Profile cover photo
Profile photo
BAG Polska Maszyny rolnicze, folie rolnicze do kiszonki, konserwacja pasz, produkty rolnicze
19 followers -
BAG Polska Maszyny rolnicze, folie rolnicze do kiszonki, konserwacja pasz, produkty rolnicze
BAG Polska Maszyny rolnicze, folie rolnicze do kiszonki, konserwacja pasz, produkty rolnicze

19 followers
About
Posts

Post has attachment
Młóto browarniane jest znakomitą paszą białkową, bardzo chętnie pobieraną przez krowy. Ze względu na dużą zawartość wody świeże młóto browarniane łatwo się psuje. Przy dostępie powietrza trwałość młóta jest ograniczona do 1-2 dni. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego skarmienia, koniecznie trzeba je zakisić natychmiast po dostawie. Polecamy zakiszenie młóta w rękawach foliowych - to sprawny i bezpieczny sposób na zmagazynowanie tej cennej paszy bez żadnych strat. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wykonanej dzisiaj usługi. Usługa była wykonana maszyną ROmiLL, załadunek odbywał się ładowarką teleskopową. Wykorzystano rękaw foliowy BUDISSA BAG 6,5/10 (1,95mx30m) który pozwolił zmagazynować ok.50 t produktu.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Zakiszanie młóta
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
YARA N-Sensor – pomoże jesienią ocenić rzepak i precyzyjnie nawozić azotem na wiosnę!
 
Koszty nawożenia azotem stanowią istotny punkt w kalkulacji opłacalności produkcji rzepaku ozimego. Jak wobec powyższego faktu rozsądnie gospodarować tym pierwiastkiem? YARA N-Sensor to sprawdzone rozwiązanie.
 
Tegoroczne, trudne warunki wschodów i wegetacji do czasu zbliżającego się spoczynku wegetacyjnego wskazały duże różnice zarówno pomiędzy poszczególnymi polami rzepaku, jak i również na ich obszarze. 
YARA N-Sensor umożliwia znalezienie optymalnej dawki dla każdego obszaru i pola. Działanie urządzenia, w przypadku rzepaku ozimego, polega na tzw. skanowaniu poprzez przejazd z zamontowanym YARA N-Sensor’em w każdej ścieżce technologicznej na polu. Plantacja oceniana jest co sekundę.  Efektem działania YARA N-Sensor’a jest mapa pobrania azotu.
Uzyskana ocena jest podstawą do wygenerowania mapy nawożenia na wiosnę. Można skorzystać w tym celu z rekomendacji YARA N-Sensor’a lub uwzględnić warunki w czasie spoczynku zimowego oraz własne doświadczenie agronomiczne.     
PhotoPhotoPhoto
Jesienne_skanowanie_rzepaku
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Badamy, skanujemy, pobieramy próby glebowe, tworzymy plany nawożenia, doradzamy…– wszystko po to, by mogli Państwo bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby naturalne i środki produkcji.

Z naszej strony oferujemy Państwu dwuetapowe badanie gleby oraz doradztwo w zakresie wykorzystania zebranych danych:

1. Ustalenie składu granulometrycznego gleby przy pomocy skanera elektromagnetycznego EM 38
Usługa polega na przejeździe po polu samochodem, za którym na specjalnych „sankach” zamontowany jest skaner glebowy. Przejazdy odbywają się wzdłuż ścieżek technologicznych. W ten sposób dokonywany jest pomiar heterogeniczności gleby w danym miejscu. W wyniku tego badania otrzymujecie Państwo mapę zeskanowanej powierzchni Waszych pól.
Wyniki tego badania pozwalają wyciągnąć wnioski dot. warunków wzrostu roślin oraz wyznaczyć jednorodne powierzchnie pól. Bazując na mapie stworzonej przy udziale skanera glebowego wydzielone zostają jednorodne powierzchnie pól (tzw. rastry/siatka), z których zostaną później pobrane próby glebowe. Badanie to jest przeprowadzane jednorazowo.

