Profile cover photo
Profile photo
Malaya Kristian
Melayu Kristian - Pray for persecuted Malay Christians
Melayu Kristian - Pray for persecuted Malay Christians
About
Malaya's posts

Post has shared content
Ini kah sunat muslim. Ini kah yang di katakan Al Quran menyempurnakan kitab2 sebelumnya?

Post has attachment
Umat Islam kata nama Muhammad ada dalam kitab sebelum Al Quran. Jangan marah........ salam.
Photo

Post has attachment
Hukum Kitab kata hormat ibu bapa.
Keluaran 20:12
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

Tetapi, ajaran onta kata bunuh ibubapa bila mereka masuk kristen.

Ajaran onta menghalalkan apa yang haram.
Sebab ajaran dari nabi yang bergelar baginda itu menghalalkan apa yang haram.
Photo

Post has attachment
onta sudah bingung.
onta kata injil, taurat dan zabur
ada dalam quran.
kakakakakakak
Photo

Post has attachment
Apakah Yohanes 14:16 mengamalkan kedatangan Muhammad?

Pendakwah Islam kata Muhammd telah di nubuat di kitab Yohanes. Mari sama2 tengok kandungan dan kontek Yohanes.
Apakah Yohanes 14:16 meramalkan kedatangan Muhammad?

Yohanes 14
14:1 "Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. 14:2 Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 14:3 Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada. 14:4 Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." 14:5 Kata Tomas kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 14:7 Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." 14:8 Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." 14:9 Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 14:10 Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. 14:11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 14:13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
Yesus menjanjikan Penghibur
14:15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 14:18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 14:19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamupun akan hidup. 14:20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 14:21 Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." 14:22 Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" 14:23 Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 14:24 Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. 14:25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 14:28 Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. 14:29 Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal itu terjadi. 14:30 Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku. 14:31 Tetapi supaya dunia tahu, bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada-Ku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini."

Muslim berpendapat bahwa ayat di atas adalah nubuatan tentang Muhammad. Mereka berpendapat ini dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Hai Bani Israel! Saya rasul Allah. . . memberikan kabar gembira dari seorang Rasul yang akan datang setelah saya. Nama yang akan Ahmad, "(QS 61: 6, terjemahan Yusuf Ali, penekanan ditambahkan).

Dugaan setara untuk Ahmad ( "memuji satu") di Arabaic adalah periclytos ( "satu memuji") dalam bahasa Yunani. Namun, periclytos bahkan tidak terjadi pada Yohanes 14:16. Sebaliknya, kata Yunani penghibur ( "pembantu") terjadi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung argumen mereka, umat Islam harus berdebat bahwa teks Yohanes telah korup.

Pertama, seorang Muslim untuk menyatakan bahwa bacaan yang benar dalam teks Yunani harus periclytos bukannya paraclete, menunjukkan kurangnya pemahaman.

Kedua, di bagian yang sama, Yesus secara eksplisit mengidentifikasi "Penolong" sebagai Roh Kudus: "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, siapa Bapa akan mengirimkan, akan mengajarkan Anda," (Yohanes 14:26). Oleh karena itu, dengan segala hormat, argumen Muslim sudah dikalahkan. Ketiga, ini "Penolong" diberikan kepada rasul Yesus ( "Anda" dalam Yohanes 14:16) tidak Arab yang tinggal lebih dari 550 tahun kemudian! Itu diberikan kepada orang-orang yang "telah dengan. . . [Dia] dari awal "(Yohanes 15:27; Kis 1:22; Lukas 1: 1-2). Namun, Muhammad bukan satu dari rasul Yesus.

Keempat, ini "Penolong" adalah untuk tinggal dengan mereka "selamanya" (Yohanes 16), namun Muhammad telah mati selama lebih dari tiga belas abad! Kelima, Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Kau tahu Dia [Pembantu]" (ay. 17), tetapi para rasul tidak tahu Muhammad. Dia tidak lahir sampai lebih dari 500 tahun kemudian! Keenam, Yesus juga mengatakan kepada para murid bahwa Penolong akan "di dalam kamu" (ay. 17). Bagaimana Muhammad bisa "di dalam" murid membentang kredibilitas. Referensi ini menjadi "di dalam" para murid jelas adalah referensi untuk peran Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang percaya sebagai konteks John (Yohanes 14: 16-26) dan sisanya dari Perjanjian Baru (Efesus 1:13; 4: 30) menunjukkan.

