Profile cover photo
Profile photo
Sundfrakt AB
1 follower -
Sundfraktgruppen - vi levererar maskin- och logistiktjänster
Sundfraktgruppen - vi levererar maskin- och logistiktjänster

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Alltank och Sundfraktgruppen satsar på HVO100 i Västernorrland

Alltank utökar utbudet för HVO100 genom att öppna sin tredje tankstation för dieselprodukten i Västernorrland. Alltank hjälper regionens transportsektor att ställa om till förnybart dieselbränsle. Satsningen är en del av regeringens initiativ Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar.

Stationen är placerad på Smedjevägen i Härnösand och öppnades efter invigningen onsdagen den 2:a november. Medverkande på invigningen var Gunnar Holmgren, landshövding Västernorrland, Knapp Britta Eriksson, Gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige samt vice ordförande i Samhällsnämnden (MP) samt Alltanks ordförande Bertil Magnusson.

– Detta är en viktig etablering för att skapa möjligheterna till klimatsmarta transporter i regionen. Transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska, säger Markus Sundström vd för Sundfrakt AB och dotterbolaget Alltank AB.

Klimatsmarta transporter
Etablering av tankanläggningar för HVO100 möjliggör för Sundfraktgruppen att erbjuda sina kunder klimatsmarta transporter och tjänster. HVO100 minskar CO2-utsläppen samt framställs av vegetabiliska oljor vilket gör drivmedlet fossilfritt. Genom att köra på framtidens drivmedel kan Sundfrakt erbjuda transportköpare att deras gods förflyttas med mindre miljöpåverkan, dvs. en klimatsmart transport.

Om HVO100 - Klimatnytta
HVO kan tillverkas av olika råvaror. I TRB-stationsnät säljs för närvarande enbart HVO100 baserad på slakteriavfall, fiskrester samt i undantagsfall raps. Vår HVO100 har mycket goda egenskaper och ger minst 87%* sänkning av CO2-utsläppen jämfört med europadiesel/standardvärde inom EU.

Om Klimatklivet
Klimatklivet är en satsning med medel från statsbudgeten, som beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Sverige. Syftet är att ge stöd till lokala klimatinvesteringar och minska utsläpp som påverkar klimatet. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakt: Markus Sundström, VD Alltank AB, 060-18 01 81 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se

* Källa: Neste Oil, NEXBTL GHG emissions_Sweden, 141201

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sundfraktgruppen och ”Klimatsmarta transporter” – en vinnare hos Skanska!

Under september genomförde Skanska sin ”Gröna vecka”. Med Gröna veckan vill Skanska öka kompetensen och engagemanget för företagets gröna resa mot hållbarhet. Under veckan lägger Skanska extra stort fokus på grönt byggande samt lyfta fram goda exempel på hållbarhetsarbete. För att lyfta fram goda exempel genomfördes en tävling bland Skanskas ramavtalsleverantörer med frågan: ”Vilken är er bästa miljöidé?”.

Vi på Sundfraktgruppen är stolta över att Skanska utsåg vårt bidrag ”Klimatsmarta transporter” till vinnare i kategori Anläggningstransporter. Vi delade förstaplatsen med Bröderna Engströms Entreprenadmaskiner AB från Örebro.

Om konceptet ”Klimatsmarta transporter”
Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t ex ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu har vi tagit detta ett steg längre och kan erbjuda våra kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. Vi kombinerar insatser inom de tre B:na – Bilen, Bränslet och Beteendet – för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

Vi kallar våra klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Bland annat ger Sundfrakt Guld som lägst 85 % CO2-reduktion* och fordon med hög euro-/stegklassning. Genom vårt uppföljningsverktyg är du alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det unikt enkelt att välja en klimatsmart transport.

Med en omsättning på 1 Mrd SEK är Sundfraktgruppen ett av landets största logistik- och maskinföretag. Gruppen sysselsätter ca 500 personer och kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.
Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering.

* Reduktion mot Standardvärde EU-fossil enligt RED
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vi blir mer och mer klimatsmarta - Framgång för förnyelsebara drivmedel

Sundfraktgruppen och Alltank arbetar målmedvetet för att Sverige skall bli klimatsmart. Ett av våra klimatinitiativ är att växla till förnyelsebara drivmedel på våra tankstationer. Nu är vi på väg! Senaste året har våra kunder mer än fördubblat sina köp av förnyelsebara drivmedel. Under juli och augusti var andelen förnyelsebara bränslen 29% respektive 31%. Tack alla kunder!

Alltank är en del av Sundfraktgruppen. Alltank driver ett 40-tal egna dieselstationer för tankning med kontokort och SMS-tankning. Dieselanläggningarna är lätta att komma åt för tung trafik. Vi kan erbjuda våra kunder drivmedel som ger mer än 85% lägre fossilt koldioxidutsläpp samt Evolution Diesel+ som är Svanenmärkt.

Förutom drivmedel erbjuder Alltank eldningsolja, bensin, smörjmedel, batterier och kemtekniska produkter. Dessa kan du bl a köpa på våra butiker i Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Du kan även göra beställningar via nätet för hemleverans.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nu kan du ansöka om sponsormedel till din förening, aktivitet eller projekt.
Sundfraktgruppen vill att vår region skall utvecklas och bli en attraktiv region att bo och verka i. Varje år stödjer vi därför ett antal föreningar, aktiviteter och projekt.

Nu är det dags för oss att välja vilka föreningar, aktiviteter och projekt vi vill stödja under 2017.

Vad stödjer vi?
Primärt stödjer vi föreningar, aktiviteter och projekt som stöttar och utvecklar regionen, men även föreningar/aktiviteter/projekt som:
• engagerar och uppmuntrar barn och unga till en aktiv fritid
• är engagerat inom hållbarhets- och miljöområdet
• tar ett ansvar kring hållbar- och social utveckling
• ligger i linje med Sundfraktgruppens verksamhet (ex trafiksäkerhet)
• aktivt arbetar för jämställdhet och lika rättigheter

För att få ta del av våra sponsormedel har vi vissa krav på den vi stödjer:
• Sundfraktgruppens värdegrund bygger på hållbarhet och utveckling i vår region. Detta måste även vara grundstenen i den verksamhet som du vill att vi skall stödja.
• På samma sätt skall vi dela värderingar enligt UN Global Compact (läs vår uppförandekod på www.sundfrakt.se).
• Sponsringen är viktigt för oss. Vi önskar ett nära samarbete med den vi stödjer och självklart vill vi också dra nytta av samarbetet m.a.o. ”Vad kan du göra för Sundfraktgruppen”?

Hur går det till?
• Skriv en motivering utifrån ovanstående till varför just din förening, aktivitet eller projekt skall få sponsormedel.
• Skicka underlaget till sponsring@sundfrakt.se.
• Vi vill ha din intresseanmälan senast 15/9.
• Vi kommer sedan att välja ut ett antal föreningar, aktiviteter och projekt som vi vill stödja (baserad på inskickade underlag).
• Du kommer att få besked senast 1/11-2016.

Besök vår hemsida www.sundfrakt.se för mer information kring vår verksamhet.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Framtidens transportlösningar

Sundfrakt och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Berners och Bilbolaget bjöd igår in till en konferens om ”Framtidens transportlösningar”. Bl a diskuterades Bruttovikter, Framtidens lastbil och Framtidens drivmedel. Budskapet var att det händer mycket och utvecklingen går snabbt, men också att lastbilen och åkerinäringen har en framtid. På bilden ser du Ulric Långberg

från Sveriges Åkeriföretag som berättade om fördelarna med 74 tons ekipage.
Sundfrakt tackar samtliga föredragshållare med ”Vi-skogens Tackträd” och plantering av träd i Afrika.

Sundfraktgruppen och TRB arbetar aktivt för en utveckling mot klimatsmarta och hållbara transporter. Vi kommer att arrangera fler träffar för att prata framtidsfrågor. Håll utkik!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
På väg med fibernätsutbyggnad

Sundfraktgruppen är med och bidrar till att fler får tillgång till bredband. Nu pågår arbetet med att lägga fiber mellan Åsarna i Bergs kommun och Mittådalen i Härjedalens kommun. Arbetet startade i juni 2015 och under året kommer etappen till Ljungdalen att färdigställas. Det har Sundfraktaren Allan Johansson Maskin AB sett till. Under 2017 fortsätter arbetet via Flatruet och slutförs i Mittådalen.

Vi är glada över att få vara med och ta stora steg för utvecklingen mot framtiden.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nya kemitrailers som inom kort rullar på våra vägar

Dessa trailers, från VM Tarm a/s, är nu på gång att besiktigas och registreras hos STS Sydhamnens Trailer Service AB i Sverige. Snart rullar de för oss. Vill du kika närmare på dessa är du välkommen till transportmässan Elmia Lastbil 2016 i Jönköping den 24-27 augusti.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel

Vi står inför en omställning i transportbranschen för att möta målet med en fossilbränsle oberoende fordonsflotta 2030. Men vi saknar de långsiktiga spelreglerna för att tillverkarna, förbrukarna och transportkunderna skall våga ta de investeringar som krävs.

I Västernorrland har vi stora möjligheter att vara med i omvandlingen till klimatsmarta transporter med t.ex. skogen som råvara. Men för att detta skall vara möjligt måste de långsiktiga spelreglerna finnas.

