Profile cover photo
Profile photo
ریحانه حیدری
About
Posts

Post has shared content
#ﺭﻭﺑﺎﻩ-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !
ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺭﯼ
ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺎﻟﻮ ...
#ﮔﺮﮒ-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !
ﻃﻌﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽﺩﺭﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﯿﺰﺷﺎﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ نخ ﺩﺍﺩ .......
#ﻓﺮﯾﺎﺩ-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !
ﺁﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻇﻠﻤﯽ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﺩ ...
#ﺷﯿﻄﺎﻥ-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !
ﺣﻮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ به ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺧﻄﺎ ﮐﺎﺭﺑﻮﺩ !..
#ﺯﺧﻢ-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !
ﻣﺮﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺗﻮ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ دﺭﺩﯼ ...
#مغرور-ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﻧﻮ !!!!!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded