Shared publicly  - 
 
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego rozesłało do pracowników pismo, w którym informuje, że pracownice centrum, które wezmą udział w poniedziałek w proaborcyjnej akcji protestacyjnej kobiet, mogą nie przyjść tego dnia do pracy i nie będą wobec nich wyciągnięte konsekwencje.

Translate
"Informuję, że wobec koleżanek, które tego dnia nie zjawią się w pracy nie zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje".
1
Add a comment...