Profile cover photo
Profile photo
Radomir Kojić
175 followers -
Advokat, pisac bloga Evropski sud za ljudska prava i bloga it-pravo
Advokat, pisac bloga Evropski sud za ljudska prava i bloga it-pravo

175 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava
Dok sam radio na poslovima zastupanja pred Evropskim sudom za
ljudska prava primetio sam da mnogo podnosilaca predstavki ima poteškoće
da popuni formular predstavke. Poteškoće su čisto tehničke prirode s obzirom da elektronski formular
predstavke nije mo...
Add a comment...

Post has attachment
Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava
U prilogu se nalazi obrazac predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. Sud je izmenama svojih pravilnika značajno pooštrio formu u kojoj predstavka mora biti podneta i više se ne postoje pravila o pismu koje najavljuje predstavku (introductory letter), tak...
Add a comment...

Post has attachment
Država nema ljudska prava
Do sada sam u praksi domaćeg Ustavnog suda, a i pred drugim sudovima nailazio na nerazumevanje ko može da bude žrtva povrede ljudskog prava. Naš Ustav, nažalost, ne govori ko može da bude žrtva povrede ljudskog i manjinskog prava. Lično smatram da je ovo je...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Upotreba zapisnika o saslušanju svedoka - Palić protiv Hrvatske
Princip da svaki okrivljeni ima pravo da ispita svedoka optužbe pod istim uslovima kao i optužba nije ništa novo i nepoznato domaćim zakonima i sudskoj praksi. Sa druge strane, domaći ZKP i Evropski sud za ljudska prava poznaju slučajeve u kojima je moguće ...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Evropski sud o prisluškivanju i Edward Snowden
Add a comment...

Post has attachment
Veliki brat i drugi protiv UK
Ujedinjenom Kraljestvu je komunicirana predstavka (broj 58170/13) tri organizacije od kojih su dve nevladine organizacije iz Londona a jedna akademska organizacija iz Nemačke. One su podnele predstavku protiv Velike Britanije zbog povrede člana 8 Konvencije...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Da li advokat može da zastupa sam sebe u postupku po reviziji
Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu u predmetu Maširević protiv Srbije (30671/08) u kojoj je utvrdio povredu prava na pristup sudu. Prema činjeničnom stanju podnosilac predstavke je advokat koji je u svoje ime izjavio reviziju Vrhovnom sudu Srbij...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded