Profile cover photo
Profile photo
marie vithaya
98 followers
98 followers
About
Posts

Post has attachment
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมารีย์วิทยา
22 สิงหาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/8/60
131 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Marie Vithaya school
English Day Camp
17 Aug 2017
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
18/8/60
222 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันที่ ๑๑ สิงคม ๒๕๖๐ ณ อาสนวิหาร แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/8/60
38 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันแม่แห่งชาติ 2560
ระดับประถมศึกษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/8/60
136 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายวนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/8/60
159 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
การประกวดมารยาทไทย
โครงการ
ลูกมารีย์ร่วมสืบสานมารยาทในการไหว้แบบไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25/7/60
227 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรมหน้าเสาธง
โครการ อย.น้อย โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
และ
โครงการ ลูกมารีย์ร่วมสืบสานมารยาทในการไหว้ การสาธิตมารยาทไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25/7/60
38 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
อัลบั้ม 2
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
20/7/60
46 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19/7/60
30 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
พูดคุย เรื่อง ความรัก
กับ
นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
และ
พบกับนักแสดงจากเรื่อง YOU & ME XXX

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารมารีอา ชั้น 4
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19/7/60
76 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded