Shared publicly  - 
 
"Żarty się skończyły, ja mam siedem córek, mam wnuczki i nie wyobrażam sobie, żeby doszło do sprawy, że moje dziecko czy moja wnuczka urodzi dziecko niepełnosprawne, które będzie leżało, a ona nigdy nie usłyszy od niego „mamo”. Mało tego - nigdy nie będzie wiedziała, czy to dziecko boli cokolwiek czy też nie, bo ono nie będzie w stanie wyrazić swojej opinii na ten temat" - powiedziała Krzywonos.
Translate
"Na zimne trzeba dmuchać, trzeba już w zarodku zniszczyć pomysły takie, które mogą nam przynieść całą masę nieszczęść
2
2
Add a comment...