Med anledning av detta har Sundfrakt tillsammans med TRB Sverige AB och Fores/2030-sekreteriatet idag (28 juni 2016) träffat Landshövding Gunnar Holmgren för diskussioner kring långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sundfrakt tycker: Vägslitageskatt – drabbar alla!

Vägslitageskatteutredningen har nyligen hållit en hearing om förslag till ny vägslitageskatt för tunga lastbilar där man diskuterat att ta in 4 miljarder kronor från åkerinäringen till statskassan genom att ta ut en föreslagen vägslitageskatt med 24 kronor per mil.

Transporterna i Norrland och Norrlands inland består till stor del av virke, distribution samt insatsvaror och färdiga produkter till och från industrin. Transportavståndet för dessa bilar varierar kraftigt men många kör ca 25 000 mil per år. En timmerlastbil betalar exempelvis redan i dag över 600 000 kronor i bränsleskatt per år. En vägslitageskatt på 24 kronor per mil skulle innebära ytterligare 500 000 kronor per år för varje timmerlastbil vilket motsvarar en ökad kostnad för kunden, som kunden då måste betala. Ser man på de övriga olika transporterna som utförs så blir den ökade kostnaden mellan 250 000 kronor och 500 000 kronor som leder till minskad konkurrenskraft för såväl basindustrin som andra företag.

Den svenska basindustrin finns i norra Sverige. Transporter från norra Sverige måste också oftast ske på väg eftersom det sällan finns något annat transportsätt att tillgå. Att en vägslitageskatt skulle komma att stimulera till andra transportlösningar, såsom exempelvis ett större nyttjande av järnväg och sjöfart är absolut inte en självklarhet. Järnvägen har kapacitetsbrist. Den praktiska möjligheten för överflyttning är mycket liten. Mer än 90 % av lastbilstransporterna är på relativt korta avstånd, under 30 mil.

Skatter som ett styrmedel för minskade utsläpp av klimatgaser från lastbilstransporter är inte effektivt. För att vara miljöstyrande krävs att det finns alternativ. Omfördelning av gods från lastbil till järnvägsvagn kan ske i viss omfattning för långa transportavstånd. Ofta handlar det inte om kostnader utan snarare om kapacitet, tidspassning och flexibilitet. Det finns potential att effektivisera och förbättra logistiken inom hela transportsektorn, men ökade skatter driver inte på utvecklingen. Det är snarare genom ökad samverkan mellan transportslagen, mellan kunder och leverantörer som innovativa lösningar kan utvecklas.

En högre skattenivå skulle alltså innebära högre transportkostnader och därmed stora konkurrensnackdelar för svenskt näringsliv men också fördyra för dig och mig som privatkunder. Utan märkbara miljöresultat.

Transportbehoven styr användandet av lastbilstransporter. Det finns alltid en kund till en lastbilstransport, annars blir den inte utförd. En vägslitageskatt skulle därför få konsekvenser för transportköparna, kunderna, exempelvis matbutikerna, sjukhusen, skolorna m fl. Det är kunden som får betala skatten som åkeriföretagaren levererar in till staten. De åkeriföretag som inte kan ta ut skatten från sin kund kommer heller inte att överleva på marknaden, då marginalerna är små.

En utredning som gjorts om vägslitaget från tunga fordon på det statliga vägnätet visar att slitaget motsvarar 0,91 miljarder kronor. Detta innebär att näringen kommer att beskattas mer än fyra gånger för högt om tanken är att beskattningen skall avse det vägslitage som de tunga lastbilarna åsamkar.

Svenska åkeriföretag kan beskattas ihjäl, men det gynnar knappast arbetslösheten, företagandet eller skatteintäkterna i Sverige. Redan idag är branschen en av de tyngst beskattade. De skatteintäkter som beräknas gå in i statskassan genom en vägslitageskatt kommer att drabba alla!

Sveriges Åkeriföretag Norr
Carina Ahlfeldt
Regionchef

VTG AB
Bengt Sörlin
Ordförande

Reaxcer AB
Bo Ottosson
Ordförande

Örnfrakt Ek för
Per Forslund
Ordförande

Sundfrakt AB
Bertil Magnusson
Ordförande
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Välj en klimatsmart transport redan idag!
Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Sundfrakt erbjuder dig som kund valfrihet. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Det skall vara enkelt att göra rätt val. Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du en garanterat klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport. Vi använder SÅ Klimat Calc för beräkning av miljöpåverkan. Typ av bränsle följer vi upp på fordons- respektive uppdragsnivå.

Läs mer på www.Sundfrakt.se
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded