خرک در سازهای زهی مضرابی و آرشه ای مانند تار، سه تار، ویلن، گیتار، کمانچه و عود
خرک، در ساز تار، سه تار، ویلن، گیتار، و تمامی سازهای زهی، وسیله انتقال صدا به روی صفحه و در نهایت جعبه رزونانس یا همان کاسه یا جعبه ساز است.
در ضمن سیم های ساز را بالای دسته نگه داشته تا به وسیله مضراب یا آرشه یا زخمه مورد استفاده هر ساز زهی، سیم ها به ارتعاش درآیند.
در واقع خرک تا شیطانک، طول سیم مفید و مورد استفاده برای مضراب زدن یا آرشه کشیدن در سازهای زهی است.
همانطور که در شکل ها می بینید، خرک در سازها به شکل های مختلف ساخته می شوند و با توجه به نوع ساز و جنس بدنه ساز و نوع صدایی که از هر ساز طلب می شود، از جنس های متنوعی ساخته می شوند.
ادامه مطلب:
https://www.musicshamim.com/faq/569
نوشته رضا کلانتری
Photo
Shared publiclyView activity