چگونه با چشمان بسته نوازندگی کنیم؟

چگونه بدون نگاه کردن به ساز، بنوازیم و نوازندگی کنیم؟

ساز زدن با چشمان بسته

ساز زدن بدون نگاه کردن

چشم بسته ساز بزنیم

و سوال و پرسش هایی از این دست.

برای یک نوازنده تازه کار، دیدن نوازندگی اساتید و کسی که بدون نگاه کردن به سازش، اجرا می کند، بسیار جالب توجه است. چگونه می شود بدون نگاه کردن به دسته ساز، پرده ها، و...، به راحتی و بدون اشتباه نوازندگی کرد؟

البته این نوشته برای سازهای زهی است، ولی برای دیگر سازها نیز می تواند مفید باشد.

پاسخ اصلی به این پرسش همانند پاسخ به این سوال است که چگونه می شود در یک کار متبحر شد؟

روشن است که با تلاش و پشتکار فراوان، و تمرین و تکرار درست هر کاری، می شود به توانایی انجام دادن آن کار رسید. ولی این یک پاسخ بسیار کلیشه ای و کلی است.

حال ببینیم در این مورد خاص، چه کار می شود کرد.

آنچه که همیشه در کلاس ساز، به شاگردانم می گویم این است که یادگیری نوازندگی و نواختن ساز، در آغاز راه، یادگیری کاری است بسیار دقیق و حساس که باید به روش درست و با حساسیت بالا انجام شود.

نواختن ساز هم مانند همه کارها، دارای قوانینی است که برای یادگیری تکنیک های اجرایی آن، باید با دقت به دستوراتش عمل کرد. گاهی می بینیم که تمامی موارد در طی سال ها با دقت اجرا می شود، ولی نتیجه ای که در انتظارش هستیم حاصل نمی شود.

اینجاست که باید...

ادامه:

https://www.musicshamim.com/faq/575Photo
Shared publicly