2. Pobieranie prób glebowych wspierane techniką GPS
Na wyznaczonych wcześniej rastrach (siatce) planuje się „linie przejazdu“, wzdłuż których porusza się pojazd do pobierania prób glebowych. Każda próba to zmieszana ziemia pobrana z 12-15 pojedynczych nakłuć (głębokość poboru próbek: 0-20 cm). Przy wszystkich tych pracach dokumentowane są współrzędne GPS. Oznacza to, że przy pobieraniu prób w kolejnych latach można ponownie jechać dokładnie po tych samych liniach przejazdu i pobierać próby z tych samych miejsc. Gwarantuje to wiarygodność i porównywalność wyników. Dzięki ścisłej współpracy naszego zespołu Agricon ze Zleceniodawcami pobieranie prób glebowych przebiega bezkonfliktowo i zawsze z uwzględnieniem płodozmianu i terminów zbioru w danym gospodarstwie. Pracujemy wydajnymi maszynami (wydajność robota do pobierania prób to 150-200 ha/dzień), które są w stanie "wstrzelić się”  pomiędzy zbiory zbóż a kolejny siew.
W wyniku tego badania otrzymujecie Państwo mapy zasobności glebowej w makroelementy: P, K, Mg oraz informacje nt. wartości pH dla każdego badanego pola. Dane są prezentowane w formie papierowej, a przy wykupieniu licencji na program AgriPort - także w formie elektronicznej w portalu internetowym. 

Na podstawie uzyskanych map zasobności glebowej, przy uwzględnieniu planowanych zasiewów oraz planowanego nawożenia organicznego i mineralnego, dla poszczególnych pól tworzone są rekomendacje nawozowe. Rekomendacje te obowiązują dla zdefiniowanego wcześniej płodozmianu, a nawozy mogą być podane w jednej lub kilku dawkach. 

Wszystkie wyniki badań są prezentowane w dostępnym przez internet portalu danych AgriPort. Moduł "Rekomendacje nawozowe" pozwala na dostęp do kalendarza nawożenia i zarządzanie danymi związanymi z nawożeniem. Dane z programu mogą być eksportowane w kilku różnych formatach bezpośrednio do rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy lub innych maszyn rolniczych. Oprogramowanie to pozwala na kompleksowe zarządzanie nawożeniem podstawowym w gospodarstwie i praktyczną realizację zmiennego, precyzyjnego nawożenia podstawowego.

W naszych pracach koncentrujemy się na tym, żeby oprócz zebrania danych dotyczących jakości gruntów i dostępnych w glebie składników odżywczych inteligentnie te dane wykorzystać i przełożyć je na konkretny zysk ekonomiczny.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące rolnictwa precyzyjnego zapraszamy do kontaktu: http://bagpolska.pl/kontakt/dzial-handlowy-2/
PhotoPhotoPhotoPhoto
Skanowanie, pobieranie prób
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Z powodu suszy zbiory kukurydzy w tym roku będą znacznie mniejsze niż w ubiegłym. 
Na obecny stan plantacji kukurydzy miało wpływ kilka czynników – przede wszystkim wysokie temperatury oraz niewystarczająca ilość opadów. W efekcie skutki tego obserwujemy już teraz w postaci  małych, słabo wykształconych i przede wszystkim słabo zaziarnionych kolb.
W tych trudnych warunkach należy  szukać skutecznych i niezbyt drogich metod kiszenia, które dadzą pewność, że proces konserwacji zajdzie poprawnie i bez większych strat. Taką metodą jest konserwacja w rękawach foliowych z wykorzystaniem pras silosujących BUDISSA BAGGER. Z powodu suszy wielu rolników zdecydowało się już na zbiór całych roślin kukurydzy na kiszonkę. 
Żeby zakisić pasze w rękawie foliowym nie trzeba kupować własnej maszyny. Nasza firma świadczy dla gospodarstw rolnych usługi zakiszania w rękawach foliowych. W ramach usługi dostarczana jest prasa silosująca, ciągnik wraz z operatorem oraz rękaw foliowy BUDISSA BAG. W prasach silosujących BUDISSA BAGGER elementem roboczym jest specjalnej konstrukcji rotor, który pozwala na bardzo mocne ubicie zakiszanego materiału i równomierne wepchniecie go do rękawa. Taki system, w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku maszyn, gwarantuje bardzo mocne ubicie kiszonki, brak dostępu tlenu i co za tym idzie – bezpieczne, całoroczne magazynowanie paszy. Ponadto kiszenie pasz w rękawach foliowych pozwala na ograniczenie strat do minimum, gwarantuje bardzo dobrą jakość i strawność paszy, co jest szczególnie ważne w roku, w którym tak trudno o pasze objętościowe.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://bagpolska.pl/
PhotoPhotoPhoto
Susza a zbiór kukurydzy
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do obejrzenia filmu - Pakowanie młóta-TRUCK BAGGING:
Add a comment...

Post has attachment
TRUCK BAGGING – Magazynowanie młóta w rękawach foliowych

Na początku sierpnia nasza firma przygotowała dla jednego z naszych Klientów adapter do zakiszania młóta w rękawie foliowym BUDISSA BAG.

Truck Bagging to pakowanie młóta browarnianego bezpośrednio z przyczepy – wywrotki wprost do rękawa foliowego.

Z tyłu przyczepy montowany jest specjalny adapter tunelowy, na który można nałożyć rękaw foliowy. Po przetransportowaniu młóta z browaru do gospodarstwa, odpowiednia partia produktu trafia bezpośrednio do rękawa, bez przeładunku i międzymagazynowania.

Zaletą tego systemu jest niewielki nakład inwestycyjny obejmujący zaledwie adapter tunelowy zamontowany na tylnej burcie przyczepy.
PhotoPhotoPhoto
TRUCK BAGGING
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Elastyczne magazynowanie zbóż 
w rękawach foliowych BUDISSA BAG
Szanowni Państwo!
Od kilkunastu już lat na całym świecie szeroko stosowaną technologią magazynowania jest przechowywanie płodów rolnych w hermetycznych rękawach foliowych. Odnosi się to zarówno do wilgotnego, jak i suchego ziarna zbóż, a także do wszelkich sypkich materiałów, np. nawozów mineralnych.
Główną zaletą tej technologii są NISKIE KOSZTY JEDNOSTKOWE i NIEWIELKIE NAKŁADY INWESTYCYJNE. Przykładowo, koszt zapakowania ziarna do rękawa foliowego kształtuje się na poziomie ok. 20 zł netto/tonę. 
Poniżej krótka informacja o maszynach i technologii:
GRAIN BAGGER – służy do pakowania zbóż do rękawów foliowych. Maszyna wyposażona jest w kosz zasypowy, przenośnik ślimakowy i tunel na który zakłada się rękaw foliowy. Stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie buforowe dla firm, które w krótkim czasie muszą przyjąć i zmagazynować bardzo duże ilości zbóż. Maszyna ma bardzo wysoką wydajność techniczną i jest prosta i łatwa w obsłudze.
ZBOŻE W RĘKAWACH BUDISSA BAG MOŻNA CAŁOROCZNIE MAGAZYNOWAĆ. Dysponujemy wynikami z praktycznych doświadczeń magazynowania zbóż w gospodarstwach. Na życzenie możemy przedstawić listę referencyjną użytkowników. 
AKRON UNLOADER – maszyna przeznaczona jest do rozładunku ziarna z rękawów foliowych. Za pomocą odpowiednio ustawionych żmijek ziarno jest wybierane z rękawa foliowego, a następnie przesypywane na jednostkę transportową. Podczas rozładunku ziarna rękaw foliowy jest rozcinany i nawijany na wałek maszyny.
Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: http://bagpolska.pl/kontakt/dzial-handlowy-2/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Maszyny do załadunku i rozładunku ziarna z rękawów foliowych
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Rozpoczynamy zbiór zielonek. 
Zachęcamy do obejrzenia przyczepy samozbierającej BERGMANN CAREX.
Add a comment...

Post has attachment
KONSERWACJA PASZ W RĘKAWACH FOLIOWYCH
Nowoczesna technologia konserwacji pasz w rękawach foliowych pozwala na zakiszanie wszystkich rodzajów pasz i może być stosowana zarówno w dużych, jak i mniejszych gospodarstwach rolnych. Wysoka wydajność pracy, stabilność, niezawodność w różnych, nawet trudnych warunkach pogodowych, oraz wymierne korzyści ekonomiczne zdecydowały o zadomowieniu się tej technologii na rodzimym rynku. Rękaw foliowy którego cena jest znacznie niższa od tradycyjnych metod przechowywania paszy zyskuje w Polsce coraz większą popularność.
Technologia magazynowania w rękawach foliowych jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem – nie wymaga ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych, nie obciąża niepotrzebnym ryzykiem inwestycyjnym, jest uniwersalna i elastyczna w zastosowaniu. Koszty jednostkowe zakiszania w rękawach są relatywnie niewysokie i dają możliwość uzyskania dużych oszczędności w porównaniu do bardziej tradycyjnych metod. 
BAG Polska Sp. z o.o. posiada w swej ofercie, produkowane przez niemiecką firmę RKW Group, rękawy foliowe. Cena tych produktów uzależniona jest od rozmiaru (długości i średnicy) rękawa foliowego. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://bagpolska.pl/produkt/rekawy-foliowe/
PhotoPhotoPhotoPhoto
Rękawy foliowe
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded