کوک کردن سازهای زهی، تار، سه تار، کمانچه، سنتور، گیتار، ویلن، عود، بربت، قیچک
آنچه از عنوان این نوشته برداشت می شود، اینست که ظاهرا کوک کردن همه این سازها شبیه به هم است.
باید گفت که کوک کردن همه سازها (سازهای زهی) کاملا شبیه به هم است.
سوال می شود که چرا هنگام کوک کردن، سیم ساز پاره می شود؟
چرا هنگام کوک کردن یک سیم، کوک سیم های دیگر به هم میریزد؟
چرا در هنگام کوک کردن، گوشی ساز، شل شده و خود به خود می چرخد؟
چرا سیم های تار با هم کوک نمی شوند؟
چرا هنگام کوک کردن، گوشی ساز صدا می دهد؟
چرا وقتی سیم تار کوک شد، زمان انگشت گذاری، سیم ها با هم کوک نیستند؟
چرا وقتی ساز را دیاپازون کوک می کنیم، سیم های ساز سفت و خشک می شوند؟
چرا کوک ساز خود به خود بالا یا پایین می رود؟
برای پاسخ به تمامی این پرسش ها، ادامه این نوشته را بخوانید.
https://www.musicshamim.com/faq/565

هشتم آذر ماه نود و هفت
نوشته رضا کلانتری
Shared publiclyView activity