Ketujuh, Yesus berkata bahwa Penolong akan diutus "dalam nama saya [Yesus]" (Yohanes 14:26). Namun, tidak ada Muslim percaya bahwa Muhammad diutus dalam nama Yesus. Kedelapan, Penolong Yesus akan mengutus tidak akan "berbicara atas kekuasaan-Nya sendiri" (Yohanes 16:13). Namun, Muhammad terus bersaksi tentang dirinya sendiri. Misalnya, dalam Surah 33:40, Muhammad mengatakan dirinya, "Muhammad adalah. . . Rasul Allah, dan penutup para nabi. "Kesembilan, Penolong yang akan" memuliakan "Yesus (Yohanes 16:14). Bagaimana Muhammad benar-benar memuliakan Yesus jika Muhammad adalah yang terakhir (dan penutup) dari para nabi? Dia benar-benar tidak akan "memuliakan" lebih awal, nabi rendah seperti Yesus.

Kesepuluh, dan akhirnya, Yesus berkata bahwa Penolong akan datang dalam "tidak banyak hari" (Kisah Para Rasul 1: 5), tetapi Muhammad tidak datang selama hampir 600 tahun! Sejak Helper adalah Roh Kudus, Dia datang hanya 40 hari kemudian (Kis 1: 5; 2: 1 dst).

Oleh karena itu, mengingat bukti di atas, Roh Kudus jelas adalah Penolong di Yohanes 14:16, tidak Muhammad.

Ketika kau berdoa seorang diri kau mengatakan "As-salaamu 'alaikum wa rahmat-Allah" pada akhir doa, kau mengatakan kepada siapa ? Yang kau katakan kepada para malaikat yang hadir di kanan dan di kiri kau?

Beribadah kepada Allah swt.
Berahalawat kepada nabi.
Sujud kau ke arah kaabah.
Mengucap salam kepada malaikat di kiri kanan mu.
Apa lagi perintah manusia yang kau di ajarkan?

Mana ayat suruh kau ucap salam kepada malaikat, pada akhir doa? Mana kau tahu itu bukan malaikat tetapi jin atau roh jahat?

Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Kau mulakan doa mengatakan takbir kepada trinity allah, jin dan roh ke?

Ayat nih siapa yang bercakap?
Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.Kapan Muhammad berzina dengan istri orang?
(posting ini khas untuk +Rossi F Muhammad)

Kidung Agung 5: 16 wanita kata tentang kekasih nya. Jadi pendakwah islam, kata kekasih itu muhammad. Wanita ini sudah jadi nabi islam, siapa nama nya, di beri nubuatan untuk muhammad?
Amsal 7: 19 Wanita kata nak berzina dengan kekasihnya. Jadi bila Muhammad sudah berzina dengan istri orang?

Kidung Agung dan Amsal bukan nubuatan muhammad, kapan muhammad telah berzina dengan bini orang 1500 tahun sebelum lahir nya?

Sekali lagi Amsal memperingati terhadap kebejatan yang dilakukan atas nama kasih (ayat Ams 7:18), serta menekankan akibatnya yang merusak (ayat Ams 7:25-27;

Kedursilaan seksual dapat dielakkan
(1) dengan komitmen teguh kepada segala yang dinyatakan baik dan benar oleh Allah (ayat Ams 7:1-5),
(2) dengan tidak membiarkan pikiran kita membayangkan kesenangan penuh nafsu (ayat Ams 7:25), dan
(3) dengan mengetahui bahwa dosa ini mendatangkan kesusahan, penyesalan, dan kematian (ayat Ams 7:26-27).

Nah nih ayat2 nya untuk onta..
Amsal 7:25 Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. 7:26 Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. 7:27 Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut.

Posting nih buat pendakwah islam marah, geram, naik darah dan saya minta maaf ya, mas bro.

Mereka kata kitab porno atau tetap menggunakannya untuk membukti nubuatan muhammad.

Masalah yang mereka menghadapi.
1. Mereka langsung tak faham objek pengajaran Alkitab.

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

2. Kitab di gunakan untuk buktikan nubuatan muhammad.

3. Klaim ini merugikan Islam sebab wanita pelacur yang bercakap tentang kekasih sulitnya konon itu nubuatan untuk muhammad. Jadi, wanita pelacur ini sudah menjadi, ikut angapan pendakwah islam, nabi islam. Bayang kan betapa rugi islam ada pelacur wanita sebagai nabi.

4. Pelacur ini kata nak berzina dengan kekasih nya, ikut angapan pendakwah islam, ada lah Muhammad.

5. Ini juga merugikan sebab itu telah buktikan muahmmad tidak hidup masa 1500 tahun sebelum masihi, terus membuktikan tiada nubuatan untuk Muhammad.

Ia datang sebagai kejutan kepada dunia bahwa Firman Tuhan berbicara secara terbuka tentang seks. Ini adalah karunia Allah yang diberikan untuk kedua prokreasi dan kesenangan, dalam batas-batas nikah
Mereka yang menolak untuk menjaga keintiman seksual dalam batas-batas tempat tidur pernikahan akan menderita konsekuensi dari tindakan mereka (5: ay. 20-23)

5:20 Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? 5:21 Karena segala jalan orang terbuka di depan mata TUHAN, dan segala langkah orang diawasi-Nya. 5:22 Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. 5:23 Ia mati, karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. 

Ada "Tuhan Yesus' palsu.
(Ada cerita seorang bermimpi jin Yesus dan Isa AlMasih)

Dalam Bible pun ada Yesus yang tak betul, kamu tak ingat ke Yesus Barabas. Tuhan pun macam2 di sembah oleh orang Yunani. Langusung tak heran kalau ada 'Tuhan Yesus' palsu di dunia dulu dan sekarang juga. Tak heran lah saya dengan 'mimpi' jumpa jin Yesus. Apa yang kamu tak sedar, hari2 kau bersolat kau bagi salam kiri kanan kepada jinn. Jadi jin Yesus itu lah yang sesuai dengan Islam.

Saya setuju Yesus Kristus yang kami sembah bukan Isa yang kau puji2.

Mantan Kristen dan mantan pendeta memeluk Islam?
Kalau mereka ada pengalaman yang tak sedap, yang pahit, yang buruk dengan orang Kristen lain atau gereja atau pedeta palsu, saya minta maaf. Itu tak betul. Itu pun bukan ajaran Yesus Kristus. Mereka di beri kebebasan memilih....

Tiada ayat dalam Kristen "Sesiapa yang keluar agamamu, bunuhlah dia"

Tiada ayat dalam Islam "Carilah Kebenaran Sebab Kebenaran Akan Membebaskan dan Menyelamatkanmu".

Tiada ayat dalam Islam "Tuhan adalah gembalaku".

Pandai-pandai lah cari kebenaran.....

Yesus Kristus itu kebenaran.


Post has shared content
Jika Anda menjadi seorang Kristen, kami akan membunuhmu. "Itulah yang Islam mengajarkan lebih dari satu miliar pengikut di seluruh dunia.

Kadang-kadang hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah. Lain kali eksekusi dilakukan oleh penjahat lingkungan. Tapi itu adalah posisi resmi dari otoritas Islam yang Muslim mengubah ke Kristen harus dibunuh menurut hukum Islam. Dan itu adalah ancaman yang tidak harus dilakukan sangat sering untuk mencapai hasil - yang dimaksudkan menakut -nakutkan umat Islam dan mencegah mereka dari memilih untuk mengikuti Yesus.
‘If you become a Christian, we will kill you.’ That is what Islam teaches more than a billion of its followers worldwide.

Sometimes the death sentence is imposed by governments. Other times the execution is carried out by neighborhood thugs. But it is the official position of Islamic authorities that Muslim converts to Christianity must be killed according to Islamic law. And it is a threat that does not have to be carried out very often to accomplish its intended result—to intimidate Muslims and prevent them from choosing to follow Jesus.
.............
Wait while more posts are being loaded