Profile cover photo
Profile photo
นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง
63 followers
63 followers
About
นาตอนงค์'s posts

Post has attachment
Please Help!
LG G3 smartphone เรือธงตัวล่าสุดของ LG มีชื่อรหัสว่าอะไร? Free download http://bit.ly/GSSCAndroid

Post has attachment
โดยปกติแล้ว หากต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติก็จะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ก็จะต้องมีระยะเวลาในการจัดทำ และอนุมัติ เพราะถ้าไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ค่ะ  อย่างน้อยก็ลดระยะเวลาไปได้เป็นสัปดาห์นะคะ
แต่ถ้าจะบอกว่า เค้ารอกันไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือน จริง ๆ แล้วระบบการเบิกจ่ายไม่นานหรอกค่ะ ถ้ามีการรับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน แล้วตั้งเบิกในระบบ GFMIS ก็จะมีระยะเวลาอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์เท่านั้นค่ะ เราสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่า เอกสารของเราถูกต้องหรือไม่ แล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว สรุปแล้ว ก็คือ อยู่ที่กระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานค่ะ

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded