sworznie mechanizmu wysięgu?
Odpowiednio do intensywności pracy ładowarki. Przy braku smarowania centralnego zaleca się przesmarowanie sworzni co najmniej dwa razy w tygodniu.

Czy zamontowanie systemu centralnego smarowania poprawia dokładność ważenia?
Jak najbardziej. Dzięki systemowi centralnego smarowania smar jest stale doprowadzany do wszystkich sworzni w optymalnych dawkach niezależnie od intensywności obciążenia ładowarki lub dobrej woli operatora. Ma to niebagatelne znaczenie dla dokładności pomiarowej wagi szczególnie podczas intensywnej i długotrwałej pracy w sezonie wydobywczym.

 

Czy nachylenie terenu ma wpływ na wskazanie wagi?

Wyczuwalne nachylenie terenu może mieć wpływ na uzyskany wynik ważenia. Zalecane nachylenie terenu przy pracy z wagą ładowarkową nie powinno przekraczać 2%.

Czy przechylenie boczne ładowarki ma wpływ na wskazanie wagi?
W wypadku ładowarek nowych lub wyremontowanych wpływ taki jest znikomy. Wzrasta on jednak z upływem czasu i może sięgnąć wartości 1 działki odczytowej z powodu powstałych luzów na sworzniach mechanizmu podnoszenia wysięgu (zaciskanie sworzni).

Czy nierówne siłowniki zamykania łyżki mogą mieć wpływ na wskazanie wagi?
Nierówna długość siłowników zamykania łyżki może podczas jej domykania powodować powstanie potężnych sił skręcających i zaciskających sworznie, wskutek czego wskazanie wagi ładowarkowej może znacznie odbiegać od prawidłowego wyniku.

Czy ładowarka wyposażona w wagę może wykonywać ciężkie prace?
Pomiar obciążenia na łyżce odbywa się pośrednio poprzez pomiar ciśnienia hydraulicznego. Czujniki ciśnienia hydraulicznego stosowane w układzie pomiarowym wytrzymują ciśnienie rzędu 500bar. Nawet podczas najcięższych prac ładowarki maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym nie powinno przekroczyć 300bar co zapewnia pełne bezpieczeństwo
 systemu ważącego.

Czy wagę można zamontować do koparko-ładowarki?
Oczywiście, tak. Wagę można zainstalować na dowolnym urządzeniu wyposażonym w mechanizm wysięgu podnoszony hydraulicznie. Z powodu ograniczenia przestrzeni w kabinach małych maszyn do koparek, koparko-ładowarek i mini-ładowarek stosuje się system wagowy helper mini.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3 lutego 2013
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded