Profile cover photo
Profile photo
ExpertCollege
3 followers
3 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
e-Xpert Medische Apparatuur: Alaris GW volumetrische pomp
De IGZ heeft middels het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen’ gesteld dat alle gebruikers van medische apparatuur aantoonbaar geschoold dienen te zijn. De ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van deze scholingen. ExpertCollege heeft hiertoe ee...

e-Xpert – VVT: Zuurstoftoediening
Het lichaam gebruikt enorme hoeveelheden zuurstof per dag. Deze module behandelt ter inleiding de fysiologie van de zuurstofvoorziening. Zuurstofuitwisseling in de longen en zuurstoftransport via de bloedbaan worden hierbij besproken. Hierna worden de mogelijke stoornissen in de...

e-Xpert: Stomazorg
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 6.000 tot 9.000 patiënten een stoma. In totaal hebben 38.000 mensen in Nederland een stoma. In deze module komen alle aspecten van stomazorg aan bod. Allereerst wordt de anatomie van het spijsverterings- en urinestelsel besproken. Vervolgens worden de ...

e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
Ongeveer 40% van de Nederlanders maakt ooit in zijn leven een psychiatrische stoornis door. In deze module worden veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden besproken. Ter inleiding wordt kort ingegaan op de oorzaak en diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden. Daarna worden de symptomen,...

e-Xpert: PEG-sonde verzorgen
Soms kan of mag een patiënt niet voldoende eten. Er kan dan sondevoeding worden voorgeschreven. Deze module gaat over de verzorging van een PEG-sonde. De indicaties voor het plaatsen van een PEG-sonde worden besproken. De verschillende technieken voor het plaatsen van een PEG-sonde en de ...

e-Xpert – Fundamentals: Parkinson
Parkinson is een veelvoorkomende hersenaandoening, met name bij oudere patiënten. In deze module worden de symptomen, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Parkinson uiteengezet. Daarbij biedt de module praktische adviezen voor patiënten met Parkinson om beter om te kunnen gaan met hun z...

e-Xpert: overdragen via SBAR
Zonder communicatieprotocollen blijkt informatie verloren te gaan. Communicatieprotocollen zijn van groot belang in de zorg. De SBAR is een communicatieprotocol dat in steeds meer gezondheidsinstellingen wordt gebruikt om relevante informatie gemakkelijk en zorgvuldig over te dragen. In deze...

e-Xpert: Insuline toedienen
Diabetes is een veelvoorkomende chronische aandoening. Deze module behandelt de werkwijze van bloedglucosewaarden controleren en insuline toedienen. Ter inleiding worden eerst de symptomen en de behandeling van diabetes type I en type II uiteengezet. Vervolgens worden de behandelstappen bij...

e-Xpert: Hartfalen
Hartfalen komt bij oudere mensen in Nederland veel voor. In deze module worden de verschillende vormen van hartfalen uiteengezet. De mogelijke oorzaken van hartfalen worden behandeld. De gevolgen die hartfalen met zich meebrengt en de behandeling (operatief, medicamenteus) worden besproken....

e-Xpert: Diabetes
Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten. Goede zorg rondom diabetespatiënten is van belang, de lichamelijke gevolgen van diabetes kunnen groot zijn. Deze module behandelt de symptomen, risicofactoren en diagnostiek van diabetes. De verschillen tussen diabetes type I en type ...
Wait while more posts are being loaded