Profile cover photo
Profile photo
Právní poradna na internetu
52 followers -
Právní linka je určena všem lidem, kteří naléhavě potřebují pomoc v oblasti právní problematiky.
Právní linka je určena všem lidem, kteří naléhavě potřebují pomoc v oblasti právní problematiky.

52 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post is pinned.
PŘEHLED SLUŽEB PRÁVNÍ LINKY

Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem. → http://www.pravnilinka.cz/pravni-poradna-online.aspx

Telefonicky vám okamžitě poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. → http://www.pravnilinka.cz/telefonicka-pravni-poradna.html

Vzory smluv levně ke stažení. → http://www.pravnilinka.cz/vzory-smluv-a-dokumentu

Zajistěte si klid profesionálně vypracovanou smlouvou k nemovitosti na míru. → http://www.pravnilinka.cz/pravni-zpracovani-smlouvy

Nejčastější právní dotazy a odpovědi levně ke stažení ve formě hotových odpovědí. → http://www.pravnilinka.cz/dotazy-a-odpovedi

Přečtěte si v bezplatné sekci právní poradny rady zkušených právníků pro stovky životních situací. → http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma.html

V případě jakýchkoli nejasností se vám na telefonu Právní linky 596 113 100 bude věnovat naše operátorka.
Add a comment...

Post has attachment
NEBEZPEČNÝ SVĚT PARAGRAFŮ
Podplácení a přijetí úplatku narušuje obecný zájem.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
JE-LI ZAMĚSTNANEC POSTIŽEN POVODNÍ, MÁ NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

Jak řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či nemáte možnost se do zaměstnání dopravit? I na tyto případy pamatuje zákoník práce.
Add a comment...

Post has attachment
PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ VZNIKÁ POVINNOST UHRADIT DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ NEBO DAŇ Z PŘÍJMU
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

Platí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, a v ostatních případech nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dosavadní dědická a darovací daň pak byla zrušena a je však nově podřazena pod daň z příjmu, i v případě darovaní tak obdarovaný může být zatížen povinností odvést daň.
Add a comment...

Post has attachment
HROBY, HROBKY A HROBOVÁ MÍSTA
Aktuálně z práva

V tomto článku se zaměříme především na vymezení rozdílů mezi hroby, hrobkami a hrobovými místy, neboť i přesto, že toto téma v mnohých z nás vyvolává nepříjemný pocit, je smrt a pohřbívání součástí života každého z nás a nevyhneme se jejich řešení. Z toho důvodu je tedy vhodné zaobírat se a vnímat odlišnosti mezi těmito pojmy a taktéž jejich právní povahu.
Add a comment...

Post has attachment
I PO SMRTI JE OSOBNOST ČLOVĚKA ZÁKONEM CHRÁNĚNA
Nový občanský zákoník - příklady z praxe ‪#‎zákoník‬

„Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti“ prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda Malina, nebožtíka Oldu již za jeho života velmi nenáviděl a pomlouval a rozhodl se jej znevažovat i po jeho smrti, a to zrovna ne hezkým způsobem. Jarda se nemohl smířit s tím, že se Oldovi po celý život dařilo lépe, než jemu, a proto na plot paní Borůvkové a dále i na dalších místech ve vesnici vylepil nevkusné plakáty, kterými projevoval radost nad smrtí Oldy.

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz níže
Add a comment...

Post has attachment
VLASTNICKÉ PRÁVO K NEMOVITOSTI JE MOŽNÉ POZBÝT V DŮSLEDKU VYVLASTNĚNÍ
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Vyvlastnění je přípustné pouze na základě a v rozsahu stanoveným zákonem
2. K vyvlastnění je možné přistoupit, pokud se ve stanovené lhůtě nepodařilo dohodnout s vyvlastňovaným
3. Není-li vlastník nemovitosti znám, pokus o uzavření dohody o získání práv k vyvlastňované nemovitosti není potřebný
4. Vyvlastněním pozemku nebo stavby obvykle zanikají i práva třetích osob
5. Vyvlastnění musí proběhnout vždy za náhradu

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
Add a comment...

Post has attachment
VÍTE JAKÉ SEXUÁLNÍ AKTIVITY VÁS MOHOU DOSTAT ZA MŘÍŽE?
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Základním pravidlem je, že soulož musí být dobrovolná a její účastníci dovršili alespoň 15-ti let
2. Soulož mezi příbuznými může být sankcionována odnětím svobody až na tři léta
3. Provozování prostituce je v České republice tolerováno
4. Pozor na pohlavní choroby, pokud nakazíte jinou osobu, můžete se dopustit trestného činu, i když o své nemoci nevíte
5. Oddáváte se sexu na veřejnosti? Kromě tučné pokuty Vám hrozí i trestní stíhání

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
Add a comment...

Post has attachment
OČEKÁVÁTE VLASTNÍ NEZPŮSOBILOST PRÁVNĚ JEDNAT? VYUŽIJTE "PODPŮRNÁ OPATŘENÍ"
Nový občanský zákoník - příklady z praxe ‪#‎zákoník‬

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se bát, že jakmile ho choroba více ovládne, nebude schopen se postarat sám o sebe a ani o svůj majetek.

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz níže
Add a comment...

Post has attachment
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Rozhodčí řízení namísto řízení soudního lze sjednat prostřednictvím rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky
2. Osobu rozhodce si mohou strany zvolit samy nebo rozhodčím řízením pověřit stálý rozhodčí soud
3. Nezapomeňte, že před rozhodci nelze řešit všechny právní spory
4. K provedení procesních úkonů, které nejsou oprávněni provádět sami rozhodci, je možné požádat soud
5. Rozhodčí nález lze za určitých podmínek přezkoumat soudem

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded